พิมพ์เอกสารใน Word

ก่อนที่คุณจะพิมพ์คุณสามารถแสดงตัวอย่างเอกสารของคุณและระบุหน้าที่คุณต้องการพิมพ์ได้

แสดงตัวอย่างเอกสารของคุณ

 1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 2. เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างแต่ละหน้า ให้คลิกลูกศรเดินหน้าและที่อยู่ด้านล่างของหน้า

  สกรีนช็อตของบานหน้าต่างการพิมพ์ที่มีลูกศรเพื่อแสดงตัวอย่างหน้าของเอกสารที่ถูกไฮไลต์

  ถ้าข้อความมีขนาดเล็กเกินกว่าจะอ่านได้ ให้ใช้แถบเลื่อนย่อ/ขยายที่ด้านล่างของหน้าเพื่อขยาย

  ตัวเลื่อนย่อ/ขยายเพื่อขยายหรือลดข้อความที่แสดง

 3. เลือกจำนวนสำเนาที่คุณต้องการพิมพ์และตัวเลือกอื่นๆ ที่คุณต้องการ แล้วคลิกปุ่ม พิมพ์

  สกรีนช็อตของบานหน้าต่างที่มีการตั้งค่าการพิมพ์ที่หลากหลาย เช่น จำนวนสำเนา

 1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 2. เมื่อต้องการพิมพ์เฉพาะบางหน้า พิมพ์บางคุณสมบัติของเอกสาร หรือพิมพ์การเปลี่ยนแปลงและข้อคิดเห็นที่มีการติดตาม ให้คลิกลูกศรภายใต้ การตั้งค่า ที่อยู่ถัดจาก พิมพ์หน้าทั้งหมด (ค่าเริ่มต้น) เพื่อดูตัวเลือกทั้งหมดของคุณ

  สกรีนช็อตของบานหน้าต่างที่มีเมนูพิมพ์หน้าทั้งหมดที่ขยายเพื่อแสดงตัวเลือกทั้งหมด

 3. เมื่อต้องการพิมพ์เฉพาะบางหน้าเท่านั้น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการพิมพ์หน้าที่แสดงในการแสดงตัวอย่าง ให้เลือก พิมพ์หน้าปัจจุบัน

  • เมื่อต้องการพิมพ์หน้าที่เรียงต่อกัน เช่น หน้า 1-3 ให้เลือก พิมพ์แบบกำหนดเอง แล้วใส่หมายเลขหน้าแรกและหน้าสุดท้ายในกล่อง หน้า

  • เมื่อต้องการพิมพ์หน้าแต่ละหน้าและช่วงของหน้า (เช่น หน้าที่ 3 และหน้า 4-6) พร้อมกัน ให้เลือก พิมพ์แบบกำหนดเอง แล้วใส่หมายเลขหน้าและช่วงโดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (เช่น 3, 4-6)

หมายเหตุ: ถ้าเครื่องพิมพ์ที่คุณเลือกภายใต้ เครื่องพิมพ์ รองรับการพิมพ์สี ขาวดำ และสีเทา ตัวเลือกจะปรากฏในรายการภายใต้ การตั้งค่า

 1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 2. ภายใต้ การตั้งค่า ให้เลือกตัวเลือกการพิมพ์สี และตัวเลือกอื่นๆ ที่คุณต้องการ แล้วคลิกปุ่ม พิมพ์

 1. เปิดเอกสารที่มีข้อคิดเห็น ถ้าตัวเลือกข้อคิดเห็นไม่แสดงขึ้นทันที ให้ไปที่ รีวิว > แสดงมาร์กอัป แล้วเลือกเฉพาะ ข้อคิดเห็น จากรายการ

  คุณสามารถเลือกที่จะพิมพ์ข้อคิดเห็นจากผู้ตรวจทานหนึ่งรายได้โดยการเลือกผู้ตรวจทานภายใต้ บุคคลที่ระบุ

  การแสดงตัวเลือกมาร์กอัปในแท็บตรวจทาน
 2. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 3. ภายใต้ ตั้งค่า ให้เลือก พิมพ์มาร์กอัป

  แสดงการตั้งค่าการพิมพ์สำหรับการพิมพ์มาร์กอัป
 4. คลิก พิมพ์

  เอกสารของคุณจะพิมพ์พร้อมกับข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการพิมพ์เอกสารของคุณโดยไม่มีข้อคิดเห็น ให้ไปที่ รีวิว > การติดตาม > ไม่มีมาร์กอัป แล้วพิมพ์เอกสารของคุณ

