ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ฟังก์ชัน PI

ส่งกลับค่า Pi ซึ่งเป็นค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์ที่เท่ากับ 3.14159265358979 (ความละเอียด15 หลัก)

ไวยากรณ์

PI()

ตัวอย่าง

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

=PI()

Pi (3.14159265358979)

=PI()/2

Pi/2 (1.570796327)

=PI()*(3^2)

พื้นที่ของวงกลมที่มีรัศมีตามที่ระบุ (28.27433388)

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×