ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ใช้ CONCATENATE ซึ่งเป็นหนึ่งในฟังก์ชันข้อความ เพื่อเชื่อมสตริงข้อความอย่างน้อยสองสตริงเข้าด้วยกันเป็นสตริงเดียว

สิ่งสำคัญ: ใน Excel 2016, Excel Mobile Excel สำหรับเว็บ ฟังก์ชันนี้จะถูกแทนที่ด้วยฟังก์ชัน CONCAT แม้ว่าฟังก์ชัน CONCATENATE จะยังพร้อมใช้งานเพื่อให้เข้ากันได้แบบย้อนหลัง คุณควรพิจารณาใช้ CONCAT จากนี้ไป เนื่องจาก CONCATENATE อาจไม่พร้อมใช้งานใน Excel เวอร์ชันในอนาคต

ไวยากรณ์: CONCATENATE(text1, [text2], ...)

ตัวอย่างเช่น

  • =CONCATENATE("Stream population for ", A2, " ", A3, " is ", A4, "/mile.")

  • =CONCATENATE(B2, " ", C2)

ชื่ออาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

text1    (จำเป็น)

รายการแรกที่ต้องการเชื่อมเข้าด้วยกัน รายการอาจเป็นค่าข้อความ ตัวเลข หรือการอ้างอิงเซลล์ก็ได้

Text2, ...    (ใส่หรือไม่ก็ได้)

รายการข้อความเพิ่มเติมที่ต้องการเชื่อมเข้าด้วยกัน คุณสามารถเชื่อมรายการได้สูงสุด 255 รายการ ไม่เกิน 8,192 อักขระ

ตัวอย่าง

เมื่อต้องการใช้ตัวอย่างเหล่านี้ใน Excel ให้คัดลอกข้อมูลในตารางด้านล่าง แล้ววางลงในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีตใหม่

ข้อมูล

brook trout

Andreas

Hauser

species

Fourth

Pine

32

สูตร

คำอธิบาย

=CONCATENATE("Stream population for ", A2, " ", A3, " is ", A4, "/mile.")

สร้างประโยคด้วยการเชื่อมข้อมูลเข้าด้วยกันในคอลัมน์ A กับข้อความอื่นๆ ผลลัพธ์คือ "Stream population for brook trout species is 32/mile."

=CONCATENATE(B2, " ", C2)

เชื่อมสามรายการ: สตริงในเซลล์ B2, อักขระช่องว่าง และค่าในเซลล์ C2 ผลลัพธ์คือ Andreas Hauser

=CONCATENATE(C2, ", ", B2)

เชื่อมสามรายการ: สตริงในเซลล์ C2, สตริงที่มีเครื่องหมายจุลภาคและอักขระช่องว่าง และค่าในเซลล์ B2 ผลลัพธ์คือ Andreas Hauser

=CONCATENATE(B3, " & ", C3)

เชื่อมสามรายการ: สตริงในเซลล์ B3, สตริงประกอบด้วยช่องว่าง เครื่องหมายและ (&) และช่องว่างอีกหนึ่งช่อง และค่าในเซลล์ C3 ผลลัพธ์คือ Fourth & Pine

=B3 & " & " & C3

เชื่อมรายการเดียวกันกับตัวอย่างก่อนหน้า แต่ใช้ตัวดำเนินการการคำนวณเครื่องหมายและ (&) แทนฟังก์ชัน CONCATENATE ผลลัพธ์คือ Fourth & Pine

ปัญหาทั่วไป

ปัญหา

คำอธิบาย

เครื่องหมายอัญประกาศปรากฏในสตริงผลลัพธ์

ใช้เครื่องหมายจุลภาคเพื่อแยกรายการข้อความที่อยู่ติดกัน ตัวอย่างเช่น: Excel จะแสดง =CONCATENATE("Hello ""World") เป็น Hello"World โดยมีเครื่องหมายอัญประกาศเพิ่มเข้ามา เนื่องจากไม่ได้ใส่เครื่องหมายจุลภาคระหว่างอาร์กิวเมนต์ข้อความ

ตัวเลขไม่จำเป็นต้องมีเครื่องหมายอัญประกาศ

คำจะคละกัน

รายการข้อความจะเรียงติดกันโดยไม่มีช่องว่างที่ระบุคั่นระหว่างรายการข้อความ เพิ่มช่องว่างเพิ่มเติมโดยเป็นส่วนหนึ่งของสูตร CONCATENATE มีวิธีในการทำเช่นนี้ด้วยกันสองวิธี ดังนี้

  • เพิ่มเครื่องหมายอัญประกาศคู่ที่มีช่องว่างระหว่างเครื่องหมาย " " ตัวอย่างเช่น: =CONCATENATE("Hello", " ", "World!")

  • เพิ่มช่องว่างหลังอากิวเมนต์ ข้อความ ตัวอย่างเช่น: =CONCATENATE("Hello ", "World!") สตริง "Hello " มีช่องว่างเพิ่มเติมเข้ามา

ข้อผิดพลาด #NAME? ปรากฏขึ้นแทนที่ผลลัพธ์ที่คาดไว้

#NAME? โดยปกติจะหมายความว่า มีเครื่องหมายอัญประกาศหายไปจากอากิวเมนต์ ข้อความ

หลักปฏิบัติที่ดีที่สุด

ให้ทำสิ่งนี้

คำอธิบาย

ใช้เครื่องหมายและ (&) แทนฟังก์ชัน CONCATENATE

ตัวดำเนินการการคำนวณเครื่องหมาย และ (&) ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมรายการข้อความเข้าด้วยกันโดยไม่ต้องใช้ฟังก์ชัน

ตัวอย่างเช่น =A1 & B1 จะส่งกลับค่าเดียวกับ =CONCATENATE(A1,B1) ในหลายกรณี การใช้ตัวใช้เครื่องหมายและ (#A0) จะรวดเร็วและง่ายกว่าการใช้ CONCATENATE ในการสร้างสตริง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ตัวคำนวณการดำเนินการ

ใช้ ฟังก์ชัน TEXT ในการรวมและจัดรูปแบบสตริง

ฟังก์ชัน TEXT จะแปลงค่าตัวเลขให้เป็นข้อความ และรวมตัวเลขกับข้อความหรือสัญลักษณ์ต่างๆ

ตัวอย่างเช่น ถ้าเซลล์ A1 มีตัวเลข 23.5 คุณสามารถใช้สูตรต่อไปนี้เพื่อจัดรูปแบบตัวเลขเป็นจํานวนเงินดอลลาร์

=TEXT(A1,"$0.00")

ผลลัพธ์: $23.50

สิ่งที่เกี่ยวข้อง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×