ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

พิมพ์เอกสารใน Word for Mac

ก่อนที่คุณจะพิมพ์คุณสามารถแสดงตัวอย่างเอกสารของคุณและระบุหน้าที่คุณต้องการพิมพ์ได้

แสดงตัวอย่างและพิมพ์เอกสารของคุณ

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างแต่ละหน้า ให้คลิกลูกศรที่อยู่ด้านล่างของการแสดงตัวอย่าง

  กล่องโต้ตอบ พิมพ์

  ถ้าคุณไม่เห็นการแสดงตัวอย่าง ด้านล่าง ค่าที่ตั้งไว้ ให้เลือก สำเนาและหน้า และเลือกกล่องที่อยู่ถัดจาก แสดงการแสดงตัวอย่างด่วน

 3. เลือกจำนวนสำเนาที่คุณต้องการพิมพ์และตัวเลือกอื่นๆ ที่คุณต้องการ แล้วคลิกปุ่ม พิมพ์

พิมพ์หน้าที่ระบุ

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. เมื่อต้องการพิมพ์เฉพาะบางหน้าเท่านั้น ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้จากภายใต้ หน้า:

  • เมื่อต้องการพิมพ์หน้าที่แสดงในการแสดงตัวอย่างด่วน ให้เลือก หน้าปัจจุบัน

  • เมื่อต้องการพิมพ์หน้าที่ต่อเนื่องกัน เช่น หน้า 1-3 ให้เลือก จาก แล้วใส่หมายเลขหน้าแรกและสุดท้ายในกล่อง จาก และ ถึง

  • เมื่อต้องการพิมพ์หน้าแต่ละหน้าและช่วงของหน้า (เช่น หน้าที่ 3 และหน้า 4-6) พร้อมกัน ให้เลือก ช่วงของหน้า แล้วใส่หมายเลขหน้าและช่วงโดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (เช่น 3, 4-6)

  กล่องโต้ตอบ พิมพ์ ที่มีส่วน หน้า ถูกเน้นไว้

พิมพ์ทั้งสองด้านของกระดาษ

วิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างสิ่งพิมพ์สองด้านคือการพิมพ์โดยใช้เครื่องพิมพ์ที่สนับสนุนการพิมพ์สองด้าน เมื่อต้องการค้นหาว่าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์สองด้าน (หรือเรียกว่าสองหน้า) หรือไม่ คุณสามารถอ่านคู่มือของเครื่องพิมพ์หรือสอบถามผู้ผลิตเครื่องพิมพ์ของคุณ หรือคุณสามารถทำดังต่อไปนี้:

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. คลิก สำเนาและหน้า แล้วคลิก เค้าโครง

  การเลือกเค้าโครงในกล่องโต้ตอบการพิมพ์

 3. คลิก สองด้าน แล้วเลือก การเข้าเล่มแนวตั้ง (เมื่อต้องการให้สันอยู่ที่ด้านยาว) หรือ การเข้าเล่มแนวนอน (เมื่อต้องการให้สันอยู่ที่ด้านกว้าง)

  การเลือกตัวเลือกบนเมนู สองด้าน

ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่สามารถพิมพ์แบบสองด้านอัตโนมัติ คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อพิมพ์ทั้งสองด้านของกระดาษด้วยตนเอง

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. คลิก สำเนาและหน้า แล้วคลิก Microsoft Word

 3. คลิก หน้าคี่เท่านั้น

 4. หลังจากพิมพ์หน้าคี่ ให้พลิกกองเอกสารที่พิมพ์ออกมา แทรกกองเอกสารลงในเครื่องพิมพ์อีกครั้ง ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 แล้วคลิก หน้าคู่เท่านั้น

  คุณอาจต้องหมุนและจัดลำดับหน้ากองเอกสารใหม่เพื่อพิมพ์อีกด้านหนึ่ง โดยขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์

พิมพ์หน้าคู่หรือหน้าคี่เท่านั้น

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. คลิก สำเนาและหน้า แล้วคลิก Microsoft Word

 3. คลิก หน้าคี่เท่านั้น หรือ หน้าคู่เท่านั้น

พิมพ์ในลำดับย้อนกลับ

ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณเรียงเอกสารขาออกแบบกลับไปข้างหน้า คุณยังคงสามารถพิมพ์เอกสารของคุณในลำดับถูกต้อง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารที่เริ่มต้นด้วยหน้าสุดท้าย

 1. ในเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ ผลลัพธ์และแชร์ ให้คลิก พิมพ์

