ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้REPT  ในMicrosoft Excel

คำอธิบาย

ทําซ้ําข้อความตามจํานวนครั้งที่ระบุ ใช้ REPT เพื่อเติมเซลล์ด้วยจํานวนอินสแตนซ์ของสตริงข้อความ

ไวยากรณ์

REPT(text, number_times)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน REPT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • ข้อความ    จำเป็น ข้อความที่คุณต้องการทําซ้ํา

  • Number_times    จำเป็น จํานวนบวกที่ระบุจํานวนครั้งที่จะทําซ้ําข้อความ

ข้อสังเกต

  • ถ้า number_times เป็น 0 (ศูนย์) ฟังก์ชัน REPT จะส่งกลับ "" (ไม่มีข้อความ)

  • ถ้า number_times ไม่ใช่จำนวนเต็ม จะถูกปัดเศษทิ้ง

  • ผลลัพธ์ของฟังก์ชัน REPT จะยาวได้ไม่เกิน 32,767 ตัวอักษร มิฉะนั้น REPT จะส่งกลับค่าความผิดพลาด #VALUE!

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=REPT("*-", 3)

แสดงเครื่องหมายดอกจันและเส้นประ (*-) 3 ครั้ง

*-*-*-

=REPT("-",10)

แสดงเส้นประ (-) 10 ครั้ง

----------

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×