ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน INDIRECT ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับการอ้างอิงที่ระบุโดยสตริงข้อความ การอ้างอิงจะถูกประเมินทันทีเพื่อแสดงเนื้อหา ใช้ INDIRECT เมื่อคุณต้องการเปลี่ยนการอ้างอิงไปยังเซลล์ภายในสูตรโดยไม่ต้องเปลี่ยนสูตร

ไวยากรณ์

INDIRECT(ref_text, [a1])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน INDIRECT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Ref_text    จำเป็น การอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีการอ้างอิงสไตล์ A1 การอ้างอิงสไตล์ R1C1 ชื่อที่กําหนดเป็นการอ้างอิง หรือการอ้างอิงไปยังเซลล์เป็นสตริงข้อความ ถ้า ref_text ไม่ใช่การอ้างอิงเซลล์ที่ถูกต้อง ฟังก์ชัน INDIRECT จะส่งกลับ #REF! ค่าผิดพลาด

  • ถ้า ref_text อ้างอิงไปยังเวิร์กบุ๊กอื่น (การอ้างอิงภายนอก) เวิร์กบุ๊กอื่นจะต้องเปิดอยู่ ถ้าเวิร์กบุ๊กต้นฉบับไม่ได้เปิดอยู่ INDIRECT จะส่งกลับ #REF! ค่าผิดพลาด

   หมาย เหตุ    การอ้างอิงภายนอกไม่ได้รับการสนับสนุนใน Excel Web App

  • ถ้า ref_text อ้างอิงไปยังช่วงเซลล์ที่อยู่นอกขีดจํากัดแถว 1,048,576 หรือขีดจํากัดคอลัมน์ที่ 16,384 (XFD) INDIRECT จะส่งกลับ #REF! ข้อผิดพลาด

   หมาย เหตุ    ลักษณะการทํางานนี้แตกต่างจาก Excel เวอร์ชันก่อนหน้า Microsoft Office Excel 2007 ซึ่งละเว้นขีดจํากัดที่เกินและส่งกลับค่า

 • A1    ไม่จำเป็น ค่าตรรกะที่ระบุชนิดของการอ้างอิงที่มีอยู่ในเซลล์ ref_text

  • ถ้า a1 เป็น TRUE หรือไม่มีการระบุค่าไว้ ค่า ref_text จะถูกแปลเป็นการอ้างอิงในลักษณะ A1

  • ถ้า a1 เป็น FALSE ค่า ref_text จะถูกแปลเป็นการอ้างอิงในลักษณะ R1C1

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

B2

1.333

B3

45

ปรีชา

10

5

62

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

'=INDIRECT(A2)

ค่าของการอ้างอิงในเซลล์ A2 การอ้างอิงเป็นการอ้างอิงไปยังเซลล์ B2 ซึ่งมีค่า 1.333

1.333

'=INDIRECT(A3)

ค่าของการอ้างอิงในเซลล์ A3 การอ้างอิงเป็นการอ้างอิงไปยังเซลล์ B3 ซึ่งมีค่า 45

45

'=INDIRECT(A4)

เนื่องจากเซลล์ B4 มีชื่อที่กำหนดว่า "ปรีชา" การอ้างอิงไปยังชื่อที่กำหนดนั้นจึงเป็นการอ้างอิงไปยังเซลล์ B4 ซึ่งมีค่า 10

10

'=INDIRECT("B"&A5)

รวม "B" กับค่าใน A5 ซึ่งเท่ากับ 5 ซึ่งในทางกลับกัน จะอ้างอิงไปยังเซลล์ B5 ซึ่งประกอบด้วยค่า 62

62

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×