 3. ภายใต้ ตัวเลือกการพิมพ์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ย้อนกลับลำดับการพิมพ์

เปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษของเอกสาร

 1. คลิก การวางแนว ในแท็บ เค้าโครง แล้วคลิก แนวตั้ง หรือ แนวนอน

  คลิกเพื่อตั้งค่าระยะขอบ การวางแนว และขนาด

 2. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

เปลี่ยนการวางแนวสำหรับหน้าที่เฉพาะเจาะจง

 1. เลือกข้อความทั้งหมดบนหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยน

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางแนวสำหรับหน้าทั้งหมดหลังจากเคอร์เซอร์แทนการเลือกข้อความ ให้คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการเริ่มการวางแนวหน้ากระดาษใหม่ บนเมนู รูปแบบ คลิก เอกสาร คลิก การตั้งค่าหน้ากระดาษ เลือกการวางแนวที่คุณต้องการแล้วคลิก ตกลง ถัดจาก นำไปใช้กับ คลิก จุดนี้เป็นต้นไป บนเมนู รูปแบบ ให้คลิก เอกสาร คลิก การตั้งค่าหน้ากระดาษ เลือกการวางแนวที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง คลิก จุดนี้เป็นต้นไป ที่อยู่ถัดจาก นำไปใช้กับ

 2. คลิก เอกสาร บนเมนู รูปแบบ

 3. คลิก การตั้งค่าหน้ากระดาษ ที่ด้านล่างของกล่องโต้ตอบ

 4. คลิกการวางแนวที่คุณต้องการที่อยู่ถัดจาก การวางแนว แล้วคลิก ตกลง

 5. คลิก ข้อความที่เลือก ที่อยู่ถัดจาก นำไปใช้กับ แล้วคลิก ตกลง

 6. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

เปลี่ยนการวางแนวสำหรับส่วนที่ระบุ

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางแนวสำหรับส่วนที่เฉพาะเจาะจง เอกสารของคุณต้องถูกแบ่งด้วยตัวแบ่งส่วน เรียนรู้วิธีการ เพิ่มตัวแบ่งส่วน

 1. เมื่อต้องการแสดงอักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ เช่น เครื่องหมายย่อหน้า (¶) ให้คลิก แสดงอักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ทั้งหมด แสดงอักขระทั้งหมดที่ไม่มีการพิมพ์ออกมา บนแท็บ หน้าแรก

  บนแท็บ หน้าแรก แสดงเครื่องหมายการแก้ไขจะถูกเน้น
 2. ดับเบิลคลิกตัวแบ่งส่วนที่ตามหลังส่วนที่คุณต้องการเปลี่ยน

  ตัวแบ่งส่วนมีลักษณะดังนี้:

  รูปของตัวแบ่งส่วน

 3. คลิก การตั้งค่าหน้ากระดาษ

 4. ถัดจาก การวางแนว ให้คลิกการวางแนวที่คุณต้องการ จากนั้นคลิก ตกลง

 5. คลิก ส่วนนี้ ที่อยู่ถัดจาก นำไปใช้กับ แล้วคลิก ตกลง

 6. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

ดูเพิ่มเติม

แทรก ลบ หรือเปลี่ยนตัวแบ่งส่วน

พิมพ์เอกสาร

เปลี่ยนขนาดกระดาษ

ย้าย หมุน หรือจัดกลุ่มรูปภาพ กล่องข้อความ หรือวัตถุอื่นๆ

แสดงตัวอย่างก่อนที่คุณจะพิมพ์

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. คลิก แสดงตัวอย่าง

พิมพ์เอกสาร

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. บนเมนูป็อปอัพ เครื่องพิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ

 3. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ เช่น จำนวนหน้าหรือหน้าที่คุณต้องการพิมพ์ แล้วคลิก พิมพ์

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณไม่เห็นตัวเลือกการพิมพ์อื่นๆ ในกล่องโต้ตอบ พิมพ์ คลิกลูกศรชี้ด้านล่างสีน้ำเงินทางด้านขวาของเมนูป็อปอัพ เครื่องพิมพ์

พิมพ์หน้าหรือส่วนที่ระบุ

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. บนเมนูป็อปอัพ เครื่องพิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ

 3. คลิก ช่วงของหน้า จากนั้นในกล่อง ช่วงของหน้า ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  เมื่อต้องการพิมพ์

