ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ฟังก์ชัน CUBEKPIMEMBER

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน CUBEKPIMEMBER ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับคุณสมบัติตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) และแสดงชื่อ KPI ในเซลล์ KPI เป็นหน่วยวัดเชิงปริมาณ เช่น กำไรขั้นต้นรายเดือน หรืออัตราการลาออกของพนักงานรายไตรมาส ที่ใช้ติดตามประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน CUBEKPIMEMBER ได้รับการสนับสนุนก็ต่อเมื่อสมุดงานถูกเชื่อมต่อกับ Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services หรือแหล่งข้อมูลที่ใหม่กว่า

ไวยากรณ์

CUBEKPIMEMBER(connection, kpi_name, kpi_property, [caption])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน CUBEKPIMEMBER มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • connection    (ต้องระบุ) สตริงข้อความของชื่อของการเชื่อมต่อไปยังคิวบ์

  • kpi_name    (ต้องระบุ) สตริงข้อความของชื่อของ KPI ในคิวบ์

  • kpi_property    (ต้องระบุ) คอมโพเนนต์ KPI ที่ส่งกลับและอาจเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

จำนวนเต็ม

ค่าคงที่ที่ระบุ

คำอธิบาย

1

KPIValue

ค่าจริง

2

KPIGoal

ค่าเป้าหมาย

3

KPIStatus

สถานะของ KPI ณ จุดใดจุดหนึ่งในช่วงเวลา

4

KPITrend

การวัดค่าไปตามเวลา

5

KPIWeight

ความสำคัญสัมพัทธ์ที่กำหนดให้กับ KPI นั้น

6

KPICurrentTimeMember

บริบทเชิงเวลาสำหรับ KPI

  • ถ้าคุณระบุ KPIValue ให้กับ kpi_property จะมีเฉพาะ kpi_name เท่านั้นที่แสดงในเซลล์

  • Caption    (ระบุหรือไม่ก็ได้) สตริงข้อความแสดงแทนซึ่งแสดงในเซลล์แทน kpi_name และ kpi_property

ข้อสังเกต

  • เมื่อฟังก์ชัน CUBEKPIMEMBER ประเมินค่า ฟังก์ชันจะแสดงข้อความ "#GETTING_DATA…" ในเซลล์นั้นชั่วคราวก่อนได้รับข้อมูลทั้งหมด

  • เมื่อต้องการใช้ KPI ในการคำนวณ ให้ระบุฟังก์ชัน CUBEKPIMEMBER เป็นอาร์กิวเมนต์ member_expression ในฟังก์ชัน CUBEVALUE

  • ถ้าชื่อการเชื่อมต่อไม่ใช่การเชื่อมต่อเวิร์กบุ๊กที่ถูกต้องที่ถูกจัดเก็บไว้ในสมุดงาน CUBEKPIMEMBER จะส่งกลับ #NAME? เป็นค่าความผิดพลาด ถ้าเซิร์ฟเวอร์ Online Analytical Processing (OLAP) ไม่ได้ทำงานอยู่ ไม่พร้อมใช้งาน หรือส่งกลับข้อความแสดงข้อผิดพลาด CUBEKPIMEMBER จะส่งกลับ #NAME? เป็นค่าความผิดพลาด

  • CUBEKPIMEMBER จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A เมื่อ kpi_name หรือ kpi_property ไม่ถูกต้อง

  • CUBEKPIMEMBER อาจส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A ถ้าคุณอ้างอิงวัตถุที่ยึดตามเซสชัน เช่น สมาชิกจากการคำนวณหรือชุดที่มีชื่อใน PivotTable เมื่อใช้การเชื่อมต่อร่วมกัน และ PivotTable นั้นถูกลบหรือคุณแปลง PivotTable นั้นเป็นสูตร (บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม เครื่องมือ คลิก เครื่องมือ OLAP แล้วคลิก แปลงเป็นสูตร)

ตัวอย่าง

=CUBEKPIMEMBER("Sales","MySalesKPI",1)

=CUBEKPIMEMBER("Sales","MySalesKPI", KPIGoal,"Sales KPI Goal")

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×