ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

ส่งกลับค่าที่น้อยที่สุดที่ทำให้การแจกแจงแบบทวินามสะสม (cumulative binomial distribution) มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับค่าเกณฑ์ ใช้ฟังก์ชันนี้กับแอปพลิเคชันรับประกันคุณภาพ ตัวอย่างเช่น ใช้ CRITBINOM เพื่อระบุจํานวนสูงสุดของชิ้นส่วนที่บกพร่องที่ได้รับอนุญาตให้ออกจากบรรทัดแอสเซมบลีโดยไม่ต้องปฏิเสธทั้งชุด

สิ่งสำคัญ: ฟังก์ชันนี้ได้ถูกแทนที่ด้วยฟังก์ชันใหม่อย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันที่มีความถูกต้องแม่นยํายิ่งขึ้น และชื่อของฟังก์ชันสื่อถึงการใช้งานได้ดีขึ้น แม้ว่าฟังก์ชันนี้จะยังคงเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า คุณควรพิจารณาใช้ฟังก์ชันใหม่จากนี้เนื่องจากฟังก์ชันนี้อาจไม่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันExcelในอนาคต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่ ให้ดู ฟังก์ชัน BINOM.INV

ไวยากรณ์

CRITBINOM(trials,probability_s,alpha)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน CRITBINOM มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • รุ่นทดลองใช้     จำเป็น จํานวนครั้งของการทดลองเบอร์นุลลี

  • Probability_s     จำเป็น ความน่าจะเป็นที่จะสาเร็จในการทดลองแต่ละครั้ง

  • Alpha     จำเป็น ค่าเกณฑ์

ข้อสังเกต

  • ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ใดไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน CRITBINOM จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าการทดลองไม่ใช่จำนวนเต็ม จะถูกปัดเศษ

  • ถ้า trials < 0 ฟังก์ชัน CRITBINOM จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า probability_sเป็น <= 0 หรือ probability_s => 1 ฟังก์ชัน CRITBINOM จะ#NUM! ค่าผิดพลาด

  • ถ้า alpha <= 0 หรือ alpha => 1 ฟังก์ชัน CRITBINOM จะ#NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

6

จำนวนครั้งของการทดลองเบอร์นูลี

0.5

ความน่าจะเป็นที่จะได้รับผลสำเร็จในการทดลองแต่ละครั้ง

0.75

ค่าเกณฑ์

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=CRITBINOM(A2,A3,A4)

ค่าที่น้อยที่สุดซึ่งการแจกแจงแบบทวินามสะสมมากกว่าหรือเท่ากับค่าเกณฑ์

4

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×