ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ฟังก์ชัน ACOSH

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน ACOSH ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกโคไซน์ผกผันของจำนวนหนึ่งๆ โดยที่ จำนวนจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 1 ไฮเพอร์โบลิกโคไซน์ผกผัน คือ ค่าที่มีไฮเพอร์โบลิกโคไซน์เท่ากับจำนวน ดังนั้น ACOSH(COSH(number)) จึงเท่ากับจำนวน

ไวยากรณ์

ACOSH(number)

ไวยากรณ์ฟังก์ชัน ACOSH มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number    (ต้องระบุ) คือ จำนวนจริงใดๆ ที่มากกว่าหรือเท่ากับ 1

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=ACOSH(1)

ไฮเพอร์โบลิกโคไซน์ผกผันของ 1

0

=ACOSH(10)

ไฮเพอร์โบลิกโคไซน์ผกผันของ 10

2.9932228

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×