ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ฟังก์ชัน FIXED

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน FIXED ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ปัดค่าตัวเลขเป็นเลขทศนิยมตามที่ระบุ จัดรูปแบบตัวเลขเป็นรูปแบบทศนิยมที่ใช้เครื่องหมายมหัพภาคและจุลภาค และส่งกลับค่าผลลัพธ์เป็นข้อความ

ไวยากรณ์

FIXED(number, [decimals], [no_commas])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน FIXED มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number    ต้องระบุ ตัวเลขที่คุณต้องการปัดเศษทศนิยมแล้วแปลงเป็นข้อความ

  • Decimals    (ระบุหรือไม่ก็ได้) จำนวนหลักทางด้านขวาของจุดทศนิยม

  • No_commas    (ระบุหรือไม่ก็ได้) ค่าตรรกะซึ่งถ้าเป็น TRUE จะป้องกันไม่ให้ฟังก์ชัน FIXED รวมเครื่องหมายจุลภาคในข้อความที่ส่งกลับ

ข้อสังเกต

  • จำนวนเลขนัยสำคัญที่จะใส่ไว้ใน Microsoft Excel ห้ามมีเกินกว่า 15 หลัก แต่สามารถใส่ทศนิยมได้มากถึง 127 ตำแหน่ง

  • ถ้า Decimals เป็นค่าลบ จะเป็นการปัดค่าจำนวนไปทางซ้ายของจุดทศนิยม

  • ถ้าไม่มีการระบุค่าให้กับ Decimals ก็จะถือว่าเป็นค่า 2

  • ถ้า no_commas เป็น FALSE หรือไม่มีการระบุค่าไว้ ข้อความที่ส่งกลับจะมีเครื่องหมายจุลภาคเหมือนปกติ

  • ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างการจัดรูปแบบเซลล์ที่มีตัวเลขด้วยคำสั่ง (บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ตัวเลข ให้คลิกลูกศรถัดจาก ตัวเลข แล้วคลิก ตัวเลข) และการจัดรูปแบบตัวเลขโดยตรงด้วยฟังก์ชัน FIXED ก็คือฟังก์ชัน FIXED จะแปลงผลลัพธ์เป็นข้อความ ตัวเลขที่จัดรูปแบบด้วยคำสั่ง เซลล์ ยังคงเป็นตัวเลขอยู่

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

1234.567

-1234.567

44.332

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=FIXED(A2, 1)

ปัดเศษตัวเลขใน A2 หนึ่งหลักทางด้านขวาของจุดทศนิยม

1,234.6

=FIXED(A2, -1)

ปัดเศษตัวเลขใน A2 หนึ่งหลักทางด้านซ้ายของจุดทศนิยม

1,230

=FIXED(A3, -1, TRUE)

ปัดเศษตัวเลขใน A3 หนึ่งหลักทางด้านซ้ายของจุดทศนิยม โดยไม่มีเครื่องหมายจุลภาค (อาร์กิวเมนต์ TRUE)

-1230

=FIXED(A4)

ปัดเศษตัวเลขใน A4 สองหลักทางด้านขวาของจุดทศนิยม

44.33

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×