ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ฟังก์ชัน CUBEMEMBER

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ CUBEMEMBER  ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับสมาชิกหรือทูเปิลจากคิวบ์ ใช้ตรวจสอบว่ามีสมาชิกหรือทูเปิลอยู่ภายในคิวบ์

ไวยากรณ์

CUBEMEMBER(connection, member_expression, [caption])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน CUBEMEMBER มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • connection    (ต้องระบุ) สตริงข้อความของชื่อของการเชื่อมต่อไปยังคิวบ์

 • member_expression    (ต้องระบุ) สตริงข้อความของนิพจน์หลายมิติ (MDX) ที่ประเมินเป็นสมาชิกที่ไม่ซ้ำในคิวบ์ หรือ member_expression อาจเป็นทูเปิลที่ระบุเป็นช่วงเซลล์หรือเป็นค่าคงที่อาร์เรย์ก็ได้

 • Caption    (ระบุหรือไม่ก็ได้) สตริงข้อความที่แสดงในเซลล์แทนคำอธิบายภาพ ถ้ามีการกำหนดคำอธิบายภาพจากคิวบ์ เมื่อทูเปิลถูกส่งกลับ คำอธิบายภาพที่ใช้คือคำอธิบายภาพสำหรับสมาชิกสุดท้ายในทูเปิล

ข้อสังเกต

 • เมื่อฟังก์ชัน CUBEMEMBER ประเมินค่า ฟังก์ชันจะแสดงข้อความ "#GETTING_DATA…" ในเซลล์นั้นชั่วคราวก่อนที่จะได้รับข้อมูลทั้งหมด

 • เมื่อคุณใช้ CUBEMEMBER เป็นอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน CUBE อื่น นิพจน์ MDX ที่ระบุสมาชิกหรือทูเปิลจะถูกใช้โดยฟังก์ชัน CUBE นั้น ไม่ใช่ค่าที่แสดงในเซลล์ของฟังก์ชัน CUBEMEMBER

 • ถ้าชื่อการเชื่อมต่อไม่ใช่การเชื่อมต่อสมุดงานที่ถูกต้องที่ถูกจัดเก็บไว้ในสมุดงาน CUBEMEMBER จะส่งกลับ #NAME? เป็นค่าความผิดพลาด ถ้าเซิร์ฟเวอร์ Online Analytical Processing (OLAP) ไม่ได้ทำงานอยู่ ไม่พร้อมใช้งาน หรือส่งกลับข้อความแสดงข้อผิดพลาด CUBEMEMBER จะส่งกลับ #NAME? เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้าองค์ประกอบอย่างน้อยหนึ่งองค์ประกอบในทูเปิลไม่ถูกต้อง CUBEMEMBER จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า member_expression มีความยาวมากกว่า 255 อักขระซึ่งเป็นขีดจำกัดสูงสุดของอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน CUBEMEMBER จะส่งกลับ # VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด เมื่อต้องการใช้สตริงข้อความที่ยาวกว่า 255 อักขระ ให้ใส่สตริงข้อความในเซลล์ (ซึ่งมีจำนวนสูงสุด 32,767 อักขระ) แล้วใช้การอ้างอิงเซลล์เป็นอาร์กิวเมนต์

 • CUBEMEMBER จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A เมื่อ

  • ไวยากรณ์ member_expression ไม่ถูกต้อง

  • สมาชิกที่ระบุโดยสตริงข้อความ MDX ไม่มีอยู่ในคิวบ์

  • ทูเปิลไม่ถูกต้องเพราะไม่มีอินเตอร์เซกชันสำหรับค่าที่ระบุ (ซึ่งอาจเกิดขึ้นกับหลายองค์ประกอบจากลำดับชั้นเดียวกัน)

  • ชุดมีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งสมาชิกที่มีมิติแตกต่างจากสมาชิกอื่น

 • CUBEMEMBER อาจส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A ถ้าคุณอ้างอิงวัตถุที่ยึดตามเซสชัน เช่น สมาชิกจากการคำนวณหรือชุดที่มีชื่อใน PivotTable เมื่อใช้การเชื่อมต่อร่วมกัน และ PivotTable นั้นถูกลบหรือคุณแปลง PivotTable นั้นเป็นสูตร (บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม เครื่องมือ คลิก เครื่องมือ OLAP แล้วคลิก แปลงเป็นสูตร)

ตัวอย่าง

=CUBEMEMBER("Sales","[Time].[Fiscal].[2004]")

=CUBEMEMBER($A$1,D$12)

=CUBEMEMBER("Sales",(B4, C6, D5),"SalesFor2004")

=CUBEMEMBER("xlextdat8 FoodMart 2000 Sales","([Product].[Food],[Time].[1997])")

=CUBEMEMBER($A$1,C$12:D$12)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

×