ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน ACOSH ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคไซน์ผกผันของจํานวนหนึ่งๆ ตัวเลขต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ไฮเพอร์โบลิกโคไซน์ผกผันคือค่าที่มีไฮเพอร์โบลิกโคไซน์เป็นจํานวน ดังนั้น ACOSH(COSH(number))จึงเท่ากับจํานวน

ไวยากรณ์

ACOSH(number)

ไวยากรณ์ฟังก์ชัน ACOSH มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • หมายเลข    จำเป็น จํานวนจริงใดๆ ที่เท่ากับหรือมากกว่า 1

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=ACOSH(1)

ไฮเพอร์โบลิกโคไซน์ผกผันของ 1

0

=ACOSH(10)

ไฮเพอร์โบลิกโคไซน์ผกผันของ 10

2.9932228

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×