ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
พิมพ์เวิร์กชีตตามการวางแนวในแนวนอนหรือแนวตั้ง

พิมพ์เวิร์กชีตตามการวางแนวในแนวนอนหรือแนวตั้ง

ตามค่าเริ่มต้น Microsoft Excel จะพิมพ์เวิร์กชีตตามการวางแนวในแนวตั้ง (ความสูงมากกว่าความกว้าง) คุณสามารถเปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษเป็นแนวนอนสำหรับเวิร์กชีตแต่ละแผ่นที่ต้องการได้

เปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษ

 1. เลือกเวิร์กชีตหนึ่งหรือหลายเวิร์กชีตที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงการวางแนวหน้ากระดาษ

  เคล็ดลับ: เมื่อเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของเวิร์กชีต เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่นในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกที่เวิร์กชีตใดก็ได้ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นงานที่เลือก จากนั้น คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก การวางแนว แล้วคลิก แนวตั้ง หรือ แนวนอน

  บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การวางแนว

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งเครื่องพิมพ์ไว้ ตัวเลือก การวางแนว จะปรากฏเป็นสีจาง และคุณจะไม่สามารถเลือกตัวเลือกนี้ได้ เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ คุณต้องติดตั้งเครื่องพิมพ์ ตัวเลือกนี้ยังปรากฏเป็นสีจางด้วยเช่นกันเมื่อคุณกำลังแก้ไขเนื้อหาในเซลล์ เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้กด Enter เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือกด Esc เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลง

  • เนื่องจากคุณสามารถตั้งค่าการวางแนวหน้ากระดาษของเวิร์กชีตแต่ละหน้าแยกกันได้ คุณอาจพิมพ์บางเวิร์กชีตในเวิร์กบุ๊กด้วยการวางแนวแบบหนึ่ง (เช่น การวางแนวในแนวตั้ง) และเวิร์กชีตอื่นในเวิร์กบุ๊กเดียวกันด้วยการวางแนวอีกแบบ (เช่น การวางแนวในแนวนอน) ได้โดยการตั้งค่าการวางแนวสำหรับเวิร์กชีตแต่ละหน้าตามความเหมาะสม จากนั้น พิมพ์เวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊ก

เปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษเมื่อคุณพร้อมที่จะพิมพ์

 1. เลือกเวิร์กชีตหนึ่งเวิร์กชีต, หลายเวิร์กชีต หรือข้อมูลเวิร์กชีตที่คุณต้องการพิมพ์

 2. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 3. ในกล่องดรอปดาวน์ การวางแนวหน้ากระดาษ ภายใต้ การตั้งค่า ให้คลิก การวางแนวในแนวตั้ง หรือ การวางแนวในแนวนอน

 4. เมื่อคุณพร้อมที่จะพิมพ์ ให้คลิก พิมพ์

สร้างเทมเพลตที่ใช้การวางแนวในแนวนอนตามค่าเริ่มต้น

เพื่อเป็นการประหยัดเวลา คุณสามารถบันทึกเวิร์กบุ๊กที่ถูกกำหนดค่าให้พิมพ์ตามการวางแนวในแนวนอนเป็นเทมเพลตได้ จากนั้นคุณจะสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อสร้างเวิร์กบุ๊กอื่นๆ

สร้างเทมเพลต

 1. สร้างเวิร์กบุ๊ก

 2. เลือกเวิร์กชีตหนึ่งหรือหลายเวิร์กชีตที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงการวางแนวหน้ากระดาษ

  วิธีการเลือกเวิร์กชีต

  เมื่อต้องการเลือก

  ให้ทำดังนี้

  แผ่นงานเดียว

  คลิกที่แท็บแผ่นงาน

  คลิกที่แท็บ แผ่นงาน

  ถ้าคุณไม่พบแท็บแผ่นงานที่คุณต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนแท็บเพื่อแสดงแท็บ จากนั้นคลิกแท็บที่ต้องการ

