จัดการการนัดหมายแผนงบประมาณ—เป็นเรื่องง่ายด้วย Microsoft ๓๖๕

ฟังก์ชัน LEN

LEN ส่งกลับจำนวนของอักขระในสตริงข้อความ

ไวยากรณ์

LEN(text)

text     คือข้อความที่คุณต้องการหาความยาว ช่องว่างจะถูกนับเป็นอักขระด้วย

ตัวอย่าง

Col1

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

Phoenix, AZ

=LEN([Col1])

ความยาวของสตริง (11)

=LEN([Col1])

ความยาวของสตริง (0)

A     One

=LEN([Col1])

ความยาวของสตริง ซึ่งรวมช่องว่าง 5 ช่องว่างด้วย (9)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×