ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน HYPERLINK ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน HYPERLINK สร้างทางลัดที่ข้ามไปยังตำแหน่งอื่นในเวิร์กบุ๊กปัจจุบัน หรือเปิดเอกสารที่เก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เครือข่าย อินทราเน็ต หรืออินเทอร์เน็ต เมื่อคุณคลิกเซลล์ที่มีฟังก์ชัน HYPERLINK Excel จะข้ามไปยังตำแหน่งที่แสดง หรือเปิดเอกสารที่คุณระบุไว้

ไวยากรณ์

HYPERLINK(link_location, [friendly_name])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน HYPERLINK มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Link_location    จำเป็น เส้นทางและชื่อไฟล์ของเอกสารที่จะเปิด Link_location อาจหมายถึงตำแหน่งที่ตั้งในเอกสารได้ เช่น เซลล์ที่ระบุหรือช่วงที่มีชื่อในเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊ก Excel หรือบุ๊กมาร์กในเอกสาร Microsoft Word เส้นทางอาจไปยังแฟ้มที่เก็บอยู่บนฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เส้นทางนี้อาจเป็นเส้นทางแบบแผนการตั้งชื่อสากล (UNC) บนเซิร์ฟเวอร์ (ใน Microsoft Excel สําหรับ Windows) หรือเส้นทาง Uniform Resource Locator (URL) บนอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต

    หมายเหตุ   Excel สำหรับเว็บ ฟังก์ชัน HYPERLINK ใช้ได้สําหรับที่อยู่เว็บ (URL) เท่านั้น Link_location อาจเป็นสตริงข้อความที่อยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศหรือการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีลิงก์เป็นสตริงข้อความ

    ถ้าการข้ามที่ระบุใน link_location ไม่มีอยู่หรือไม่สามารถนําทางได้ ข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกเซลล์

  • Friendly_name    ไม่จำเป็น ข้อความการข้ามหรือค่าตัวเลขที่แสดงในเซลล์ Friendly_name จะแสดงเป็นสีน้ำเงินและขีดเส้นใต้ ถ้า friendly_name ถูกเว้นไว้ เซลล์จะแสดง link_location เป็นข้อความการข้าม

    Friendly_name อาจเป็นค่า สตริงข้อความ ชื่อ หรือเซลล์ที่มีข้อความการข้ามหรือค่า

    ถ้า friendly_name ส่งกลับค่าความผิดพลาด (ตัวอย่างเช่น #VALUE!) เซลล์จะแสดงข้อผิดพลาดแทนที่จะเป็นข้อความการข้าม

ข้อสังเกต

ในแอปพลิเคชัน Excel บนเดสก์ท็อป เมื่อต้องการเลือกเซลล์ที่มีไฮเปอร์ลิงก์โดยไม่ต้องข้ามไปยังปลายทางไฮเปอร์ลิงก์ ให้คลิกเซลล์และกดปุ่มเมาส์ค้างไว้จนกว่าตัวชี้จะกลายเป็น เคอร์เซอร์สำหรับการเลือกของ Excelกากบาท แล้วปล่อยปุ่มเมาส์ ใน Excel สำหรับเว็บ ให้เลือกเซลล์ด้วยการคลิกเมื่อตัวชี้เป็นลูกศร ข้ามไปยังปลายทางของไฮเปอร์ลิงก์โดยการคลิกเมื่อตัวชี้เป็นรูปมือชี้

ตัวอย่าง

ตัวอย่าง

ผลลัพธ์

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx", "คลิกเพื่อดูรายงาน")

เปิดเวิร์กบุ๊กที่บันทึกไว้ที่ http://example.microsoft.com/report เซลล์จะแสดง "คลิกเพื่อรายงาน" เป็นข้อความการข้าม

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]Annual!F10", D1)

สร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเซลล์ F10 บนเวิร์กชีต รายปี ในเวิร์กบุ๊กที่บันทึกไว้ที่ http://example.microsoft.com/report เซลล์บนเวิร์กชีตที่มีไฮเปอร์ลิงก์จะแสดงเนื้อหาของเซลล์ D1 เป็นข้อความการข้าม

