ฟังก์ชัน Sin

ส่งกลับ สองชั้น ที่ระบุไซน์ของมุม

ไวยากรณ์

ความบาป (ตัวเลข)

หมายเลข ที่จำเป็นต้องมีอาร์กิวเมนต์ เป็นสองเท่าหรือ นิพจน์ตัวเลข ที่ถูกต้องใดๆที่แสดงเป็นมุมในหน่วยเรเดียน

ข้อสังเกต

ฟังก์ชันSinจะใช้มุมและส่งกลับอัตราส่วนของสองด้านของรูปสามเหลี่ยมที่เหมาะสม อัตราส่วนคือความยาวของด้านตรงข้ามมุมที่หารด้วยความยาวของด้าน

ผลลัพธ์จะอยู่ในช่วง-1 ถึง1

เมื่อต้องการแปลงองศาเป็นเรเดียนให้คูณองศาด้วย PI /๑๘๐ เมื่อต้องการแปลงหน่วยเรเดียนเป็นองศาให้คูณหน่วยเรเดียนโดย 180/pi

ตัวอย่างคิวรี

นิพจน์

ผลลัพธ์

เลือก Sin (90) เป็นไซน์จากกลุ่ม ProductSales โดย Sin (90);

ส่งกลับค่า "ไซน์" ของอาร์กิวเมนต์ตัวเลข (นิพจน์ตัวเลขใดๆที่แสดงมุมในหน่วยเรเดียน) และแสดงในไซน์คอลัมน์

ตัวอย่าง VBA

หมายเหตุ: ตัวอย่างที่ทำตามสาธิตการใช้ฟังก์ชันนี้ในโมดูลของแอปพลิเคชัน Visual Basic for Applications (VBA) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับ VBA ให้เลือกการอ้างอิงนักพัฒนาในรายการดรอปดาวน์ที่อยู่ถัดจากค้นหาและใส่เงื่อนไขอย่างน้อยหนึ่งข้อในกล่องค้นหา

ตัวอย่างนี้ใช้ฟังก์ชันSinเพื่อส่งกลับค่าไซน์ของมุม

Dim MyAngle, MyCosecant
MyAngle = 1.3 ' Define angle in radians.
MyCosecant = 1 / Sin(MyAngle) ' Calculate cosecant.

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×