  คลิกลูกศรสำหรับเลื่อนแท็บ

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Shift ค้างไว้ในขณะที่คลิกแท็บของแผ่นงานแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแท็บของแผ่นงานอื่นที่ต้องการเลือก

  แผ่นงานทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก

  คลิกขวาบนแท็บแผ่นงาน แล้วคลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด

  หมายเหตุ: เมื่อเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของเวิร์กชีต เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่นในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกที่เวิร์กชีตใดก็ได้ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นงานที่เลือก จากนั้น คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน

 3. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก การวางแนว แล้วคลิก แนวนอน

  บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก การวางแนว

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้ติดตั้งเครื่องพิมพ์ไว้ ตัวเลือก การวางแนว จะปรากฏเป็นสีจาง และคุณจะไม่สามารถเลือกตัวเลือกนี้ได้ เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ คุณต้องติดตั้งเครื่องพิมพ์ ตัวเลือกนี้ยังปรากฏเป็นสีจางด้วยเช่นกันเมื่อคุณกำลังแก้ไขเนื้อหาในเซลล์ เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้กด Enter เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือกด Esc เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลง

 4. กำหนดค่าอื่นๆ ตามที่จำเป็น

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการกำหนดค่าเองกับหลายเวิร์กชีตในคราวเดียว คุณสามารถจัดกลุ่มเวิร์กชีตเหล่านั้นชั่วคราวได้ ทำการเปลี่ยนแปลง แล้วจึงยกเลิกการจัดกลุ่ม เมื่อต้องการจัดกลุ่มเวิร์กชีต ให้คลิกขวาที่แท็บใดก็ได้ที่ด้านล่างของเวิร์กชีต บนเมนูทางลัด คลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด ในแถบชื่อเรื่อง คุณควรเห็นชื่อของเวิร์กบุ๊กตามด้วยคำว่า [กลุ่ม] จากนั้นให้เปลี่ยนการวางแนวเป็นแนวนอนหรือทำการกำหนดค่าเองอื่นๆ ที่คุณต้องการ เมื่อต้องการปิดการจัดกลุ่ม ให้คลิกขวาแท็บใดก็ได้ จากนั้นคลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน (หรือเพียงคลิกแท็บเวิร์กชีตอื่น)

 5. คลิกแท็บ ไฟล์

 6. คลิก บันทึกเป็น แล้วเลือกตำแหน่งที่ตั้งที่คุณต้องการบันทึกเวิร์กชีตของคุณ ตัวอย่างเช่น คลิก คอมพิวเตอร์ (หรือ พีซีนี้ ใน Excel 2016) แล้วคลิก เดสก์ท็อป

 7. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลต

 8. ในกล่อง บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก Excel Template (*.xltx) หรือคลิก Excel Macro-Enabled Template (*.xltm) ถ้าเวิร์กบุ๊กนั้นมีแมโครที่คุณต้องการให้พร้อมใช้งานในเทมเพลต

 9. คลิก บันทึก

  เทมเพลตนี้จะถูกส่งเข้าไปในโฟลเดอร์เทมเพลตโดยอัตโนมัติ

  เมื่อต้องการใช้เทมเพลตในการสร้างเวิร์กบุ๊ก ให้ทำดังนี้ (สำหรับ Excel 2016, Excel 2013 และ Excel 2010 เท่านั้น):

  1. คลิก ไฟล์ > ใหม่

  2. คลิก ส่วนบุคคล

  3. คลิกไอคอนหรือชื่อเทมเพลตที่คุณบันทึกไว้

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษในเวิร์กชีต

 1. เลือกเวิร์กชีตหนึ่งหรือหลายเวิร์กชีตที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงการวางแนวหน้ากระดาษ

  วิธีการเลือกเวิร์กชีต

  เมื่อต้องการเลือก

  ให้ทำดังนี้

  แผ่นงานเดียว

  คลิกที่แท็บแผ่นงาน

  แท็บแผ่นงานที่ใช้งาน

  หากคุณไม่พบแท็บแผ่นงานที่คุณต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนแท็บเพื่อแสดงแท็บ จากนั้นจึงคลิกแท็บที่ต้องการ

