ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน FIXED ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ปัดค่าตัวเลขเป็นเลขทศนิยมตามที่ระบุ จัดรูปแบบตัวเลขเป็นรูปแบบทศนิยมที่ใช้เครื่องหมายมหัพภาคและจุลภาค และส่งกลับค่าผลลัพธ์เป็นข้อความ

ไวยากรณ์

FIXED(number, [decimals], [no_commas])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน FIXED มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • หมายเลข    จำเป็น ตัวเลขที่คุณต้องการปัดเศษและแปลงเป็นข้อความ

  • ทศนิยม    ไม่จำเป็น จำนวนหลักทางด้านขวาของจุดทศนิยม

  • No_commas    ไม่จำเป็น ค่าตรรกะที่ถ้าเป็น TRUE จะป้องกันไม่ให้ FIXED รวมเครื่องหมายจุลภาคในข้อความที่ส่งกลับ

ข้อสังเกต

  • จำนวนเลขนัยสำคัญที่จะใส่ไว้ใน Microsoft Excel ห้ามมีเกินกว่า 15 หลัก แต่สามารถใส่ทศนิยมได้มากถึง 127 ตำแหน่ง

  • ถ้า Decimals เป็นค่าลบ จะเป็นการปัดค่าจำนวนไปทางซ้ายของจุดทศนิยม

  • ถ้าไม่มีการระบุค่าให้กับ Decimals ก็จะถือว่าเป็นค่า 2

  • ถ้า no_commas เป็น FALSE หรือไม่มีการระบุค่าไว้ ข้อความที่ส่งกลับจะมีเครื่องหมายจุลภาคเหมือนปกติ

  • ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดระหว่างการจัดรูปแบบเซลล์ที่มีตัวเลขโดยใช้สั่ง (บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่มตัวเลข ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากตัวเลขแล้วคลิกตัวเลข) และการจัดรูปแบบตัวเลขโดยตรงด้วยฟังก์ชัน FIXED คือ FIXED จะแปลงผลลัพธ์เป็นข้อความ ตัวเลขที่จัดรูปแบบด้วย สั่ง เซลล์ ยังคงเป็นตัวเลข

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

1234.567

-1234.567

44.332

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=FIXED(A2, 1)

ปัดเศษตัวเลขใน A2 หนึ่งหลักทางด้านขวาของจุดทศนิยม

1,234.6

=FIXED(A2, -1)

ปัดเศษตัวเลขใน A2 หนึ่งหลักทางด้านซ้ายของจุดทศนิยม

1,230

=FIXED(A3, -1, TRUE)

ปัดเศษตัวเลขใน A3 หนึ่งหลักทางด้านซ้ายของจุดทศนิยม โดยไม่มีเครื่องหมายจุลภาค (อาร์กิวเมนต์ TRUE)

-1230

=FIXED(A4)

ปัดเศษตัวเลขใน A4 สองหลักทางด้านขวาของจุดทศนิยม

44.33

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×