ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ฟังก์ชัน DEVSQ

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน DEVSQ ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับผลรวมของค่ายกกำลังสองของส่วนเบี่ยงเบนของจุดข้อมูลจากค่าเฉลี่ยตัวอย่าง

ไวยากรณ์

DEVSQ(number1, [number2], ...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน DEVSQ มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number1, Number2, ...    โดยจำเป็นต้องมี Number1 ส่วนค่าอื่นๆ ที่ตามมาเลือกได้ว่าจะมีหรือไม่มีก็ได้ อาร์กิวเมนต์ตั้งแต่ 1 ถึง 255 ซึ่งเป็นอาร์กิวเมนต์ที่คุณต้องการคำนวณผลรวมของค่าเบี่ยงเบนกำลังสอง คุณยังสามารถใช้อาร์เรย์เดี่ยวหรือการอ้างอิงอาร์เรย์ได้แทนที่จะใช้อาร์กิวเมนต์ที่ใช้เครื่องหมายจุลภาคคั่น

ข้อสังเกต

  • อาร์กิวเมนต์ต้องเป็นตัวเลขหรือชื่อ อาร์เรย์ หรือการอ้างอิงที่มีตัวเลขอยู่

  • ค่าตรรกะและข้อความที่ใช้แทนจำนวนที่คุณพิมพ์โดยตรงไปยังรายการของอาร์กิวเมนต์จะถูกนับไว้

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์หรือการอ้างอิงประกอบด้วยข้อความ ค่าตรรกะ หรือเซลล์ว่างเปล่า ค่าเหล่านั้นจะถูกละเว้น แต่เซลล์ที่มีค่าศูนย์จะถูกรวมไว้

  • อาร์กิวเมนต์ที่เป็นค่าความผิดพลาดหรือข้อความที่ไม่สามารถแปลเป็นตัวเลขได้ จะทำให้เกิดข้อผิดพลาด

  • สมการสำหรับผลรวมของส่วนเบี่ยงเบนยกกำลังสองคือ

    สมการ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

4

5

8

7

11

4

3

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=DEVSQ(A2:A8)

ผลรวมของส่วนเบี่ยงเบนของข้อมูลข้างบนจากค่าเฉลี่ยตัวอย่างยกกำลังสอง

48

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×