ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน LOG10 ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับลอการิทึมฐาน 10 ของจำนวนที่ระบุ

ไวยากรณ์

LOG10(ตัวเลข)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน LOG10 มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • หมายเลข    จำเป็น จํานวนจริงบวกที่คุณต้องการหาลอการิทิมฐาน 10

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=LOG10(86)

ลอการิทิมฐาน 10 ของ 86 ผลลัพธ์คือ 1.9345 ซึ่งเป็นพลังในการยกฐาน 10 เพื่อให้เท่ากับ 86

1.9345

=LOG10(10)

ลอการิทิทิมฐาน 10 ของ 10 นี่คือค่ายกพลังของ 10 เพื่อให้เท่ากับ 10

1

=LOG10(100000)

ลอการิทิมฐาน 10 ของ 11+5 นี่คือค่ายกพลังของ 10 เพื่อให้เท่ากับ 100000 (11+5)

5

=LOG10(10^5)

ลอการิทเลขฐาน 10 ของ 10^5 เหมือนกับด้านบน 1S+5 = 100000

5

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×