ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน PRODUCT ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน PRODUCT จะคูณตัวเลขทั้งหมดที่ระบุเป็นอาร์กิวเมนต์และส่งกลับผลคูณ ตัวอย่างเช่น ถ้าเซลล์ A1 และ A2 มีตัวเลขอยู่ คุณสามารถใช้สูตร =PRODUCT(A1, A2) เพื่อคูณตัวเลขทั้งสองตัวเข้าด้วยกันได้ คุณยังสามารถดําเนินการเดียวกันโดยใช้ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร์เครื่องหมายคูณ(*) ตัวอย่างเช่น=A1 * A2

ฟังก์ชัน PRODUCT มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการคูณหลายเซลล์พร้อมกัน ตัวอย่างเช่น สูตร=PRODUCT(A1:A3, C1:C3)เทียบเท่ากับ=A1 * A2 * A3 * C1 * C2 * C3

ไวยากรณ์

PRODUCT(number1, [number2], ...)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน PRODUCT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • number1    จำเป็น ตัวเลขแรก ช่วง ที่คุณต้องการคูณ

  • number2, ...    ไม่จำเป็น ตัวเลขหรือช่วงเพิ่มเติมที่คุณต้องการคูณ สูงสุด 255 อาร์กิวเมนต์

หมายเหตุ: ถ้าอาร์กิวเมนต์เป็นอาร์เรย์หรือการอ้างอิง จะคูณเฉพาะตัวเลขในอาร์เรย์หรือการอ้างอิง เซลล์ว่าง ค่าตรรกะ และข้อความในอาร์เรย์หรือการอ้างอิงจะถูกละเว้น

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

5

15

30

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=PRODUCT(A2:A4)

คูณตัวเลขในเซลล์ A2 จนถึง A4

2250

=PRODUCT(A2:A4, 2)

คูณตัวเลขในเซลล์ A2 จนถึง A4 จากนั้นคูณผลลัพธ์ดังกล่าวด้วย 2

4500

=A2*A3*A4

คูณตัวเลขในเซลล์ A2 จนถึง A4 โดยใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์แทนการใช้ฟังก์ชัน PRODUCT

2250

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×