ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน LOG ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับลอการิทึมของจำนวนตามฐานที่คุณระบุ

ไวยากรณ์

LOG(number, [base])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน LOG มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • หมายเลข    จำเป็น จํานวนจริงบวกที่คุณต้องการหาลอการิทิม

  • ฐาน    ไม่จำเป็น ฐานของลอการิทิม ถ้าไม่ใส่ค่าฐาน จะถือว่าเป็น 10

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=LOG(10)

ค่าลอการิทเลขของ 10 เนื่องจากอาร์กิวเมนต์ที่สอง (ฐาน) ถูกละไว้ จึงถือว่าเป็น 10 ผลลัพธ์คือ 1 คือค่ายกบนของฐานเพื่อให้เท่ากับ 10

1

=LOG(8, 2)

ค่าลอการิทิมของ 8 ที่มีฐานเป็น 2 ผลลัพธ์คือ 3 ซึ่งเป็นพลังที่ฐานต้องถูกยกตัวเพื่อให้เท่ากับ 8

3

=LOG(86, 2.7182818)

ค่าลอการิทเลขของ 86 ที่มีฐานเป็น e (ประมาณ 2.718) ผลลัพธ์คือ 4.454 ซึ่งเป็นพลังที่ฐานต้องถูกยกตัวเพื่อให้เท่ากับ 86

4.4543473

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×