ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน ACOS ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าอาร์กโคไซน์ หรือโคไซน์ผกผันของจํานวนหนึ่งๆ อาร์กโคไซน์คือมุมที่มีโคไซน์ เป็นจํานวน ค่ามุมที่ส่งกลับจากฟังก์ชันจะเป็นหน่วยเรเดียนในช่วงตั้งแต่ 0 (ศูนย์) ถึง pi

ไวยากรณ์

ACOS(ตัวเลข)

ไวยากรณ์ฟังก์ชัน ACOS มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • หมายเลข    จำเป็น ค่าโคไซน์ของมุมที่คุณต้องการ และจะต้องมีค่าตั้งแต่ -1 ถึง 1

ข้อสังเกต

ถ้าคุณต้องการแปลงผลลัพธ์จากรูปเรเดียนเป็นรูปองศา ให้คูณด้วย 180/PI() หรือใช้ฟังก์ชัน DEGREES

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=ACOS(-0.5)

อาร์กโคไซน์ของ -0.5 ในหน่วยเรเดียน, 2*pi/3

2.094395102

=ACOS(-0.5)*180/PI()

อาร์กโคไซน์ของ -0.5 ในหน่วยองศา

120

=DEGREES(ACOS(-0.5))

อาร์กโคไซน์ของ -0.5 ในหน่วยองศา

120

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×