ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ฟังก์ชัน LOG10

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน LOG10 ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับลอการิทึมฐาน 10 ของจำนวนที่ระบุ

ไวยากรณ์

LOG10(ตัวเลข)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน LOG10 มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Number    (ต้องระบุ) คือจำนวนจริงบวกที่คุณต้องการหาลอการิทึมฐาน 10

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=LOG10(86)

ลอการิทึมฐาน 10 ของ 86 ผลลัพธ์คือ 1.9345 ซึ่งเป็นเลขยกกำลังของฐาน 10 เพื่อให้เท่ากับ 86

1.9345

=LOG10(10)

ลอการิทึมฐาน 10 ของ 10 คือเลขยกกำลังของ 10 เพื่อให้เท่ากับ 10

1

=LOG10(100000)

ลอการิทึมฐาน 10 ของ 1E+5 คือเลขยกกำลังของ 10 เพื่อให้เท่ากับ 100000 (1E+5)

5

=LOG10(10^5)

ลอการิทึมฐาน 10 ของ 10^5 เช่นเดียวกับด้านบน คือ 1E+5 = 100000

5

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×