ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้PROPER  ในMicrosoft Excel

คำอธิบาย

ปรับตัวอักษรตัวแรกในสตริงข้อความและตัวอักษรอื่นๆ ในข้อความที่ตามด้วยอักขระใดๆ ที่ไม่ใช่ตัวอักษรให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ แปลงตัวอักษรอื่นๆ ทั้งหมดให้เป็นตัวอักษรพิมพ์เล็ก

ไวยากรณ์

PROPER(text)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน PROPER มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • ข้อความ    จำเป็น ข้อความที่อยู่ในเครื่องหมายอัญประกาศ สูตรที่ส่งกลับข้อความ หรือการอ้างอิงไปยังเซลล์ที่มีข้อความที่คุณต้องการให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เพียงบางส่วน

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

this is a TITLE

2-way street

76BudGet

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=PROPER(A2)

อักษรขึ้นต้นของคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ใน A2

This Is A Title

=PROPER(A3)

อักษรขึ้นต้นของคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ใน A3

2-Way Street

=PROPER(A4)

อักษรขึ้นต้นของคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ใน A4

76Budget

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×