ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ส่งกลับค่าผกผันของฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแบบเบต้าสะสม ของการแจกแจงแบบเบต้าที่ระบุ นั่นคือ ถ้า probability = BETADIST(x,...) แล้ว BETAINV(probability,...) = x การแจกแจงแบบเบต้าสามารถใช้ในการวางแผนโครงการเพื่อโมเดลเวลาแล้วเสร็จที่อาจจะได้รับเวลาแล้วเสร็จที่คาดหมายและการแปรผัน

สิ่งสำคัญ: ฟังก์ชันนี้ได้ถูกแทนที่ด้วยฟังก์ชันใหม่อย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันที่มีความถูกต้องแม่นยํายิ่งขึ้น และชื่อของฟังก์ชันสื่อถึงการใช้งานได้ดีขึ้น แม้ว่าฟังก์ชันนี้จะยังคงเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า คุณควรพิจารณาใช้ฟังก์ชันใหม่จากนี้เนื่องจากฟังก์ชันนี้อาจไม่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันExcelในอนาคต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่ ให้ดูที่ ฟังก์ชัน BETA.INV

ไวยากรณ์

BETAINV(probability,alpha,beta,[A],[B])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน BETAINV มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • ความน่าจะเป็น     จำเป็น ความน่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับการแจกแจงแบบเบต้า

  • Alpha     จำเป็น พารามิเตอร์ของการแจกแจง

  • Beta     จำเป็น พารามิเตอร์การแจกแจง

  • A     ไม่จำเป็น ขอบล่างของช่วงของ x

  • B     ไม่จำเป็น ขอบบนของช่วงของ x

ข้อสังเกต

  • ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ใดไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน BETAINV จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าค่า alpha ≤ 0 หรือ beta ≤ 0 ฟังก์ชัน BETAINV จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า probability ≤ 0 หรือ probability > 1 ฟังก์ชัน BETAINV จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าคุณละค่าของ A และ B ฟังก์ชัน BETAINV จะใช้การแจกแจงแบบเบต้าสะสมมาตรฐาน เพื่อให้ A = 0 และ B = 1

เมื่อให้ค่าความน่าจะเป็น BETAINV จะหาค่า x ที่ระบุว่า BETADIST(x, alpha, beta, A, B) = ความน่าจะเป็น ดังนั้น ความเที่ยงตรงของ BETAINV จะขึ้นอยู่กับความเที่ยงตรงของ BETADIST

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

0.685470581

ความน่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องกับการแจกแจงแบบเบต้า

8

พารามิเตอร์การแจกแจง

10

พารามิเตอร์การแจกแจง

1

ขอบต่ำสุด

3

ขอบสูงสุด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=BETAINV(A2,A3,A4,A5,A6)

ค่าผกผันของฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็นแบบเบต้าสะสม สำหรับพารามิเตอร์ต่างๆ ข้างบน

2

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×