ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน SKEW.P ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับค่าความเบ้ของการแจกแจงโดยยึดตามประชากร ซึ่งเป็นค่าที่แสดงลักษณะของระดับของความไม่สมมาตรของการแจกแจงรอบๆ ค่าเฉลี่ย

ไวยากรณ์

SKEW.P(number 1, [number 2],…)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน SKEW.P มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

เลข 1 เลข 2,...    Number 1 (ต้องระบุ) ส่วนจํานวนหลังจากนั้นจะระบุหรือไม่ก็ได้ เลข 1 เลข 2,... คือตัวเลขหรือชื่อ อาร์เรย์ หรือการอ้างอิง 1 ถึง 254 ที่มีตัวเลขที่คุณต้องการหาความเบ้ของประชากร

SKEW.P จะใช้สมการต่อไปนี้

สมการ SKEW.P

ข้อสังเกต

  • อาร์กิวเมนต์ต้องเป็นตัวเลขหรือชื่อ อาร์เรย์ หรือการอ้างอิงที่มีตัวเลขอยู่

  • ค่าตรรกะและข้อความที่ใช้แทนจำนวนที่คุณพิมพ์โดยตรงไปยังรายการของอาร์กิวเมนต์จะถูกนับไว้

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์อาร์เรย์หรือการอ้างอิงประกอบด้วยข้อความ ค่าตรรกะ หรือเซลล์ว่างเปล่า ค่าเหล่านั้นจะถูกละเว้น แต่เซลล์ที่มีค่าศูนย์ (0) จะถูกรวมไว้

  • SKEW.P จะใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากรทั้งหมดโดยไม่มีตัวอย่าง

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์คือค่าที่ไม่ถูกต้อง ฟังก์ชัน SKEW.P จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้าอาร์กิวเมนต์ใช้ชนิดข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ฟังก์ชัน SKEW.P จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

  • ถ้ามีจุดข้อมูลน้อยกว่าสามจุด หรือค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างเท่ากับศูนย์ ฟังก์ชัน SKEW.P จะส่งกลับ #DIV/0! เป็นค่าความผิดพลาด

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ชุดข้อมูลประชากร

3

4

5

2

3

4

5

6

4

7

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=SKEW.P(A2:A11)

ค่าความเบ้ของการแจกแจงโดยใช้ประชากรของชุดข้อมูลใน A2:A11 (0.303193)

0.303193

ด้านบนของหน้า

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×