ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ฟังก์ชัน IFS จะตรวจสอบว่าตรงตามเงื่อนไขตั้งแต่หนึ่งข้อขึ้นไป และส่งกลับค่าที่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่เป็น TRUE เงื่อนไขแรก IFS สามารถแทนที่คําสั่ง IF ที่ซ้อนกันหลายคําสั่ง และอ่านได้ง่ายขึ้นด้วยเงื่อนไขหลายข้อ

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้พร้อมใช้งานบน Windows หรือ Mac ถ้าคุณมี Office 2019 หรือถ้าคุณมีการสมัครใช้งาน Microsoft 365 ถ้าคุณเป็นผู้สมัครใช้งานMicrosoft 365ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเวอร์ชันล่าสุด

ไวยากรณ์ที่ไม่ซับซ้อน

โดยทั่วไปแล้ว ไวยากรณ์สำหรับฟังก์ชัน IFS คือ:

=IFS([บางอย่างเป็น True1, Value if True1,บางอย่างเป็น True2,Value if True2,บางอย่างเป็น True3,Value if True3)
 

โปรดทราบว่า ฟังก์ชัน IFS อนุญาตให้คุณทดสอบเงื่อนไขต่างๆ ได้ถึง 127 รายการ อย่างไรก็ตาม เราไม่แนะนำให้ซ้อนเงื่อนไขหลายข้อมากเกินไปกับคำสั่ง IF หรือ IFS เนื่องจากต้องใส่เงื่อนไขหลายข้อให้เรียงตามลำดับที่ถูกต้อง ซึ่งอาจจะยากมากต่อการสร้าง ทดสอบ และอัปเดต

ไวยากรณ์

  • IFS(logical_test1, value_if_true1, [logical_test2, value_if_true2], [logical_test3, value_if_true3],…)

อาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

logical_test1 (จำเป็น)

เงื่อนไขที่ประเมินเป็นจริง (TRUE) หรือเท็จ (FALSE)

value_if_true1 (จำเป็น)

ผลลัพธ์จะถูกส่งกลับถ้าlogical_test1ประเมินเป็น TRUE สามารถเว้นว่างได้

logical_test2…logical_test127 (ไม่บังคับ)

เงื่อนไขที่ประเมินเป็นจริง (TRUE) หรือเท็จ (FALSE)

value_if_true2…value_if_true127 (ไม่บังคับ)

ผลลัพธ์จะถูกส่งกลับถ้า logical_testN ประเมินเป็น TRUE แต่ละvalue_if_trueNจะสอดคล้องกับlogical_testNเงื่อนไข สามารถเว้นว่างได้

ตัวอย่าง 1

ตัวอย่างเกรดของฟังก์ชัน IFS  สูตรในเซลล์ B2 คือ  =IFS(A2>89,"A",A2>79,"B",A2>69,"C",A2>59,"D",TRUE,"F")

สูตรสำหรับเซลล์ A2:A6 คือ:

  •  =IFS(A2>89,"A",A2>79,"B",A2>69,"C",A2>59,"D",TRUE,"F")

ซึ่งกล่าวคือ IF(A2 มีค่ามากกว่า 89 ให้ส่งกลับ “A”, IF A2 มีค่ามากกว่า 79 ให้ส่งคืน "B" เป็นต้น และสำหรับค่าอื่นๆ ทั้งหมดที่น้อยกว่า 59 ให้ส่งกลับ "F")

ตัวอย่าง 2

ฟังก์ชัน IFS - ตัวอย่างวันประจำสัปดาห์ - สูตรในเซลล์ G2 คือ 	=IFS(F2=1,D2,F2=2,D3,F2=3,D4,F2=4,D5,F2=5,D6,F2=6,D7,F2=7,D8)

สูตรในเซลล์ G7 คือ:

  •  =IFS(F2=1,D2,F2=2,D3,F2=3,D4,F2=4,D5,F2=5,D6,F2=6,D7,F2=7,D8)

ซึ่งกล่าวคือ IF(ค่าในเซลล์ F2 เท่ากับ 1 ให้ส่งคืนค่าในเซลล์ D2, IF ค่าในเซลล์ F2 เท่ากับ 2 ให้ส่งคืนค่าในเซลล์ D3 เป็นต้น สุดท้ายสิ้นสุดด้วยค่าในเซลล์ D8 ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขใดๆ)

ข้อสังเกต

  • เมื่อต้องการระบุผลลัพธ์เริ่มต้น ให้ใส่ TRUE สําหรับอาร์กิวเมนต์logical_testสุดท้ายของคุณ ถ้าไม่ตรงตามเงื่อนไขอื่นๆ ค่าที่สอดคล้องกันจะถูกส่งกลับ ในตัวอย่างที่ 1 แถว 6 และ 7 (ที่มีเกรด 58) จะแสดงให้เห็นดังนี้

  •  ถ้ามีการส่งอาร์กิวเมนต์ logical_test โดยไม่มี value_if_true ที่สอดคล้องกัน ฟังก์ชันนี้จะแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาด “คุณใส่อาร์กิวเมนต์น้อยเกินไปสำหรับฟังก์ชันนี้”

  •  ถ้าอาร์กิวเมนต์ logical_test ถูกประเมินและแก้ไขเป็นค่าอื่นที่ไม่ใช่ TRUE หรือ FALSE ฟังก์ชันนี้จะส่งกลับ#VALUE! ข้อผิดพลาด

  •  ถ้าไม่พบเงื่อนไข TRUE ฟังก์ชันนี้จะส่งกลับข้อผิดพลาด #N/A

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมไหม

คุณสามารถสอบถามผู้เชี่ยวชาญใน Excel Tech Community หรือรับการสนับสนุนใน ชุมชน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ฟังก์ชัน IF
ฟังก์ชัน IF ขั้นสูง - การทำงานกับสูตรที่ซ้อนกันและการหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาด
วิดีโอการฝึกอบรม: ฟังก์ชัน IF ขั้นสูง
ฟังก์ชัน COUNTIF จะนับค่าตามเกณฑ์เดียว
ฟังก์ชัน COUNTIFS จะนับค่าตามเกณฑ์หลายเกณฑ์
ฟังก์ชัน SUMIF จะรวมค่าตามเกณฑ์เดียว
ฟังก์ชัน SUMIFS จะรวมค่าตามเกณฑ์หลายเกณฑ์
ฟังก์ชัน AND
ฟังก์ชัน OR
ฟังก์ชัน VLOOKUP
ภาพรวมของสูตรใน Excel
วิธีหลีกเลี่ยงสูตรที่ใช้งานไม่ได้
ตรวจหาข้อผิดพลาดในสูตร
ฟังก์ชันตรรกะ
ฟังก์ชัน Excel (ตามลำดับตัวอักษร)
ฟังก์ชัน Excel (ตามประเภท)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×