ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน DAYS360 ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน DAYS360 ส่งกลับจำนวนวันระหว่างวันที่สองวันที่โดยถือว่าปีหนึ่งมี 360 วัน (สิบสองเดือน เดือนละ 30 วัน) ซึ่งใช้ในการคำนวณทางบัญชีบางอย่าง ให้ใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อช่วยคำนวณการจ่ายเงินถ้าระบบบัญชีของคุณใช้รูปแบบสิบสองเดือน เดือนละ 30 วัน

ไวยากรณ์

DAYS360(start_date,end_date,[method])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน DAYS360 มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Start_date, end_date    (ต้องระบุ) วันที่สองวันที่ที่คุณต้องการทราบจำนวนวันระหว่างวันที่ทั้งสองนี้ ถ้า start_date เกิดขึ้นหลัง end_date ฟังก์ชัน DAYS360 จะส่งกลับตัวเลขค่าลบ คุณอาจใส่วันที่โดยใช้ฟังก์ชัน DATE หรือใช้ผลลัพธ์จากสูตรหรือฟังก์ชันอื่น ตัวอย่างเช่น ใช้สูตร DATE(2008,5,23) เพื่อแสดงผลเป็นวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เนื่องจากจะมีปัญหาเกิดขึ้นถ้าใส่วันที่ในรูปแบบข้อความ

  • วิธีการ    (ระบุหรือไม่ก็ได้) ค่าตรรกะที่ระบุว่าต้องการใช้วิธีแบบสหรัฐฯ หรือยุโรปในการคำนวณ

วิธีการ

ระบุ

FALSE หรือละไว้

วิธีแบบสหรัฐฯ (NASD) ถ้าวันที่เริ่มต้นเป็นวันสุดท้ายของเดือน วันที่เริ่มต้นจะถูกทำให้เท่ากับวันที่ 30 ของเดือนเดียวกัน ถ้าวันที่สิ้นสุดเป็นวันสุดท้ายของเดือนและวันที่เริ่มต้นอยู่ก่อนหน้าวันที่ 30 ของเดือน วันที่สิ้นสุดจะกลายเป็นวันที่ 1 ของเดือนถัดไป มิฉะนั้น วันที่สิ้นสุดจะมีค่าเท่ากับวันที่ 30 ของเดือนเดียวกัน

TRUE

วิธีแบบยุโรป วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ของเดือนจะมีค่าเท่ากับวันที่ 30 ของเดือนเดียวกัน

หมายเหตุ: Excel จะเก็บวันที่เป็นเลขลำดับต่อเนื่องเพื่อให้สามารถนำมาใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว 1 มกราคม พ.ศ. 2443 (หรือ ค.ศ. 1900) เป็นเลขลำดับ 1 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 (หรือ ค.ศ. 2008) เป็นเลขลำดับ 39448 เนื่องจากเป็นวันในลำดับที่ 39,447 นับจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2443 (หรือ ค.ศ. 1900)

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

วันที่

1-ม.ค.-54

30-ม.ค.-54

1-ก.พ.-54

31-ธ.ค.-54

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=DAYS360(A3,A4)

จำนวนวันระหว่าง 1/30/2011 ถึง 2/1/2011 ซึ่งคำนวณจากปีแบบที่มี 360 วัน

1

=DAYS360(A2,A5)

จำนวนวันระหว่าง 1/1/2011 ถึง 12/31/2011 ซึ่งคำนวณจากปีแบบที่มี 360 วัน

360

=DAYS360(A2,A4)

จำนวนวันระหว่าง 1/1/2011 ถึง 2/1/2011 ซึ่งคำนวณจากปีแบบที่มี 360 วัน

30

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×