ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน INDIRECT ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับการอ้างอิงที่ระบุโดยสตริงข้อความ การอ้างอิงจะถูกประเมินทันทีเพื่อแสดงเนื้อหาของการอ้างอิงนั้น ใช้ INDIRECT เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนการอ้างอิงไปยังเซลล์ภายในสูตรโดยไม่ต้องเปลี่ยนสูตร

ไวยากรณ์

INDIRECT(ref_text, [a1])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน INDIRECT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Ref_text    จำเป็น การอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีการอ้างอิงลักษณะ A1, การอ้างอิงสไตล์แบบ R1C1, ชื่อที่กําหนดเป็นการอ้างอิง หรือการอ้างอิงไปยังเซลล์เป็นสตริงข้อความ ถ้า ref_textอ้างอิงเซลล์ที่ไม่ถูกต้อง ฟังก์ชัน INDIRECT จะส่งกลับ#REF! ค่าผิดพลาด

  • ถ้าคุณref_textเวิร์กบุ๊กอื่น (การอ้างอิงภายนอก) เวิร์กบุ๊กนั้นจะต้องเปิดอยู่ ถ้าเวิร์กบุ๊กต้นฉบับไม่ได้เปิดอยู่ ฟังก์ชัน INDIRECT จะ#REF! ค่าผิดพลาด

   หมายเหตุ    การอ้างอิงภายนอกไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel Web App

  • ถ้า ref_text อ้างอิงไปยังช่วงเซลล์ที่อยู่นอกขีดจํากัดแถว 1,048,576 หรือค่าจํากัดคอลัมน์ 16,384 (XFD) INDIRECT จะส่งกลับข้อผิดพลาด #REF! ข้อผิดพลาด

   หมายเหตุ    ลักษณะการนี้แตกต่างจากExcelเวอร์ชันก่อนหน้า Microsoft Office Excel 2007 ซึ่งละเว้นขีดจํากัดที่เกินและส่งกลับค่า

 • A1    ไม่จำเป็น ค่าตรรกะที่ระบุชนิดของการอ้างอิงที่มีอยู่ในref_textเซลล์

  • ถ้า a1 เป็น TRUE หรือไม่มีการระบุค่าไว้ ค่า ref_text จะถูกแปลเป็นการอ้างอิงในลักษณะ A1

  • ถ้า a1 เป็น FALSE ค่า ref_text จะถูกแปลเป็นการอ้างอิงในลักษณะ R1C1

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

B2

1.333

B3

45

ปรีชา

10

5

62

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

'=INDIRECT(A2)

ค่าของการอ้างอิงในเซลล์ A2 การอ้างอิงคือเซลล์ B2 ซึ่งมีค่า 1.333

1.333

'=INDIRECT(A3)

ค่าของการอ้างอิงในเซลล์ A3 การอ้างอิงคือเซลล์ B3 ซึ่งมีค่า 45

45

'=INDIRECT(A4)

เนื่องจากเซลล์ B4 มีชื่อที่กำหนดว่า "ปรีชา" การอ้างอิงไปยังชื่อที่กำหนดนั้นจึงเป็นการอ้างอิงไปยังเซลล์ B4 ซึ่งมีค่า 10

10

'=INDIRECT("B"&A5)

รวม "B" เข้ากับค่าใน A5 ซึ่งคือ 5 ซึ่งจะอ้างอิงถึงเซลล์ B5 ซึ่งมีค่า 62

62

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×