ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน CHAR ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับอักขระที่ระบุโดยตัวเลข ใช้ CHAR เพื่อแปลหมายเลขโค้ดเพจที่คุณอาจได้รับจากแฟ้มบนคอมพิวเตอร์ชนิดอื่นให้เป็นอักขระ

ระบบปฏิบัติการ

ชุดอักขระ

Macintosh

ชุดอักขระ Macintosh

Windows

ANSI

ชุดอักขระ ANSI คือชุดอักขระมาตรฐานที่ใช้ในระบบปฏิบัติการ Windows ผ่าน Windows 95 และ Windows NT หลังจากที่นํา Unicode มาใช้ ANSI ประกอบด้วยอักขระ 218 ตัว โดยส่วนมากจะใช้โค้ดตัวเลขเดียวกันในรูปแบบ ASCII/Unicode https://www.techopedia.com/definition/932/ansi-character-set

ไวยากรณ์

CHAR(number)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน CHAR มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • หมายเลข    จำเป็น ตัวเลขระหว่าง 1 ถึง 255 ที่ระบุอักขระที่คุณต้องการ อักขระมาจากชุดอักขระที่คอมพิวเตอร์ของคุณใช้

    หมายเหตุ:  Excel สำหรับเว็บ สนับสนุนเฉพาะ CHAR(9), CHAR(10), CHAR(13) และ CHAR(32) ขึ้นไปเท่านั้น

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=CHAR(65)

แสดงอักขระที่แทนด้วย 65 ในชุดอักขระของคอมพิวเตอร์

A

=CHAR(33)

แสดงอักขระที่แทนด้วย 33 ในชุดอักขระของคอมพิวเตอร์

!

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×