  ปุ่มเลื่อนแท็บ

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บของแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Shift ค้างไว้ในขณะที่คลิกแท็บของแผ่นงานแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บของแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแท็บของแผ่นงานอื่นที่ต้องการเลือก

  แผ่นงานทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก

  คลิกขวาบนแท็บแผ่นงาน แล้วคลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด บน เมนูทางลัด

  หมายเหตุ: เมื่อเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของเวิร์กชีต เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่นในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกที่เวิร์กชีตใดก็ได้ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นงานที่เลือก จากนั้น คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน บนเมนูทางลัด

 2. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก การวางแนว แล้วคลิก แนวตั้ง หรือ แนวนอน

  รูป Ribbon ของ Excel

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการดูเส้นขอบของหน้าที่พิมพ์ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น คุณสามารถทำงานในมุมมอง เค้าโครงหน้ากระดาษ (แท็บ มุมมอง กลุ่ม มุมมองเวิร์กบุ๊ก)

เปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษเมื่อคุณพร้อมที่จะพิมพ์

 1. เลือกเวิร์กชีตหนึ่งเวิร์กชีต, หลายเวิร์กชีต หรือข้อมูลเวิร์กชีตที่คุณต้องการพิมพ์

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก พิมพ์

 3. ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ ให้คลิก คุณสมบัติ

 4. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติเครื่องพิมพ์ ในแท็บ เค้าโครง ภายใน การวางแนว ให้คลิก แนวตั้ง หรือ แนวนอน แล้วคลิก ตกลง

 5. เมื่อคุณพร้อมที่จะพิมพ์ ให้คลิก พิมพ์

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ไว้ ตัวเลือก การวางแนว จะปรากฏเป็นสีจาง และคุณจะไม่สามารถเลือกตัวเลือกนี้ได้ เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ คุณต้องตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ตัวเลือกนี้จะยังปรากฏเป็นสีจางเมื่อคุณกำลังแก้ไขเนื้อหาของเซลล์ เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้กด ENTER เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือกด ESC เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลง

สร้างเทมเพลตที่ใช้การวางแนวในแนวนอนตามค่าเริ่มต้น

เพื่อเป็นการประหยัดเวลา คุณสามารถบันทึกเวิร์กบุ๊กที่ถูกกำหนดค่าให้พิมพ์ตามการวางแนวในแนวนอนเป็นเทมเพลตได้ จากนั้นคุณจะสามารถใช้เทมเพลตนี้เพื่อสร้างเวิร์กบุ๊กอื่นๆ

สร้างเทมเพลต

 1. สร้างเวิร์กบุ๊กใหม่

 2. เลือกเวิร์กชีตหนึ่งหรือหลายเวิร์กชีตที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงการวางแนวหน้ากระดาษ

  วิธีการเลือกเวิร์กชีต

  เมื่อต้องการเลือก

  ให้ทำดังนี้

  แผ่นงานเดียว

  คลิกที่แท็บแผ่นงาน

  แท็บแผ่นงานที่ใช้งาน

  หากคุณไม่พบแท็บแผ่นงานที่คุณต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนแท็บเพื่อแสดงแท็บ จากนั้นจึงคลิกแท็บที่ต้องการ

  ปุ่มเลื่อนแท็บ

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บของแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Shift ค้างไว้ในขณะที่คลิกแท็บของแผ่นงานแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บของแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแท็บของแผ่นงานอื่นที่ต้องการเลือก

  แผ่นงานทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก

  คลิกขวาบนแท็บแผ่นงาน แล้วคลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด บน เมนูทางลัด

  เคล็ดลับ: เมื่อเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของเวิร์กชีต เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่นในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกที่เวิร์กชีตใดก็ได้ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นงานที่เลือก จากนั้น คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน บนเมนูทางลัด