  ให้ทำดังนี้

  หน้าที่ไม่ติดกัน

  พิมพ์หมายเลขหน้าที่มีเครื่องหมายจุลภาคคั่นระหว่างหมายเลข หรือเครื่องหมายยัติภังค์ระหว่างหมายเลขเริ่มต้นและหมายเลขสิ้นสุดของช่วง

  ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการพิมพ์หน้า 2, 4, 5, 6 และ 8 ให้พิมพ์ 2, 4-6, 8

  ส่วนทั้งหมด

  พิมพ์ s ตามด้วยหมายเลขส่วน

  ตัวอย่าง เมื่อต้องการพิมพ์ส่วนที่ 3 ให้พิมพ์ s3

  ส่วนที่ไม่ติดกัน

  พิมพ์ s ตามด้วยหมายเลขส่วน พิมพ์เครื่องหมายจุลภาค แล้วพิมพ์ s ตามด้วยหมายเลขส่วนถัดไป

  ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการพิมพ์ส่วนที่ 3 และ 5 ให้พิมพ์ s3,s5

  ช่วงของหน้าข้ามส่วน

  พิมพ์ช่วงตามรูปแบบต่อไปนี้: p ns n-p ns n โดยให้ p อยู่หน้าหมายเลขหน้า และ s อยู่หน้าหมายเลขส่วน

  ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการพิมพ์ตั้งแต่หน้า 2 ในส่วนที่ 3 จนถึงหน้า 3 ในส่วน 5 ให้พิมพ์ p2s3-p3s5

  ช่วงของหน้าในส่วน

  พิมพ์ช่วงตามรูปแบบต่อไปนี้: p ns n-p ns n โดยให้ p อยู่หน้าหมายเลขหน้า และ s อยู่หน้าหมายเลขส่วน

  ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการพิมพ์ตั้งแต่หน้า 5 ถึง 7 ในส่วนที่ 3 ให้พิมพ์ p5s3-p7s3

 4. คลิก พิมพ์

พิมพ์บนทั้งสองด้านของกระดาษ (การพิมพ์สองด้าน)

วิธีที่ง่ายที่สุดในการสร้างสิ่งพิมพ์สองด้านคือการพิมพ์โดยใช้เครื่องพิมพ์ที่สนับสนุนการพิมพ์สองด้าน โดยปกติแล้ว คุณสามารถเรียนรู้ว่าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้านหรือไม่ด้วยการดูข้อมูลที่มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ หรือด้วยการดูที่คุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์บางเครื่องมีตัวเลือกการพิมพ์ทั้งสองด้านของกระดาษ (การพิมพ์แบบสองด้านอัตโนมัติ) โดยอัตโนมัติ เครื่องพิมพ์อื่นๆ จะแนะนำให้คุณป้อนกระดาษอีกครั้งด้วยตนเองเมื่อต้องการพิมพ์ด้านที่สอง (การพิมพ์แบบสองด้านด้วยตนเอง) เครื่องพิมพ์บางเครื่องไม่สามารถพิมพ์แบบสองด้าน

เคล็ดลับ: ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณสนับสนุนการพิมพ์แบบสองด้าน และคุณกำลังประสบปัญหาในการพิมพ์แบบสองด้าน บนเมนูป็อปอัพ สำเนาและหน้า ให้คลิก เค้าโครง จากนั้น บนเมนูป็อปอัพ สองด้าน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ปิด ไม่ถูกเลือก

ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณไม่สามารถพิมพ์แบบสองด้านอัตโนมัติ คุณสามารถทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อพิมพ์ทั้งสองด้านของกระดาษด้วยตนเอง

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. บนเมนูป็อปอัพ เครื่องพิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ

 3. บนเมนูป็อปอัพ สำเนาและหน้า คลิก Microsoft Word

 4. คลิก หน้าคี่เท่านั้น

 5. หลังจากพิมพ์หน้าคี่ ให้พลิกกองเอกสาร แล้วป้อนลงในเครื่องพิมพ์อีกครั้ง ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 แล้วคลิก หน้าคู่เท่านั้น

  ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องพิมพ์ คุณอาจต้องหมุนและจัดลำดับเอกสารใหม่เพื่อพิมพ์อีกด้านหนึ่งของกองเอกสาร

