ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ส่งกลับการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F (ด้านขวา) (ระดับความหลากหลาย) ของชุดข้อมูลสองชุด คุณสามารถใช้ฟังก์ชันนี้เพื่อตรวจสอบว่าชุดข้อมูลสองชุดมีระดับของความหลากหลายแตกต่างกันหรือไม่ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถตรวจสอบคะแนนสอบของผู้ชายและผู้หญิงที่เข้าเรียนระดับมัธยมศึกษา และระบุว่าค่าความแปรผันของเพศหญิงแตกต่างจากค่าความแปรผันของเพศชายหรือไม่

สิ่งสำคัญ: ฟังก์ชันนี้ได้ถูกแทนที่ด้วยฟังก์ชันใหม่อย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันที่มีความถูกต้องแม่นยํายิ่งขึ้น และชื่อของฟังก์ชันสื่อถึงการใช้งานได้ดีขึ้น แม้ว่าฟังก์ชันนี้จะยังคงเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า คุณควรพิจารณาใช้ฟังก์ชันใหม่จากนี้เนื่องจากฟังก์ชันนี้อาจไม่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันExcelในอนาคต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่ ให้ดูที่ ฟังก์ชัน F.DIST และ ฟังก์ชัน F.DIST.RT

ไวยากรณ์

FDIST(x,deg_freedom1,deg_freedom2)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน FDIST มี อาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • X     จำเป็น ค่าซึ่งใช้ประเมินฟังก์ชัน

  • Deg_freedom1     จำเป็น องศาความเป็นอิสระตัวเศษ

  • Deg_freedom2     จำเป็น องศาความเป็นอิสระตัวส่วน

ข้อสังเกต

  • ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ใดไม่ใช่ตัวเลข ฟังก์ชัน FDIST จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า X มีค่าเป็นลบ ฟังก์ชัน FDIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • deg_freedom1 หรือ deg_freedom2 จะถูกตัดทศนิยมทิ้งถ้าไม่ใช่จำนวนเต็ม

  • ถ้า deg_freedom1 < 1 หรือ deg_freedom1 ≥ 10^10 ฟังก์ชัน FDIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า deg_freedom2 < 1 หรือ deg_freedom2 ≥ 10^10 ฟังก์ชัน FDIST จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • จะคำนวณ FDIST ได้จาก FDIST=P( F>x ) เมื่อ F เป็นตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงแบบ F ที่มีระดับความเป็นอิสระ deg_freedom1 และ deg_freedom2

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

15.20686486

ค่าซึ่งใช้ประเมินฟังก์ชัน

6

องศาความเป็นอิสระตัวเศษ

4

องศาความเป็นอิสระตัวส่วน

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=FDIST(A2,A3,A4)

การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบ F สำหรับค่าข้อมูลใน A2, A3 และ A4

0.01

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×