 3. บนแท็บ เค้าโครงหน้ากระดาษ ในกลุ่ม ตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก การวางแนว แล้วคลิก แนวนอน

  รูป Ribbon ของ Excel

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่ได้ตั้งค่าเครื่องพิมพ์ไว้ ตัวเลือก การวางแนว จะปรากฏเป็นสีจาง และคุณจะไม่สามารถเลือกตัวเลือกนี้ได้ เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ คุณต้องตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ตัวเลือกนี้จะยังปรากฏเป็นสีจางเมื่อคุณกำลังแก้ไขเนื้อหาของเซลล์ เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ให้กด ENTER เพื่อยอมรับการเปลี่ยนแปลงหรือกด ESC เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลง

 4. กำหนดค่าอื่นๆ ตามที่จำเป็น

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณต้องการกำหนดค่าหลายเวิร์กชีตพร้อมกันด้วยตนเอง คุณสามารถจัดกลุ่มเวิร์กชีตเหล่านั้นชั่วคราว เปลี่ยนแปลง แล้วยกเลิกกลุ่มได้ เมื่อต้องการจัดกลุ่มเวิร์กชีต ให้คลิกขวาที่แท็บใดก็ได้ทางด้านล่างของเวิร์กชีต บนเมนูทางลัด ให้คลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด ในแถบชื่อเรื่อง คุณควรเห็นชื่อของเวิร์กบุ๊กตามด้วยคำว่า [กลุ่ม] จากนั้น ให้เปลี่ยนการวางแนวเป็นแนวนอนหรือกำหนดค่าอื่นๆ ที่คุณต้องการ เมื่อต้องการปิดการจัดกลุ่ม ให้คลิกขวาที่แท็บใดก็ได้ แล้วคลิก ยกเลิกกลุ่มแผ่นงาน (หรือเพียงคลิกแท็บเวิร์กชีตอื่น) อย่าลืมยกเลิกกลุ่มเวิร์กชีต เนื่องจากเมื่อเวิร์กชีตถูกจัดกลุ่ม สิ่งที่คุณทำกับเวิร์กชีตหนึ่งจะมีผลกับเวิร์กชีตอื่นทั้งหมด ซึ่งอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการ

 5. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก บันทึกเป็น

 6. ในกล่อง ชื่อไฟล์ ให้พิมพ์ชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อของเทมเพลต

 7. ในกล่อง บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก Excel Template (*.xltx) หรือคลิก Excel Macro-Enabled Template (*.xltm) ถ้าเวิร์กบุ๊กนั้นมีแมโครที่คุณต้องการให้พร้อมใช้งานในเทมเพลต

 8. คลิก บันทึก

  เทมเพลตจะถูกบันทึกลงในโฟลเดอร์ เทมเพลต โดยอัตโนมัติ

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณคัดลอกเวิร์กบุ๊ก Excel ลงในโฟลเดอร์เทมเพลต คุณจะสามารุใช้เวิร์กบุ๊กนั้นเป็นเทมเพลตโดยไม่ต้องบันทึกเป็นรูปแบบไฟล์เทมเพลต (.xltx หรือ .xltm) ใน Windows Vista โฟลเดอร์เทมเพลตมักจะอยู่ที่ C:\Users\<ชื่อของคุณ>\AppData\Roaming\Microsoft\Templates ใน Microsoft Windows XP โฟลเดอร์เทมเพลตมักจะอยู่ที่ C:\Documents and Settings\<ชื่อของคุณ>\Application Data\Microsoft\Templates

 9. เมื่อต้องการใช้เทมเพลตในการสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ ให้ทำดังนี้:

  1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ใหม่

  2. ภายใต้ เทมเพลต ให้คลิก เทมเพลตของฉัน

  3. ในกล่องโต้ตอบ ใหม่ ให้ดับเบิลคลิกเทมเพลตที่คุณสร้างขึ้น

   Excel จะสร้างเวิร์กบุ๊กใหม่ที่ยึดตามเทมเพลตของคุณ

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×