ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

PMT เป็นหนึ่งในฟังก์ชันทางการเงิน จะคำนวณเงินผ่อนชำระคืนเงินกู้ในแต่ละงวด โดยคำนวณจากการผ่อนชำระคงที่และอัตราดอกเบี้ยคงที่

การสอนสร้างสูตร Excel

ใช้Excel Formula Coachเพื่อคิดการผ่อนเงินกู้รายเดือน พร้อมๆ กัน คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้ฟังก์ชัน PMT ในสูตร

ไวยากรณ์

PMT(rate, nper, pv, [fv], [type])

หมายเหตุ: สำหรับคำอธิบายเพิ่มเติมที่สมบูรณ์ของอาร์กิวเมนต์ใน PMT ให้ดูที่ ฟังก์ชัน PV

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน PMT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • อัตรา    จำเป็น อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้

  • Nper    จำเป็น จํานวนการผ่อนเงินทั้งหมดของการกู้

  • Pv    จำเป็น มูลค่าปัจจุบัน หรือมูลค่ารวมทั้งหมด ณ เวลาปัจจุบันของจํานวนเงินทั้งหมดในอนาคต หรือที่เรียกว่าอาจารย์ใหญ่

  • Fv    ไม่จำเป็น มูลค่าในอนาคต หรือดุลเงินสดที่คุณต้องการให้คงเหลือหลังจากได้จ่ายเงินงวดสุดท้ายแล้ว ถ้าไม่ใส่ค่า fv ไว้ จะถือว่าค่านี้เป็น 0 (ศูนย์) นั่นคือ มูลค่าในอนาคตของเงินกู้เท่ากับ 0

  • ชนิด    ไม่จำเป็น ตัวเลข 0 (ศูนย์) หรือ 1 และระบุวันครบกําหนดการช้เงิน

ตั้งค่า Type เป็น

ถ้าการชำระเงินถึงกำหนด

0 หรือไม่นับ

เมื่อสิ้นงวด

1

เมื่อต้นงวด

ข้อสังเกต

  • จำนวนเงินที่ PMTคำนวณออกมาจะหมายถึงเงินต้นและดอกเบี้ย ไม่รวมภาษี การสำรองเงินผ่อนชำระ หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่อาจเกิดจากการกู้ยืม

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสอดคล้องกับหน่วยที่คุณใช้ในการระบุอัตราและ nper ถ้าคุณผ่อนจ่ายรายเดือนเป็นเวลาสี่ปีด้วยอัตราดอกเบี้ยรายปี 12 เปอร์เซ็นต์ ให้ใช้ 12%/12 สําหรับ rate และใช้ 4*12 สําหรับ nper ถ้าคุณผ่อนเงินรายปีในการกู้เดียวกัน ให้ใช้ 12 เปอร์เซ็นต์สําหรับ rate และ 4 สําหรับ nper

เคล็ดลับ    ถ้าต้องการหาผลรวมของเงินที่ชำระตลอดช่วงการกู้ ให้คูณค่า PMT ที่ได้ด้วยค่า nper

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

8%

อัตราดอกเบี้ยรายปี

10

จำนวนเดือนที่ต้องชำระเงิน

$10,000

จำนวนเงินกู้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=PMT(A2/12,A3,A4)

การผ่อนชำระรายเดือนสำหรับเงินกู้ที่มีเงื่อนไขที่ระบุเป็นอาร์กิวเมนต์ใน A2:A4

($1,037.03)

=PMT(A2/12,A3,A4,,1)

การผ่อนชำระรายเดือนสำหรับเงินกู้ที่มีเงื่อนไขที่ระบุเป็นอาร์กิวเมนต์ใน A2:A4 เว้นแต่ว่าการชำระเงินถึงกำหนดเมื่อต้นงวด

($1,030.16)

ข้อมูล

คำอธิบาย

6%

อัตราดอกเบี้ยรายปี

18

จำนวนเดือนที่ต้องชำระเงิน

$50,000

จำนวนเงินกู้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์แบบทันที

PMT(A9/12,A10*12, 0,A11)

จำนวนเงินที่ต้องออมในแต่ละเดือนเพื่อให้ได้จำนวนเป็น $50,000 เมื่อครบ 18 ปี

($129.08)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×