ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ส่งกลับฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแบบเบต้าสะสม โดยทั่วไปแล้วจะใช้การแจกแจงแบบเบต้าเพื่อศึกษาการแปรผันในเปอร์เซ็นต์ของสิ่งใดๆ โดยใช้ตัวอย่าง เช่น เวลาในหนึ่งวันที่คนใช้ในการดูโทรทัศน์

สิ่งสำคัญ: ฟังก์ชันนี้ได้ถูกแทนที่ด้วยฟังก์ชันใหม่อย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันที่มีความถูกต้องแม่นยํายิ่งขึ้น และชื่อของฟังก์ชันสื่อถึงการใช้งานได้ดีขึ้น แม้ว่าฟังก์ชันนี้จะยังคงเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า คุณควรพิจารณาใช้ฟังก์ชันใหม่จากนี้เนื่องจากฟังก์ชันนี้อาจไม่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันExcelในอนาคต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่ ให้ดู ฟังก์ชัน BETA.DIST

ไวยากรณ์

BETADIST(x,alpha,beta,[A],[B])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน BETADIST มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • X     จำเป็น ค่าระหว่าง A และ B ที่จะประเมินฟังก์ชัน

  • Alpha     จำเป็น พารามิเตอร์ของการแจกแจง

  • Beta     จำเป็น พารามิเตอร์ของการแจกแจง

  • A     ไม่จำเป็น ขอบล่างของช่วงของ x

  • B     ไม่จำเป็น ขอบบนของช่วงของ x

ข้อสังเกต

  • ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ใดไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน BETADIST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า alpha ≤ 0 หรือ beta ≤ 0 ฟังก์ชัน BETADIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า x < A, x > B หรือ A = B ฟังก์ชัน BETADIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าคุณไม่ใส่ค่าสำหรับ A และ B ฟังก์ชัน BETADIST จะใช้การแจกแจงแบบเบต้าสะสมมาตรฐาน ดังนั้น A = 0 และ B = 1

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

2

ค่าซึ่งใช้ประเมินฟังก์ชัน

8

พารามิเตอร์การแจกแจง

10

พารามิเตอร์การแจกแจง

1

ขอบต่ำสุด

3

ขอบสูงสุด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=BETADIST(A2,A3,A4,A5,A6)

ฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแบบเบต้าสะสม สำหรับพารามิเตอร์ต่างๆ ข้างบน

0.6854706

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×