ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ฟังก์ชัน DOLLAR ที่เป็นหนึ่งในฟังก์ชัน TEXT จะแปลงตัวเลขเป็นข้อความโดยใช้รูปแบบสกุลเงิน โดยใช้ทศนิยมที่ปัดเศษเป็นจำนวนหลักทศนิยมที่คุณระบุ DOLLAR ใช้รูปแบบตัวเลข $#,##0.00_);($#,##0.00) แม้ว่าสัญลักษณ์สกุลเงินที่ใช้จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าภาษาท้องถิ่นของคุณ

ไวยากรณ์

DOLLAR(number, [decimals])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน DOLLAR มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • หมายเลข    จำเป็น ตัวเลข การอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีตัวเลข หรือสูตรที่ประเมินเป็นตัวเลข

  • ทศนิยม    ไม่จำเป็น จำนวนหลักทางด้านขวาของจุดทศนิยม ถ้าเป็นค่าลบ จะเป็นการปัดค่าจำนวนไปทางซ้ายของจุดทศนิยม ถ้าไม่มีการระบุค่าให้กับ Decimals ก็จะถือว่าเป็นค่า 2

ข้อสังเกต

โดยทั่วไปแล้ว คุณควรใช้กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ (Ctrl+1) หรือตัวเลือก หน้าแรก > ตัวเลข >รูปแบบตัวเลขทางบัญชี เพื่อนำการจัดรูปแบบสกุลเงินไปใช้กับเซลล์ เนื่องจากฟังก์ชัน DOLLAR จะส่งคืนตัวเลขที่ระบุไว้เป็นข้อความ ตัวเลขที่เก็บเป็นข้อความเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของข้อผิดพลาดเกี่ยวกับสเปรดชีตเนื่องจากฟังก์ชันต่างๆ ละเว้นข้อมูลเหล่านั้น เช่น SUM, AVERAGE, MIN, MAX เป็นต้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างฟังก์ชัน DOLLAR

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน ชุมชนด้านเทคนิคของ Excel หรือ ขอความช่วยเหลือใน Answers Community

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×