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xlsx]'First Quarter'!DeptTotal", "คลิกเพื่อดูผลรวมของแผนกในไตรมาสแรก")

สร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังช่วงที่ชื่อ DeptTotal บนเวิร์กชีต First Quarter ในเวิร์กบุ๊กที่บันทึกที่ http://example.microsoft.com/report เซลล์บนเวิร์กชีตที่มีไฮเปอร์ลิงก์จะแสดง "คลิกเพื่อดูผลรวมของแผนกในไตรมาสแรก" เป็นข้อความการข้าม

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.docx]QrtlyProfits", "รายงานผลกำไรรายไตรมาส")

เมื่อต้องการสร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังตําแหน่งที่ระบุในไฟล์ Word คุณสามารถใช้บุ๊กมาร์กเพื่อกําหนดตําแหน่งที่คุณต้องการข้ามไปยังไฟล์ ตัวอย่างนี้จะสร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังบุ๊กมาร์ก QrtlyProfits ในไฟล์ Report.docAnnual Report.doc บันทึกที่ http://example.microsoft.com

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xlsx", D5)

แสดงเนื้อหาของเซลล์ D5 เป็นข้อความการข้ามในเซลล์และเปิดเวิร์กบุ๊กที่บันทึกไว้บนเซิร์ฟเวอร์ FINANCE ในการแชร์ Statements ตัวอย่างนี้ใช้เส้นทาง UNC

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xlsx", H10)

เปิดเวิร์กบุ๊ก 1stqtr.xlsx ที่เก็บอยู่ในไดเรกทอรี Finance บนไดรฟ์ D และแสดงค่าตัวเลขที่เก็บอยู่ในเซลล์ H10

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xlsx]Totals")

สร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังพื้นที่ Totals ในเวิร์กบุ๊กอื่น (เวิร์กบุ๊กภายนอก) ชื่อ Mybook.xlsx

= HYPERLINK("[Book1.xlsx]Sheet1! A10 ไปยัง Sheet1 > A10 ")

เมื่อต้องการข้ามไปยังตำแหน่งอื่นในเวิร์กชีตปัจจุบัน รวมถึงชื่อเวิร์กบุ๊กและชื่อเวิร์กชีต ดังนี้ Sheet1 คือเวิร์กชีตปัจจุบัน

= HYPERLINK("[Book1.xlsx]January! A10 ไปยังมกราคม > A10 ")

เมื่อต้องการข้ามไปยังตำแหน่งอื่นในเวิร์กชีตปัจจุบัน รวมถึงชื่อเวิร์กบุ๊กและชื่อเวิร์กชีต ดังนี้ January คือเวิร์กชีตอื่นในเวิร์กบุ๊กนี้

=HYPERLINK(CELL("address",January!A1),"Go to January > A1")

เมื่อต้องการข้ามไปยังตำแหน่งอื่นในเวิร์กชีตปัจจุบันโดยไม่ต้องใช้การอ้างอิงเวิร์กชีตที่มีคุณสมบัติสมบูรณ์ ([Book1.xlsx]) คุณสามารถใช้สิ่งนี้ โดยที่ CELL("address") จะส่งกลับชื่อเวิร์กบุ๊กปัจจุบัน

=HYPERLINK($Z$1)

เมื่อต้องการอัปเดตสูตรทั้งหมดในเวิร์กชีตที่ใช้ฟังก์ชัน HYPERLINK ด้วยอาร์กิวเมนต์เดียวกันอย่างรวดเร็ว คุณสามารถวางเป้าหมายการลิงก์ในเซลล์อื่นบนเวิร์กชีตเดียวกันหรือเวิร์กชีตอื่น แล้วใช้การอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ไปยังเซลล์นั้นเป็น link_location ในสูตรไฮเปอร์ลิงก์ การเปลี่ยนแปลงที่คุณทํากับเป้าหมายลิงก์จะมีผลในสูตรไฮเปอร์ลิงก์ทันที

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×