ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Support
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน STANDARDIZE ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ฟังก์ชันนี้จะส่งกลับค่ามาตรฐานจากการแจกแจงโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ไวยากรณ์

STANDARDIZE(x, mean, standard_dev)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน STANDARDIZE มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • X    จำเป็น ค่าที่คุณต้องการปรับค่ามาตรฐาน

  • ค่าเฉลี่ย    จำเป็น ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของการแจกแจง

  • Standard_dev    จำเป็น ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการแจกแจง

ข้อสังเกต

  • ถ้า standard_dev ≤ 0 ฟังก์ชัน STANDARDIZE จะ#NUM! ค่าผิดพลาด

  • สมการของค่ามาตรฐานคือ:

    สมการ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

คำอธิบาย

42

ค่าที่ต้องการหาค่ามาตรฐาน

40

ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของการแจกแจง

1.5

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการแจกแจง

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=STANDARDIZE(A2,A3,A4)

ค่านอร์มัลไลซ์ของ 42 โดยใช้ 40 เป็นมัชฌิมเลขคณิตและ 1.5 เป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1.33333333

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×