การพิมพ์จาก Word สำหรับเว็บ อาจมีความสับสนเล็กน้อยได้ เนื่องจากก่อนอื่นโปรแกรมจะสร้าง PDF เพื่อรักษาเค้าโครงและการจัดรูปแบบ แล้วคุณก็พิมพ์ PDF นั้น

หมายเหตุ:  ถ้าคุณใช้ Internet Explorer บน Windows 7 หรือระบบปฏิบัติการรุ่นก่อนหน้า คุณจะต้องดาวน์โหลดและติดตั้งแอป Adobe Reader ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่าย ก่อนที่คุณจะสามารถพิมพ์เอกสารของคุณได้

พิมพ์เอกสารของคุณ

 1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์ > พิมพ์

  พิมพ์จากมุมมองแก้ไข

  หมายเหตุ: 

  • ถ้าคุณอยู่ในมุมมองการอ่าน ให้คลิก พิมพ์ ที่อยู่ใกล้กับด้านบนสุดของหน้าจอของคุณ

  • พิมพ์จากมุมมองของ Reader

 2. Word สำหรับเว็บ จะสร้างสำเนา PDF ของเอกสารของคุณ

  คลิกเพื่อดู PDF

 3. คลิก คลิกที่นี่เพื่อดู PDF ของเอกสารของคุณ เพื่อเปิดการแสดงตัวอย่าง PDF ของเอกสารของคุณ

  เคล็ดลับ: ถ้าตัวแสดง PDF เริ่มต้นของคุณคือ Word ให้ยกเลิกงานพิมพ์ของ Word สำหรับเว็บ เปิดเอกสารใน Word (แก้ไขเอกสาร > แก้ไขใน Word) และพิมพ์เอกสารนั้นจาก Word (ไฟล์ > พิมพ์)

 4. พิมพ์เอกสารของคุณดังนี้

  • บน Windows 7 ให้เลือกเครื่องพิมพ์และเปลี่ยนแปลงหรือรักษาการตั้งค่าอื่นๆ ที่คุณต้องการ แล้วคลิก พิมพ์

  • บน Windows 8 ในแอป Reader ให้ปัดนิ้วขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ (หรือคลิกขวาที่ตำแหน่งใดก็ได้) แล้วเลือก พิมพ์ บนหน้าพิมพ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก พิมพ์

   ปุ่มพิมพ์ของ Reader ใน Windows 8

  • บน Windows 10 ในแอป Reader ให้ปัดนิ้วขึ้นจากด้านล่างของหน้าจอ (หรือคลิกซ้ายที่ตำแหน่งใดก็ได้) แล้วเลือก พิมพ์ บนหน้าพิมพ์ ให้เลือกเครื่องพิมพ์ แล้วเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก พิมพ์

ถ้าคุณต้องการหลายสำเนา ให้เปลี่ยนจำนวนสำเนาในหน้าพิมพ์ ดังนี้

 • บน Windows 7 หรือเวอร์ชันก่อนหน้า ที่ด้านบนของหน้า พิมพ์ จะมีกล่องชื่อว่า สำเนา ที่มีลูกศรขึ้นและลงให้คุณเลือกจำนวนสำเนาของเอกสารนี้ที่คุณต้องการ ทำการเลือก (โดยการใส่ตัวเลขหรือใช้ลูกศร) แล้วคลิก พิมพ์

  กล่องโต้ตอบเครื่องพิมพ์ของ Word Online

 • บน Windows 8 หรือ Windows 10 ให้เลือกจำนวนสำเนาที่จะพิมพ์ (โดยการใส่ตัวเลขหรือใช้ปุ่ม + และ -) แล้วคลิก พิมพ์

  ตัวเลือกเครื่องพิมพ์ของ Reader ใน Windows 8

หมายเหตุ: ถ้าเครื่องพิมพ์ที่คุณเลือกภายใต้ เครื่องพิมพ์ รองรับการพิมพ์สี ขาวดำ และสีเทา ตัวเลือกจะปรากฏในรายการภายใต้ การตั้งค่า

 1. คลิก ไฟล์ > พิมพ์

 2. ภายใต้ การตั้งค่า ให้เลือกตัวเลือกการพิมพ์สี และตัวเลือกอื่นๆ ที่คุณต้องการ แล้วคลิกปุ่ม พิมพ์

ดูเพิ่มเติม

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×