ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ฟังก์ชัน ATAN2

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน ATAN2 ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าอาร์กแทนเจนต์ หรือแทนเจนต์ผกผัน ของพิกัด x และ y ที่ระบุ อาร์กแทนเจนต์คือค่ามุมจากแกน x ไปจนถึงเส้นที่มีจุดกำเนิด (0, 0) และจุดที่มีพิกัด (x_num, y_num) ดังนั้นจึงแสดงค่ามุมเป็นหน่วยเรเดียนในช่วง -pi และ pi โดยไม่รวม -pi

ไวยากรณ์

ATAN2(x_num, y_num)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน ATAN2 มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • X_num    (ต้องระบุ) พิกัด x ของจุด

  • Y_num    (ต้องระบุ) พิกัด y ของจุด

ข้อสังเกต

  • ผลลัพธ์ที่เป็นบวกจะแสดงมุมทวนเข็มนาฬิกาจากแกน x ส่วนผลลัพธ์ที่เป็นลบจะแสดงมุมตามเข็มนาฬิกา

  • ATAN2(a,b) เท่ากับ ATAN(b/a) ยกเว้น a มีค่าเท่ากับ 0 ใน ATAN2

  • ถ้าทั้ง x_num และ y_num เป็น 0 แล้ว ATAN2 จะส่งกลับ #DIV/0! เป็นค่าความผิดพลาด

  • เมื่อต้องการแสดงค่าอาร์กแทนเจนต์ในรูปองศา ให้คูณผลลัพธ์ด้วย 180/PI( ) หรือใช้ฟังก์ชัน DEGREES

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

=ATAN2(1, 1)

อาร์กแทนเจนต์ของจุด 1,1 ในหน่วยเรเดียน pi/4

0.785398163

=ATAN2(-1, -1)

อาร์กแทนเจนต์ของจุด -1,-1 ในหน่วยเรเดียน -3*pi/4

-2.35619449

=ATAN2(-1, -1)*180/PI()

อาร์กแทนเจนต์ของจุด 1,1 ในหน่วยองศา

-135

=DEGREES(ATAN2(-1, -1))

อาร์กแทนเจนต์ของจุด 1,1 ในหน่วยองศา

-135

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×