ฟังก์ชัน CLEAN

เอาอักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ทั้งหมดออกจากข้อความ ให้ใช้ CLEAN กับข้อความที่นำเข้าจากโปรแกรมประยุกต์อื่น ซึ่งมีอักขระที่อาจไม่สามารถพิมพ์ออกได้ด้วยระบบปฏิบัติการของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ CLEAN เพื่อเอาโค้ดคอมพิวเตอร์ระดับต่ำบางโค้ดออก ซึ่งมักจะอยู่ที่จุดเริ่มต้นและจุดท้ายสุดของแฟ้มข้อมูล และไม่สามารถพิมพ์ได้

ไวยากรณ์

CLEAN(text)

text     คือข้อมูลใดๆ ที่คุณต้องการเอาอักขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ออก

ตัวอย่าง

Col1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

CHAR(7)&"text"&CHAR(7)

=CLEAN([Col1])

เอาอัขระที่ไม่สามารถพิมพ์ได้ ซึ่งคือ CHAR(7) ออกจากสตริง (ข้อความ)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×