ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน ATAN2 ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าอาร์กแทนเจนต์หรือแทนเจนต์ผกผันของพิกัด x และ y ที่ระบุ อาร์กแทนเจนต์คือมุมจากแกน x ไปยังเส้นที่มีจุดเริ่มต้น (0, 0) และจุดที่มีพิกัด (x_num y_num) ค่ามุมจะเป็นหน่วยเรเดียนระหว่าง -pi และ pi ไม่รวม -pi

ไวยากรณ์

ATAN2(x_num, y_num)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน ATAN2 มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • X_num    จำเป็น พิกัด x ของจุด

  • Y_num    จำเป็น พิกัด y ของจุด

ข้อสังเกต

  • ผลลัพธ์ที่เป็นบวกจะแสดงมุมทวนเข็มนาฬิกาจากแกน x ส่วนผลลัพธ์ที่เป็นลบจะแสดงมุมตามเข็มนาฬิกา

  • ATAN2(a,b) เท่ากับ ATAN(b/a) ยกเว้น a มีค่าเท่ากับ 0 ใน ATAN2

  • ถ้าทั้ง x_num และ y_num เป็น 0 แล้ว ATAN2 จะส่งกลับ #DIV/0! เป็นค่าความผิดพลาด

  • เมื่อต้องการแสดงค่าอาร์กแทนเจนต์ในรูปองศา ให้คูณผลลัพธ์ด้วย 180/PI( ) หรือใช้ฟังก์ชัน DEGREES

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=ATAN2(1, 1)

อาร์กแทนเจนต์ของจุด 1,1 ในหน่วยเรเดียน pi/4

0.785398163

=ATAN2(-1, -1)

อาร์กแทนเจนต์ของจุด -1,-1 ในหน่วยเรเดียน -3*pi/4

-2.35619449

=ATAN2(-1, -1)*180/PI()

อาร์กแทนเจนต์ของจุด 1,1 ในหน่วยองศา

-135

=DEGREES(ATAN2(-1, -1))

อาร์กแทนเจนต์ของจุด 1,1 ในหน่วยองศา

-135

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×