ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน CLEAN ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

เอาอักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ทั้งหมดออกจากข้อความ ใช้ CLEAN กับข้อความที่นําเข้าจากแอปพลิเคชันอื่นที่มีอักขระที่อาจไม่สามารถพิมพ์ด้วยระบบปฏิบัติการของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ CLEAN เพื่อเอารหัสคอมพิวเตอร์ระดับต่าบางรหัสออก ซึ่งมักจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของไฟล์ข้อมูล และไม่สามารถพิมพ์ได้

สิ่งสำคัญ: ฟังก์ชัน CLEAN ถูกออกแบบมาเพื่อเอาอักขระที่ไม่พิมพ์ 32 ตัวแรกในโค้ด ASCII 7 บิต (ค่า 0 ถึง 31) ออกจากข้อความ ในชุดอักขระ Unicode มีอักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้เพิ่มเติม (ค่า 127, 129, 141, 143, 144 และ 157) ฟังก์ชัน CLEAN จะไม่เอาอักขระที่ไม่พิมพ์ออกเพิ่มเติมเหล่านี้ For an example of how to remove these additional nonprinting characters from text, see Top ten ways to clean your data.

ไวยากรณ์

CLEAN(text)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน CLEAN มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • ข้อความ    จำเป็น ข้อมูลเวิร์กชีตที่คุณต้องการเอาอักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ออก

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

=CHAR(9)&"รายงานรายเดือน"&CHAR(10)

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=CLEAN(A2)

เอาอักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ออกนั่นคือ CHAR(9) และ CHAR(10) จากสตริงข้อความในเซลล์ A2

รายงานรายเดือน

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×