ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ฟังก์ชัน Second

ส่งกลับ ตัวแปร (จำนวนเต็ม) ที่ระบุจำนวนทั้งหมดระหว่าง 0 และ 59 ครอบคลุม ที่แสดงแทนวินาทีของนาที

ไวยากรณ์

วินาที ( เวลา )

เวลา ที่จำเป็นต้องใช้อาร์กิวเมนต์ คือตัวแปรใดๆ นิพจน์ตัวเลขนิพจน์สตริง หรือการรวมกันของสิ่งเหล่านี้ที่สามารถแสดงถึงเวลาได้ ถ้าเวลามีค่า Null ค่าnullจะถูกส่งกลับ

ตัวอย่างคิวรี

นิพจน์

ผลลัพธ์

เลือกที่สอง ([DateTime]) เป็น SecondValue จาก ProductSales

ส่งกลับค่า "ที่สอง" ของเขตข้อมูล "DateTime" โดยไม่มีข้อมูลอื่นๆและแสดงในคอลัมน์ SecondValue

ตัวอย่าง VBA

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ทำตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ในโมดูลของแอปพลิเคชัน Visual Basic for Applications (VBA) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA ให้เลือกการอ้างอิงนักพัฒนาในรายการดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจากค้นหาและใส่เงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งข้อในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันที่สองเพื่อให้ได้รับวินาทีของนาทีจากเวลาที่ระบุ ในสภาพแวดล้อมการพัฒนาเวลาสัญพจน์จะแสดงในรูปแบบเวลาสั้นๆโดยใช้การตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้งของโค้ดของคุณ

Dim MyTime, MySecond
MyTime = #4:35:17 PM# ' Assign a time.
MySecond = Second(MyTime) ' MySecond contains 17.

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ดูเพิ่มเติม

การเลือกฟังก์ชันวันที่ที่ถูกต้อง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×