ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ส่งกลับค่าความแปรปรวนร่วม ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยผลคูณของส่วนเบี่ยงเบนสำหรับคู่จุดข้อมูลแต่ละคู่ในชุดข้อมูลสองชุด

ใช้ค่าความแปรปรวนร่วมเพื่อกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูลสองชุด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตรวจสอบได้ว่ารายได้ที่สูงขึ้นมาพร้อมกับระดับการศึกษาที่สูงขึ้นหรือไม่

สิ่งสำคัญ: ฟังก์ชันนี้ถูกแทนที่ด้วยฟังก์ชันใหม่อย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันที่อาจให้ความถูกต้องมากยิ่งขึ้น และมีชื่อที่สื่อถึงการใช้งานได้ดียิ่งขึ้น แม้ว่าฟังก์ชันนี้จะยังคงพร้อมใช้งานสําหรับความเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า คุณควรพิจารณาใช้ฟังก์ชันใหม่นับจากนี้ เนื่องจากฟังก์ชันนี้อาจไม่พร้อมใช้งานใน Excel เวอร์ชันในอนาคต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่ ให้ดูที่ ฟังก์ชัน COVARIANCE.P และ ฟังก์ชัน COVARIANCE.S

ไวยากรณ์

COVAR(array1,array2)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน COVAR มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Array1     จำเป็น ช่วงเซลล์แรกของจํานวนเต็ม

 • Array2     จำเป็น ช่วงเซลล์ที่สองของจํานวนเต็ม

ข้อสังเกต

 • อาร์กิวเมนต์ต้องเป็นตัวเลขหรือชื่อ อาร์เรย์ หรือการอ้างอิงที่มีตัวเลขอยู่

 • ถ้าอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์หรือการอ้างอิงประกอบด้วยข้อความ ค่าตรรกะ หรือเซลล์ว่างเปล่า ค่าเหล่านั้นจะถูกละเว้น แต่เซลล์ที่มีค่าศูนย์จะถูกรวมไว้

 • ถ้า array1 และ array2 มีจำนวนของจุดข้อมูลที่แตกต่างกัน ฟังก์ชัน COVAR จะส่งกลับ #N/A เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า array1 หรือ array2 นั้นว่างเปล่า ฟังก์ชัน COVAR จะส่งกลับ #DIV/0! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ค่าความแปรปรวนร่วมคือ

  สมการ

  โดยที่:

  x และ y

  คือค่าเฉลี่ยตัวอย่าง AVERAGE(array1) และ AVERAGE(array2) และ n คือขนาดตัวอย่าง

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล1

ข้อมูล2

3

9

2

7

4

1.2

5

15

6

17

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=COVAR(A2:A6, B2:B6)

ความแปรปรวนร่วมซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของผลคูณของส่วนเบี่ยงเบนสำหรับคู่แต่ละคู่ของจุดข้อมูลข้างบน

5.2

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×