พิมพ์หน้าคู่หรือหน้าคี่เท่านั้น

 1. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

 2. บนเมนูป็อปอัพ เครื่องพิมพ์ เลือกเครื่องพิมพ์ที่คุณต้องการ

 3. บนเมนูป็อปอัพ สำเนาและหน้า คลิก Microsoft Word

 4. คลิก หน้าคี่เท่านั้น หรือ หน้าคู่เท่านั้น

พิมพ์ในลำดับย้อนกลับ

ถ้าเครื่องพิมพ์ของคุณเรียงเอกสารขาออกแบบกลับไปข้างหน้า คุณยังคงสามารถพิมพ์เอกสารของคุณในลำดับถูกต้อง ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เมื่อต้องการพิมพ์เอกสารที่เริ่มต้นด้วยหน้าสุดท้าย

 1. ในเมนู Word ให้คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ภายใต้ ผลลัพธ์และแชร์ ให้คลิก พิมพ์

 3. ภายใต้ ตัวเลือกการพิมพ์ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ย้อนกลับลำดับการพิมพ์

เปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษของเอกสาร

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. คลิกแท็บ เค้าโครง ภายใต้ ตั้งค่าหน้ากระดาษ คลิก การวางแนว แล้วคลิก แนวตั้ง หรือ แนวนอน

  แท็บเค้าโครงของ Word กลุ่มการตั้งค่าหน้ากระดาษ

 3. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

เปลี่ยนการวางแนวสำหรับหน้าที่เฉพาะเจาะจง

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. เลือกข้อความทั้งหมดบนหน้าที่คุณต้องการเปลี่ยน

 3. บนเมนู รูปแบบ คลิก รูปแบบ

 4. คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 5. ภายใต้ การวางแนว คลิกการวางแนวที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 6. บนเมนูป็อปอัพ นำไปใช้กับ คลิก ข้อความที่เลือก จากนั้นคลิก ตกลง

  Word จะแทรก ตัวแบ่งส่วน ที่ตำแหน่งก่อนและหลังข้อความที่คุณเลือก และจะเปลี่ยนแนวกระดาษสำหรับส่วนดังกล่าวตามความจำเป็น

 7. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางแนวหน้าทั้งหมดที่อยู่หลังจากเคอร์เซอร์ ให้คลิกที่เอกสารเพื่อตั้งตำแหน่งเคอร์เซอร์ แทนการเลือกข้อความ บนเมนู รูปแบบ คลิก เอกสาร คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ เลือกการวางแนวที่คุณต้องการ จากนั้น บนเมนูป็อปอัพ นำไปใช้กับ ให้คลิก จุดนี้เป็นต้นไป

เปลี่ยนการวางแนวสำหรับส่วนที่ระบุ

สิ่งสำคัญ: เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางแนวสำหรับส่วนที่ระบุ เอกสารจะต้องมีตัวแบ่งส่วน

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก เค้าโครงเหมือนพิมพ์

 2. เมื่อต้องการแสดงตัวอักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ เช่น เครื่องหมายย่อหน้า (¶) ให้คลิก แสดงอักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ทั้งหมด  แสดงอักขระทั้งหมดที่ไม่มีการพิมพ์ออกมา บนแถบเครื่องมือ มาตรฐาน

 3. ดับเบิลคลิกตัวแบ่งส่วนที่อยู่หลังจากส่วนที่คุณต้องการเปลี่ยน

 4. คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ

 5. ภายใต้ การวางแนว คลิกการวางแนวที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

 6. บนเมนูป็อปอัพ นำไปใช้กับ คลิก ส่วนนี้ จากนั้นคลิก ตกลง

  Word จะแทรกตัวแบ่งส่วนที่ตำแหน่งก่อนและหลังส่วนที่คุณเลือก และจะเปลี่ยนแนวกระดาษสำหรับส่วนดังกล่าวตามความจำเป็น

 7. บนเมนู ไฟล์ ให้คลิก พิมพ์

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนการวางแนวหน้าทั้งหมดที่อยู่หลังจากเคอร์เซอร์ ให้คลิกที่เอกสารเพื่อตั้งตำแหน่งเคอร์เซอร์ แทนการเลือกข้อความ บนเมนู รูปแบบ คลิก เอกสาร คลิก ตั้งค่าหน้ากระดาษ เลือกการวางแนวที่คุณต้องการ จากนั้น บนเมนูป็อปอัพ นำไปใช้กับ ให้คลิก จุดนี้เป็นต้นไป

ดูเพิ่มเติม

เปลี่ยนขนาดกระดาษ

แทรก ลบ หรือเปลี่ยนตัวแบ่งส่วน

ย้าย หมุน หรือจัดกลุ่มรูปภาพ กล่องข้อความ หรือวัตถุอื่นๆ

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×