ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ฟังก์ชันความเข้ากันได้ (ข้อมูลอ้างอิง)

ใน Excel 2010 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า ฟังก์ชันเหล่านี้ถูกแทนที่ด้วยฟังก์ชันใหม่ที่มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นและมีชื่อที่สื่อถึงการใช้งานได้ดีขึ้น คุณยังคงสามารถใช้ฟังก์ชันเหล่านั้นสำหรับความเข้ากันได้กับ Excel เวอร์ชันก่อนหน้า แต่ถ้าความเข้ากันกับเวอร์ชันก่อนหน้าไม่จำเป็น คุณควรเริ่มใช้ฟังก์ชันใหม่แทน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่ ให้ดูที่ ฟังก์ชันทางสถิติ (ข้อมูลอ้างอิง) และ ฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ (ข้อมูลอ้างอิง)

ถ้าคุณกำลังใช้ Excel 2007 คุณจะพบฟังก์ชันเหล่านี้ในประเภท ทางสถิติ หรือประเภท ทางคณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ บนแท็บ สูตร

เมื่อต้องการรับข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับฟังก์ชัน ให้คลิกชื่อของฟังก์ชันในคอลัมน์แรก

ฟังก์ชัน

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน BETADIST

ส่งกลับฟังก์ชันการแจกแจงแบบเบต้าสะสม (Beta Cumulative Distribution Function)

ฟังก์ชัน BETAINV

ส่งกลับค่าผกผันของฟังก์ชันการแจกแจงสะสมสำหรับการแจกแจงแบบเบต้าที่ระบุ

ฟังก์ชัน BINOMDIST

ส่งกลับความน่าจะเป็นของการแจกแจงแบบทวินามสำหรับแต่ละชุด

ฟังก์ชัน CHIDIST

ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์ (Chi-squared Distribution)

ฟังก์ชัน CHIINV

ส่งกลับค่าผกผันของความน่าจะเป็นด้านเดียวของการแจกแจงแบบไค-สแควร์

ฟังก์ชัน CHITEST

ส่งกลับค่าการทดสอบความเป็นอิสระ

ฟังก์ชัน CONCATENATE

เชื่อมต่อสตริงข้อความตั้งแต่สองสตริงขึ้นไปเป็นสตริงเดียว

ฟังก์ชัน CONFIDENCE

ส่งกลับค่าช่วงความเชื่อมั่นของค่าเฉลี่ยประชากร

ฟังก์ชัน COVAR

ส่งกลับค่าความแปรปรวนร่วมซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของผลคูณของค่าเบี่ยงเบนแบบคู่

ฟังก์ชัน CRITBINOM

ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดที่ทำให้การแจกแจงแบบทวินามสะสมมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับค่าเกณฑ์

ฟังก์ชัน EXPONDIST

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (Exponential Distribution)

ฟังก์ชัน FDIST

ส่งกลับการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F

ฟังก์ชัน FINV

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F

ฟังก์ชัน FORECAST

ส่งกลับค่าตามแนวโน้มแบบเส้นตรง

หมายเหตุ: ใน Excel 2016 ฟังก์ชันนี้จะถูกแทนที่ด้วย ฟังก์ชันการพยากรณ์ใหม่ แต่ยังเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า

ฟังก์ชัน FLOOR

ปัดตัวเลขลงให้ค่าเข้าใกล้ศูนย์

ฟังก์ชัน FTEST

ส่งกลับค่าผลลัพธ์ของ F-test

ฟังก์ชัน GAMMADIST

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบแกมมา (Gamma Distribution)

ฟังก์ชัน GAMMAINV

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบแกมมาสะสม (Gamma Cumulative Distribution)

ฟังก์ชัน HYPGEOMDIST

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบไฮเพอร์ยีออเมตริก (Hypergeometric Distribution)

ฟังก์ชัน LOGINV

ส่งกลับค่าผกผันของฟังก์ชันการแจกแจงสะสม lognormal

ฟังก์ชัน LOGNORMDIST

ส่งกลับค่าการแจกแจงสะสมแบบ Lognormal

ฟังก์ชัน MODE

ส่งกลับค่าสามัญที่สุดในชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน NEGBINOMDIST

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบทวินามที่เป็นลบ

ฟังก์ชัน NORMDIST

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปกติสะสม (Normal Cumulative Distribution)

ฟังก์ชัน NORMINV

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบปกติสะสม

ฟังก์ชัน NORMSDIST

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานสะสม (Standard Normal Cumulative Distribution)

ฟังก์ชัน NORMSINV

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานสะสม

ฟังก์ชัน PERCENTILE

ส่งกลับค่าที่เท่ากับเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ k ของค่าในช่วง

ฟังก์ชัน PERCENTRANK

ส่งกลับลำดับเปอร์เซ็นต์ของค่าในชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน POISSON

ส่งกลับค่าการแจกแจงปัวซอง (Poisson Distribution)

ฟังก์ชัน QUARTILE

ส่งกลับค่าควอร์ไทล์ของชุดข้อมูล

ฟังก์ชัน RANK

ส่งกลับลำดับของตัวเลขในชุดรายการตัวเลข

ฟังก์ชัน STDEV

ประเมินค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยยึดตามตัวอย่าง

ฟังก์ชัน STDEVP

คำนวณค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานจากประชากรทั้งหมด

ฟังก์ชัน TDIST

ส่งกลับค่าการแจกแจงค่า t

ฟังก์ชัน TINV

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงค่า t

ฟังก์ชัน TTEST

ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นที่สัมพันธ์กับ t-test

ฟังก์ชัน VAR

ประเมินค่าความแปรปรวนโดยยึดตามตัวอย่าง

ฟังก์ชัน VARP

คำนวณหาค่าความแปรปรวนจากประชากรทั้งหมด

ฟังก์ชัน WEIBULL

ส่งกลับค่าการแจกแจงแบบ Weibull

ฟังก์ชัน ZTEST

ส่งกลับค่าความน่าจะเป็นด้านเดียวของ z-test

สิ่งสำคัญ: ผลลัพธ์จากการคำนวณของสูตรและฟังก์ชันเวิร์กชีต Excel จำนวนหนึ่งอาจแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างพีซีที่ใช้ Windows ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ x86 หรือ x86-64 กับพีซีที่ใช้ Windows RT ที่มีสถาปัตยกรรมแบบ ARM เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่าง

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

ฟังก์ชัน Excel (ตามลำดับตัวอักษร)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×