ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ฟังก์ชัน Hex

ส่งกลับ สตริง ที่แสดงค่าฐานสิบหกของตัวเลข

ไวยากรณ์

Hex( number )

หมายเลขที่ ต้องมีอาร์กิวเมนต์ คือหมายเลขที่ถูกต้อง นิพจน์ตัวเลข หรือ นิพจน์สตริง ใดๆ

ข้อสังเกต

ถ้า Number ยังไม่ได้เป็นจํานวนเต็ม จะถูกปัดเศษเป็นจํานวนเต็มที่ใกล้ที่สุดก่อนที่จะประเมิน

ถ้า Number เป็น

Hex ส่งกลับค่า

Null

Null

ว่าง

ศูนย์ (0)

หมายเลขอื่นๆ

อักขระเลขฐานสิบหกสูงสุดแปดตัว


คุณสามารถแทนเลขฐานสิบหกได้โดยตรงโดยใส่ตัวเลขก่อนหน้าในช่วงที่เหมาะสมด้วยเลขฐานสิบ &H. ตัวอย่างเช่น เลขฐาน &H10 16 เป็นเลขฐานสิบหก

ตัวอย่างคิวรี

นิพจน์

ผลลัพธ์

SELECT Hex(2) AS Expr1 FROM ProductSales GROUP BY Hex(2);

ส่งกลับค่าเลขฐานสิบหกของ "2" และแสดงผลลัพธ์ในคอลัมน์ Expr1

SELECT quantity,Hex(quantity) AS HexValues FROM ProductSales;

ส่งกลับค่าจาก "ปริมาณ" พร้อมกับค่าเลขฐานสิบหกของค่าข้อมูลทั้งหมดในคอลัมน์ "ปริมาณ" และแสดงผลลัพธ์ในคอลัมน์ "HexValus"

ตัวอย่าง VBA

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ตามมาจะสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ในโมดูล Visual Basic for Applications (VBA) For more information about working with VBA, select Developer Reference in the drop-down list next to Search and enter one or more terms in the search box.

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชัน Hex เพื่อส่งกลับค่าเลขฐานสิบหกของตัวเลข

Dim MyHex
MyHex = Hex(5) ' Returns 5.
MyHex = Hex(10) ' Returns A.
MyHex = Hex(459) ' Returns 1CB.

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×