ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
สูตรและฟังก์ชัน

MATCH

ฟังก์ชัน MATCH

เคล็ดลับ: ลองใช้ฟังก์ชัน XMATCH ใหม่ ฟังก์ชัน MATCH เวอร์ชันที่ปรับปรุงแล้วซึ่งใช้งานได้ทุกทิศทางและส่งกลับรายการที่ตรงกันทุกรายการตามค่าเริ่มต้น ซึ่งช่วยให้การใช้งานง่ายขึ้นและสะดวกกว่างานก่อนหน้า

ฟังก์ชัน MATCH จะค้นหารายการที่ระบุใน ช่วง ของเซลล์ต่างๆ จากนั้นจะส่งกลับตำแหน่งสัมพันธ์ของรายการดังกล่าวในช่วงนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าช่วง A1:A3 มีค่า 5, 25 และ 38 แล้วสูตร =MATCH(25,A1:A3,0) จะส่งกลับตัวเลข 2 เนื่องจาก 25 คือรายการที่สองในช่วงดังกล่าว

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ

เคล็ดลับ: ใช้ MATCH แทนฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่งของ LOOKUP เมื่อคุณต้องการตำแหน่งของรายการในช่วงแทนที่ตัวรายการเอง ตัวอย่างเช่น คุณอาจใช้ฟังก์ชัน MATCH เพื่อหาค่าสำหรับอาร์กิวเมนต์ row _ num ของฟังก์ชัน INDEX

ไวยากรณ์

MATCH(lookup_value, lookup_array, [match_type])

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน MATCH มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • lookup_value    (ต้องระบุ) คือค่าที่คุณต้องการให้จับคู่ใน lookup_array ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณค้นหาหมายเลขของบางคนในสมุดโทรศัพท์ คุณจะใช้ชื่อของบุคคลนั้นเป็นค่าการค้นหา แต่หมายเลขโทรศัพท์คือค่าที่คุณต้องการ

  อาร์กิวเมนต์ lookup_value สามารถเป็นค่า (ตัวเลข ข้อความ หรือค่าตรรกะ) หรือการอ้างอิงเซลล์ไปยังตัวเลข ข้อความ หรือค่าตรรกะได้

 • lookup_array    (ต้องระบุ) ช่วงของเซลล์ที่กำลังค้นหา

 • match_type    (ระบุหรือไม่ก็ได้) คือตัวเลข - 1, 0 หรือ 1 อาร์กิวเมนต์ match_type จะระบุวิธีที่ Excel จับคู่ lookup_value กับค่าใน lookup_array ค่าเริ่มต้นของอาร์กิวเมนต์นี้คือ 1

  ตารางต่อไปนี้จะอธิบายถึงวิธีการที่ฟังก์ชันค้นหาค่าตามการตั้งค่าของอาร์กิวเมนต์ match _ type

Match_type

ลักษณะการทำงาน

1 หรือละไว้

ฟังก์ชัน MATCH จะค้นหาค่าที่มากที่สุดซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ lookup_value ค่าในอาร์กิวเมนต์ lookup_array จะต้องเรียงลำดับจากน้อยไปหามาก เช่น ...-2, -1, 0, 1, 2, ..., A-Z, FALSE, TRUE

0

ฟังก์ชัน MATCH จะค้นหาค่าแรกที่เท่ากับ lookup_value ค่าในอาร์กิวเมนต์ lookup_array จะเรียงลำดับแบบใดก็ได้

-1

ฟังก์ชัน MATCH จะค้นหาค่าที่น้อยที่สุดซึ่งมากกว่าหรือเท่ากับ lookup_value ค่าในอาร์กิวเมนต์ lookup_array จะต้องเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย เช่น TRUE, FALSE, Z-A, ...2, 1, 0, -1, -2, ... เช่นนี้ไปเรื่อยๆ

 • ฟังก์ชัน MATCH จะส่งกลับตำแหน่งของค่าที่ตรงกันกับค่าของ lookup_array ไม่ใช่ค่าของตัวเอง ตัวอย่างเช่น MATCH("b",{"a","b","c"},0) จะส่งกลับเป็น 2 ซึ่งเป็นตำแหน่งสัมพันธ์ของ "b" ภายในอาร์เรย์ {"a","b","c"}

 • ฟังก์ชัน MATCH ไม่แยกความแตกต่างระหว่างตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กเมื่อมีการเปรียบเทียบค่าข้อความ

 • ถ้า MATCH ไม่ประสบความสำเร็จในการค้นหาค่าที่ตรงกัน จะส่งกลับ #N/A เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า match_type เท่ากับ 0 และ lookup_value เป็นสตริงข้อความ คุณสามารถใช้อักขระตัวแทน คือ เครื่องหมายคำถาม (?) หรือเครื่องหมายดอกจัน (*) ในอาร์กิวเมนต์ lookup_value ได้ เครื่องหมายคำถามใช้แทนอักขระหนึ่งตัว ส่วนดอกจันใช้แทนอักขระหลายตัวติดกัน ถ้าคุณต้องการค้นหาเครื่องหมายคำถามหรือดอกจันจริงๆ ให้พิมพ์ เครื่องหมายตัวหนอน (~) ไว้หน้าอักขระ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ผลิตภัณฑ์

นับจำนวน

กล้วย

25

ส้ม

38

แอปเปิล

40

แพร์

41

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=MATCH(39,B2:B5,1)

เนื่องจากไม่มีค่าที่ตรงกันพอดี จึงส่งกลับค่าตำแหน่งของค่าน้อยสุดถัดไป (38) ในช่วงเซลล์ B2:B5

2

=MATCH(41,B2:B5,0)

ตำแหน่งของค่า 41 จากในช่วง B2:B5

4

=MATCH(40,B2:B5,-1)

ส่งกลับค่าข้อผิดพลาด เนื่องจากค่าในช่วงเซลล์ B2:B5 ไม่ได้เรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อย

#N/A

ดูเพิ่มเติม

ฟังก์ชัน VLOOKUP

ฟังก์ชัน INDEX

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×