หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
×
สูตรและฟังก์ชัน
ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้
สูตรและฟังก์ชัน

MATCH

เคล็ดลับ: ลองใช้ฟังก์ชัน XMATCH ใหม่ ซึ่งเป็นเวอร์ชันที่ปรับปรุงของ MATCH ที่ทํางานในทุกทิศทาง และส่งกลับรายการที่ตรงกันทุกประการตามค่าเริ่มต้น ทําให้ใช้งานง่ายและสะดวกมากกว่ารุ่นก่อน

ฟังก์ชัน MATCH จะค้นหารายการที่ระบุใน ช่วง ของเซลล์ แล้วส่งกลับตําแหน่งสัมพันธ์ของรายการนั้นในช่วง ตัวอย่างเช่น ถ้าช่วง A1:A3 มีค่า 5, 25 และ 38 สูตร =MATCH(25,A1:A3,0) จะส่งกลับตัวเลข 2 เนื่องจาก 25 เป็นรายการที่สองในช่วง

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

เคล็ดลับ: ใช้ MATCH แทนฟังก์ชัน LOOKUP อย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อคุณต้องการตําแหน่งของรายการในช่วงแทนที่จะเป็นรายการ ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้ฟังก์ชัน MATCH เพื่อให้ค่าสําหรับอาร์กิวเมนต์ row_num ของฟังก์ชัน INDEX

ไวยากรณ์

MATCH(lookup_value, lookup_array, [match_type])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน MATCH มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • lookup_value    จำเป็น ค่าที่คุณต้องการจับคู่ใน lookup_array ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณค้นหาหมายเลขของบางคนในสมุดโทรศัพท์ คุณกําลังใช้ชื่อของบุคคลนั้นเป็นค่าการค้นหา แต่หมายเลขโทรศัพท์คือค่าที่คุณต้องการ

  อาร์กิวเมนต์ lookup_value อาจเป็นค่า (ตัวเลข ข้อความ หรือค่าตรรกะ) หรือการอ้างอิงเซลล์ไปยังตัวเลข ข้อความ หรือค่าตรรกะ

 • lookup_array    จำเป็น ช่วงของเซลล์ที่กําลังถูกค้นหา

 • match_type    ไม่จำเป็น หมายเลข -1, 0 หรือ 1 อาร์กิวเมนต์ match_type จะระบุวิธีที่ Excel จับคู่ lookup_value กับค่าต่างๆ ใน lookup_array ค่าเริ่มต้นสําหรับอาร์กิวเมนต์นี้คือ 1

  ตารางต่อไปนี้อธิบายวิธีที่ฟังก์ชันค้นหาค่าตามการตั้งค่าอาร์กิวเมนต์ match_type

Match_type

ลักษณะการทำงาน

1 หรือละไว้

ฟังก์ชัน MATCH จะค้นหาค่าที่มากที่สุดที่น้อยกว่าหรือเท่ากับ lookup_value ค่าในอาร์กิวเมนต์ lookup_array จะต้องเรียงลําดับจากน้อยไปหามาก เช่น ...-2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FALSE, TRUE

0

ฟังก์ชัน MATCH จะค้นหาค่าแรกที่เท่ากับ lookup_value ทุกประการ ค่าในอาร์กิวเมนต์ lookup_array สามารถเรียงลําดับได้ทุกลําดับ

-1

ฟังก์ชัน MATCH จะค้นหาค่าที่น้อยที่สุดที่มากกว่าหรือเท่ากับlookup_value ค่าในอาร์กิวเมนต์ lookup_array จะต้องเรียงลําดับจากมากไปหาน้อย เช่น TRUE, FALSE, Z-A, ... 2, 1, 0, -1, -2, ...และอื่นๆ

 • ฟังก์ชัน MATCH จะส่งกลับตําแหน่งของค่าที่ตรงกันภายใน lookup_array ไม่ใช่ค่านั้น ตัวอย่างเช่น MATCH("b",{"a","b","c"},0) จะส่งกลับค่า 2 ซึ่งเป็นตําแหน่งสัมพัทธ์ของ "b" ภายในอาร์เรย์ {"a","b","c"}

 • ฟังก์ชัน MATCH ไม่แยกความแตกต่างระหว่างตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กเมื่อมีการเปรียบเทียบค่าข้อความ

 • ถ้า MATCH ไม่ประสบความสำเร็จในการค้นหาค่าที่ตรงกัน จะส่งกลับ #N/A เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า match_type เป็น 0 และ lookup_value เป็นสตริงข้อความ คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน ( เครื่องหมายคําถาม (?) และเครื่องหมายดอกจัน (*) ในอาร์กิวเมนต์ lookup_value เครื่องหมายคําถามจะตรงกับอักขระตัวเดียว เครื่องหมายดอกจันใช้แทนอักขระหลายตัวตามลําดับ ถ้าคุณต้องการค้นหาเครื่องหมายคําถามหรือดอกจันจริงๆ ให้พิมพ์เครื่องหมายตัวหนอน (~) ไว้หน้าอักขระ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ผลิตภัณฑ์

นับจำนวน

กล้วย

25

ส้ม

38

แอปเปิล

40

แพร์

41

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=MATCH(39,B2:B5,1)

เนื่องจากไม่มีค่าที่ตรงกันพอดี จึงส่งกลับค่าตำแหน่งของค่าน้อยสุดถัดไป (38) ในช่วงเซลล์ B2:B5

2

=MATCH(41,B2:B5,0)

ตำแหน่งของค่า 41 จากในช่วง B2:B5

4

=MATCH(40,B2:B5,-1)

ส่งกลับค่าข้อผิดพลาด เนื่องจากค่าในช่วงเซลล์ B2:B5 ไม่ได้เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย

#N/A

ฟังก์ชัน VLOOKUP

ฟังก์ชัน INDEX

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×