ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

ฟังก์ชัน DOLLAR ที่เป็นหนึ่งในฟังก์ชัน TEXT จะแปลงตัวเลขเป็นข้อความโดยใช้รูปแบบสกุลเงิน โดยใช้ทศนิยมที่ปัดเศษเป็นจำนวนหลักทศนิยมที่คุณระบุ DOLLAR ใช้รูปแบบตัวเลข $#,##0.00_);($#,##0.00) แม้ว่าสัญลักษณ์สกุลเงินที่ใช้จะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าภาษาท้องถิ่นของคุณ

ไวยากรณ์

DOLLAR(number, [decimals])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน DOLLAR มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • หมายเลข    จำเป็น ตัวเลข การอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีตัวเลข หรือสูตรที่ประเมินเป็นตัวเลข

  • ทศนิยม    ไม่จำเป็น จำนวนหลักทางด้านขวาของจุดทศนิยม ถ้าเป็นค่าลบ จะเป็นการปัดค่าจำนวนไปทางซ้ายของจุดทศนิยม ถ้าไม่มีการระบุค่าให้กับ Decimals ก็จะถือว่าเป็นค่า 2

ข้อสังเกต

โดยทั่วไปแล้ว คุณควรใช้กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ (Ctrl+1) หรือตัวเลือก หน้าแรก > ตัวเลข >รูปแบบตัวเลขทางบัญชี เพื่อนำการจัดรูปแบบสกุลเงินไปใช้กับเซลล์ เนื่องจากฟังก์ชัน DOLLAR จะส่งคืนตัวเลขที่ระบุไว้เป็นข้อความ ตัวเลขที่เก็บเป็นข้อความเป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของข้อผิดพลาดเกี่ยวกับสเปรดชีตเนื่องจากฟังก์ชันต่างๆ ละเว้นข้อมูลเหล่านั้น เช่น SUM, AVERAGE, MIN, MAX เป็นต้น

ตัวอย่าง

ตัวอย่างฟังก์ชัน DOLLAR

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน ชุมชนด้านเทคนิคของ Excel หรือ ขอความช่วยเหลือใน Answers Community

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×