ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ฟังก์ชัน CRITBINOM

ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดที่ทำให้การแจกแจงแบบทวินามสะสม (cumulative binomial distribution) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับค่าเกณฑ์ ฟังก์ชันนี้มีประโยชน์ในแอแปพลิเคชันเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพต่างๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ CRITBINOM ในการกำหนดจำนวนสูงสุดของชิ้นส่วนที่บกพร่องจากสายการผลิตที่ยอมรับได้โดยไม่ปฏิเสธสินค้าทั้งล็อต

สิ่งสำคัญ: ฟังก์ชันนี้ได้ถูกแทนที่ด้วยฟังก์ชันใหม่อย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชัน ที่มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น และชื่อของฟังก์ชันสื่อถึงการใช้งานได้ดีขึ้น แม้ว่าฟังก์ชันนี้จะยังคงมีให้ใช้งานได้อยู่เพื่อความเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า คุณควรพิจารณาใช้ฟังก์ชันใหม่แทนตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เนื่องจากฟังก์ชันนี้อาจไม่มีให้ใช้งานใน Excel เวอร์ชันต่อๆ ไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่ ให้ดู ฟังก์ชัน BINOM.INV

ไวยากรณ์

CRITBINOM(trials,probability_s,alpha)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน CRITBINOM มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Trials    (ต้องระบุ) จำนวนของการทดลองแบบ Bernoulli

  • Probability_s    (ต้องระบุ) ความน่าจะเป็นในการประสบความสำเร็จของการทดลองแต่ละครั้ง

  • Alpha    (ต้องระบุ) ค่าเกณฑ์

ข้อสังเกต

  • ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ใดไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน CRITBINOM จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าการทดลองไม่ใช่จำนวนเต็ม จะถูกปัดเศษ

  • ถ้า trials < 0 ฟังก์ชัน CRITBINOM จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า probability_s <= 0 หรือ probability_s => 1 CRITBINOM จะส่งกลับค่า #NUM! ค่าความผิดพลาด

  • ถ้า alpha <= 0 หรือ alpha => 1 CRITBINOM จะส่งกลับค่า #NUM! ค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

6

จำนวนครั้งของการทดลองเบอร์นูลี

0.5

ความน่าจะเป็นที่จะได้รับผลสำเร็จในการทดลองแต่ละครั้ง

0.75

ค่าเกณฑ์

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=CRITBINOM(A2,A3,A4)

ค่าที่น้อยที่สุดซึ่งการแจกแจงแบบทวินามสะสมมากกว่าหรือเท่ากับค่าเกณฑ์

4

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×