ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ส่งกลับค่าผกผันของการแจกแจงสะสมปกติสำหรับค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ระบุ

หมายเหตุ:  ฟังก์ชันนี้ได้ถูกแทนที่ด้วยฟังก์ชันใหม่อย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชันที่มีความถูกต้องแม่นยํายิ่งขึ้น และชื่อของฟังก์ชันสื่อถึงการใช้งานได้ดีขึ้น แม้ว่าฟังก์ชันนี้จะยังคงเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า คุณควรพิจารณาใช้ฟังก์ชันใหม่จากนี้เนื่องจากฟังก์ชันนี้อาจไม่พร้อมใช้งานในเวอร์ชันExcelในอนาคต

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่ ให้ดูที่ ฟังก์ชัน NORM.INV

ไวยากรณ์

NORMINV(probability,mean,standard_dev)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน NORMINV มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • ความน่าจะเป็น     จำเป็น ความน่าจะเป็นที่สอดคล้องกับการแจกแจงปกติ

  • ค่าเฉลี่ย     จำเป็น ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของการแจกแจง

  • Standard_dev     จำเป็น ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการแจกแจง

ข้อสังเกต

  • ถ้ามีอาร์กิวเมนต์ใดไม่ใช่ตัวเลข NORMINV จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า probability <= 0 หรือถ้า probability >= 1 ฟังก์ชัน NORMINV จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า standard_dev ≤ 0 ฟังก์ชัน NORMINV จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้า mean = 0 และ standard_dev = 1 ฟังก์ชัน NORMINV จะใช้การแจกแจงปกติมาตรฐาน (ดู NORMSINV)

เมื่อให้ค่าความน่าจะเป็น NORMINV จะหาค่า x ที่ระบุว่า NORMDIST(x, mean, standard_dev, TRUE) = ความน่าจะเป็น ดังนั้น ความเที่ยงตรงของ NORMINV จะขึ้นอยู่กับความเที่ยงตรงของ NORMDIST NORMINV ใช้วิธีการค้นหาแบบการ Iterative ถ้าการค้นหายังไม่ได้ผลลัพธ์หลังจากการประมาณ 100 ครั้ง ฟังก์ชันจะส่งกลับค่า#N/A

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

0.908789

ความน่าจะเป็นที่สอดคล้องกับการแจกแจงปกติ

40

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของการแจกแจง

1.5

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการแจกแจง

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=NORMINV(A2,A3,A4)

ค่าผกผันของการแจกแจงสะสมปกติของค่าข้อมูลข้างบน

42.000002

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×