ฟังก์ชัน CHOOSE

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน CHOOSE ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ใช้ index_num เพื่อส่งกลับค่าๆ หนึ่งจากรายการของอาร์กิวเมนต์ค่า ให้ใช้ฟังก์ชัน CHOOSE ในการเลือกค่าใดค่าหนึ่งจาก 254 ค่าตามหมายเลขดัชนี ตัวอย่างเช่น ถ้า value1 ถึง value7 เป็นวันในสัปดาห์ ฟังก์ชัน CHOOSE จะส่งกลับเป็นวันใดวันหนึ่งในสัปดาห์เมื่อใช้หมายเลขระหว่าง 1 ถึง 7 เป็น index_num

ไวยากรณ์

CHOOSE(index_num, value1, [value2], ...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน CHOOSE มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Index_num    (ต้องระบุ) ระบุอาร์กิวเมนต์ค่าที่ถูกเลือก โดย index_num จะต้องเป็นค่าระหว่าง 1 ถึง 254 หรือเป็นสูตรหรือการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีค่าระหว่าง 1 ถึง 254

  • ถ้า index_num เป็น 1 ฟังก์ชัน CHOOSE จะส่งกลับค่า value1 ถ้าเป็น 2 ฟังก์ชัน CHOOSE จะส่งกลับค่า value2 และอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

  • ถ้า index_num น้อยกว่า 1 หรือมากกว่าตัวเลขของค่าสุดท้ายในรายการ ฟังก์ชัน CHOOSE จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า index_num เป็นเศษส่วน จะถูกปัดเศษเป็นจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดก่อนนำมาใช้

 • value1, value2, ...    จำเป็นต้องระบุ Value1 ส่วนค่าอื่นๆ ที่ตามมาจะระบุหรือไม่ก็ได้ อาร์กิวเมนต์ค่าตั้งแต่ 1 ถึง 254 ที่ CHOOSE จะเลือกค่าหรือการกระทำขึ้นมาโดยพิจารณาจาก index_num อาร์กิวเมนต์สามารถเป็นได้ทั้งตัวเลข การอ้างอิงเซลล์ ชื่อที่ถูกกำหนด สูตร ฟังก์ชัน หรือข้อความ

ข้อสังเกต

 • ถ้า index_num คือ อาร์เรย์ ก็จะประเมินทุกค่าเมื่อมีการประเมินฟังก์ชัน CHOOSE

 • อาร์กิวเมนต์ค่าของฟังก์ชัน CHOOSE อาจจะเป็นการอ้างอิงช่วงและค่าๆ เดียวได้

  ตัวอย่างเช่น สูตร:

=SUM(CHOOSE(2,A1:A10,B1:B10,C1:C10))

หาค่าได้เป็น:

=SUM(B1:B10)

ซึ่งจะส่งกลับค่าที่ขึ้นอยู่กับค่าในช่วง B1:B10

ฟังก์ชัน CHOOSE จะถูกประเมินก่อนแล้วส่งกลับค่าอ้างอิง B1:B10 จากนั้นจึงมีการประเมินฟังก์ชัน SUM โดยใช้ B1:B10 ซึ่งเป็นผลลัพธ์ของฟังก์ชัน CHOOSE ซึ่งเป็นอาร์กิวเมนต์

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

 

1st

ตะปู

2nd

ไขควง

3rd

แป้นเกลียว

Finished

สลักเกลียว

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=CHOOSE(2,A2,A3,A4,A5)

ค่าของอาร์กิวเมนต์ที่แสดงรายการเป็นตัวที่สอง (ค่าของเซลล์ A3)

2nd

=CHOOSE(4,B2,B3,B4,B5)

ค่าของอาร์กิวเมนต์ที่แสดงรายการเป็นตัวที่สี่ (ค่าของเซลล์ B5)

สลักเกลียว

=CHOOSE(3,"Wide",115,"world",8)

ค่าของอาร์กิวเมนต์ที่แสดงรายการเป็นตัวที่สาม

โลก

ตัวอย่าง 2

ข้อมูล

23

45

12

10

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ผลลัพธ์

=SUM(A2:CHOOSE(2,A3,A4,A5))

ผลบวกของช่วง A2:A4 ฟังก์ชัน CHOOSE จะส่งกลับ A4 เป็นส่วนที่สองของช่วงสำหรับฟังก์ชัน SUM

80

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×