ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน ATAN ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าอาร์กแทนเจนต์ หรือแทนเจนต์ผกผันของจํานวน อาร์กแทนเจนต์คือมุมที่มีแทนเจนต์เป็นตัวเลข ค่ามุมที่ส่งกลับจะเป็นหน่วยเรเดียนที่อยู่ในช่วง -pi/2 ถึง pi/2

ไวยากรณ์

ATAN(ตัวเลข)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน ATAN มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • หมายเลข    จำเป็น แทนเจนต์ของมุมที่คุณต้องการ

ข้อสังเกต

เมื่อต้องการแสดงค่าอาร์กแทนเจนต์ในรูปองศา ให้คูณผลลัพธ์ด้วย 180/PI( ) หรือใช้ฟังก์ชัน DEGREES

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=ATAN(1)

อาร์กแทนเจนต์ของ 1 ในหน่วยเรเดียน pi/4

0.785398163

=ATAN(1)*180/PI()

อาร์กแทนเจนต์ของ 1 ในหน่วยองศา

45

=DEGREES(ATAN(1))

อาร์กแทนเจนต์ของ 1 ในหน่วยองศา

45

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×