ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

คำอธิบาย

ฟังก์ชัน ROUND จะปัดเศษตัวเลขตามจำนวนหลักที่กำหนด ตัวอย่างเช่น ถ้าเซลล์ A1 มีค่า 23.7825 และคุณต้องการที่จะปัดเศษค่าดังกล่าวให้เป็นทศนิยมสองตำแหน่ง คุณสามารถใช้สูตรดังต่อไปนี้

=ROUND(A1, 2)

ผลลัพธ์ของฟังก์ชันนี้จะเท่ากับ 23.78

ไวยากรณ์

ROUND(number, num_digits)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน ROUND มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • number    (ต้องระบุ) ตัวเลขที่คุณต้องการปัดเศษ

  • num_digits    (ต้องระบุ) จำนวนหลักทศนิยมที่คุณต้องการปัดเศษ

ข้อสังเกต

  • ถ้า num_digits มีค่ามากกว่า 0 (ศูนย์) ตัวเลขจะถูกปัดเศษตามจำนวนตำแหน่งทศนิยมที่ระบุ

  • ถ้า num_digits มีค่าเท่ากับ 0 ตัวเลขจะถูกปัดเศษให้เป็นจำนวนเต็มที่ใกล้ที่สุด

  • ถ้า num_digits มีค่าน้อยกว่า 0 ตัวเลขจะถูกปัดเศษไปทางซ้ายของจุดทศนิยม

  • เมื่อต้องการปัดเศษขึ้นเสมอ (ให้ค่าห่างจากศูนย์) ให้ใช้ฟังก์ชัน ROUNDUP

  • เมื่อต้องการปัดเศษลงเสมอ (ให้ค่าเข้าใกล้ศูนย์) ให้ใช้ฟังก์ชัน ROUNDDOWN

  • เมื่อต้องการปัดเศษของตัวเลขให้ใกล้เคียงผลคูณเฉพาะ (ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการปัดเศษให้ใกล้เคียง 0.5 มากที่สุด) ให้ใช้ฟังก์ชัน MROUND

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=ROUND(2.15, 1)

ปัดเศษ 2.15 ให้เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

2.2

=ROUND(2.149, 1)

ปัดเศษ 2.149 ให้เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่ง

2.1

=ROUND(-1.475, 2)

ปัดเศษ -1.475 ให้เป็นทศนิยมสองตำแหน่ง

-1.48

=ROUND(21.5, -1)

ปัดเศษ 21.5 ให้เป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งทางด้านซ้ายของจุดทศนิยม

20

=ROUND(626.3,-3)

ปัดเศษ 626.3 ให้เป็นจำนวนเท่าที่ใกล้ที่สุดของ 1000

1000

=ROUND(1.98,-1)

ปัดเศษ 1.98 ให้เป็นจำนวนเท่าที่ใกล้ที่สุดของ 10

0

=ROUND(-50.55,-2)

ปัดเศษ -50.55 ให้เป็นจำนวนเท่าที่ใกล้ที่สุดของ 100

-100

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×