ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ฟังก์ชัน CUBESET

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน CUBESET ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

กำหนดชุดของสมาชิกหรือทูเปิลที่ได้จากการคำนวณด้วยการส่งนิพจน์ชุดไปยังคิวบ์บนเซิร์ฟเวอร์ที่สร้างชุดนั้น แล้วส่งชุดนั้นกลับไปยัง Microsoft Excel

ไวยากรณ์

CUBESET(connection, set_expression, [caption], [sort_order], [sort_by])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน CUBESET มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • connection    (ต้องระบุ) สตริงข้อความของชื่อของการเชื่อมต่อไปยังคิวบ์

 • Set_expression    (ต้องระบุ) สตริงข้อความของนิพจน์ชุดที่ให้ผลลัพธ์ในชุดของสมาชิกหรือทูเปิล Set_expression อาจเป็นการอ้างอิงเซลล์ไปยังช่วง Excel ที่มีอย่างน้อยหนึ่งสมาชิก ทูเปิล หรือชุด รวมอยู่ในชุดนั้น

 • Caption    (ระบุหรือไม่ก็ได้) สตริงข้อความที่แสดงในเซลล์แทนคำอธิบายภาพ ถ้ามีการกำหนดคำอธิบายภาพจากคิวบ์

 • Sort_order    (ระบุหรือไม่ก็ได้) ชนิดของการเรียงลำดับ (ถ้ามี) ที่จะดำเนินการ และอาจเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

จำนวนเต็ม

ค่าคงที่ที่ระบุ

คำอธิบาย

Sort_by argument

0

SortNone

ปล่อยให้ชุดข้อมูลอยู่ในลำดับที่มีอยู่

ละเว้น

1

SortAscending

เรียงลำดับชุดข้อมูลจากน้อยไปหามากด้วย sort_by

จำเป็นต้องมี

2

SortDescending

เรียงลำดับชุดข้อมูลจากมากไปหาน้อยด้วย sort_by

จำเป็นต้องมี

3

SortAlphaAscending

เรียงลำดับชุดข้อมูลตามลำดับ alpha จากน้อยไปหามาก

ละเว้น

4

Sort_Alpha_Descending

เรียงลำดับชุดข้อมูลตามลำดับ alpha จากมากไปหาน้อย

ละเว้น

5

Sort_Natural_Ascending

เรียงลำดับชุดข้อมูลตามลำดับ natural จากน้อยไปหามาก

ละเว้น

6

Sort_Natural_Descending

เรียงลำดับชุดข้อมูลตามลำดับ natural จากมากไปหาน้อย

ละเว้น

 • ค่าเริ่มต้นคือ 0 การเรียงลำดับ Alpha สำหรับชุดทูเปิลจะเรียงลำดับตามองค์ประกอบสุดท้ายในทูเปิลแต่ละทูเปิล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียงลำดับที่แตกต่างกันเหล่านี้ ให้ดูที่ระบบวิธีใช้ของ Microsoft Office SQL Analysis Services

 • Sort_by    (ระบุหรือไม่ก็ได้) สตริงข้อความของค่าตามที่จะเรียงลำดับ เช่น เมื่อต้องการหาเมืองที่มียอดขายสูงสุด set_expression จะเป็นชุดของเมืองและ sort_by จะเป็นจำนวนการขาย หรือเมื่อต้องการหาเมืองที่มีประชากรสูงสุด set_expression จะเป็นชุดของเมืองและ sort_by จะเป็นจำนวนประชากร ถ้า sort_order ต้องใช้ sort_by และ sort_by ถูกละไว้ CUBESET จะส่งกลับ #VALUE! เป็นข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ข้อสังเกต

 • เมื่อฟังก์ชัน CUBESET ประเมินค่า ฟังก์ชันจะแสดงข้อความ "#GETTING_DATA…" ในเซลล์ชั่วคราวก่อนที่จะได้รับข้อมูลทั้งหมด

 • ถ้าชื่อการเชื่อมต่อไม่ใช่การเชื่อมต่อเวิร์กบุ๊กที่ถูกต้องที่ถูกจัดเก็บไว้ในสมุดงาน CUBESET จะส่งกลับ #NAME? เป็นค่าความผิดพลาด ถ้าเซิร์ฟเวอร์ Online Analytical Processing (OLAP) ไม่ได้ทำงานอยู่ ไม่พร้อมใช้งาน หรือส่งกลับข้อความแสดงข้อผิดพลาด CUBESET จะส่งกลับ #NAME? เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้าไวยากรณ์ของ set_expression ไม่ถูกต้อง หรือเมื่อชุดประกอบด้วยสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งสมาชิกที่มีมิติแตกต่างจากสมาชิกอื่น CUBESET จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A

 • ถ้า set _ expression มีความยาวมากกว่า 255 อักขระซึ่งเป็นขีดจำกัดสูงสุดของอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน CUBESET จะส่งกลับ # VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด เมื่อต้องการใช้สตริงข้อความที่ยาวกว่า 255 อักขระ ให้ใส่สตริงข้อความในเซลล์ (ซึ่งมีจำนวนสูงสุด 32,767 อักขระ) แล้วใช้การอ้างอิงเซลล์เป็นอาร์กิวเมนต์

 • CUBESET อาจส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A ถ้าคุณอ้างอิงวัตถุที่ยึดตามเซสชัน เช่น สมาชิกจากการคำนวณหรือชุดที่มีชื่อใน PivotTable เมื่อใช้การเชื่อมต่อร่วมกัน และ PivotTable นั้นถูกลบหรือคุณแปลง PivotTable นั้นเป็นสูตร (บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม เครื่องมือ คลิก เครื่องมือ OLAP แล้วคลิก แปลงเป็นสูตร)

ตัวอย่าง

=CUBESET("Finance","Order([Product].[Product].[Product Category].Members,[Measures].[Unit Sales],ASC)","Products")

=CUBESET("Sales","[Product].[All Products].Children","Products",1,"[Measures].[Sales Amount]")

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

×