ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน ATANH ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์ผกผันของจํานวนหนึ่งๆ ตัวเลขต้องอยู่ระหว่าง -1 และ 1 (ไม่รวม -1 และ 1) ไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์ผกผันคือค่าที่มีไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์เท่ากับจํานวน ดังนั้น ATANH(TANH(number)) จึงเท่ากับจํานวน

ไวยากรณ์

ATANH(number)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน ATANH มีอาร์กิวเมนต์ดังต่อไปนี้

  • หมายเลข    จำเป็น จํานวนจริงใดๆ ที่อยู่ระหว่าง 1 และ -1

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=ATANH(0.76159416)

ไฮเพอร์โบลิกแทนเจนต์ผกผันของ 0.76159416

1.00000001

=ATANH(-0.1)

-0.100335348

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×