ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน T ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ฟังก์ชันนี้จะส่งกลับข้อความที่ถูกอ้างอิงโดยค่า

ไวยากรณ์

T(value)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน T มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • ค่า    จำเป็น ค่าที่คุณต้องการทดสอบ

ข้อสังเกต

  • ถ้า value เป็นข้อความหรืออ้างอิงไปยังข้อความ T จะส่งกลับค่า ถ้า value ไม่ได้อ้างอิงไปยังข้อความ ฟังก์ชัน T จะส่งกลับ "" (ข้อความว่าง)

  • โดยทั่วไปแล้วคุณไม่จําเป็นต้องใช้ฟังก์ชัน T ในสูตร เนื่องจากMicrosoft Excelจะแปลงค่าโดยอัตโนมัติตามความจําเป็น ฟังก์ชันนี้ให้ความเข้ากันได้กับโปรแกรมสเปรดชีตอื่นๆ

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

ข้อมูล

Rainfall

19

TRUE

สูตร

คำอธิบาย (ผลลัพธ์)

ผลลัพธ์

=T(A2)

เนื่องจากค่าแรกเป็นข้อความ ข้อความนั้นจะถูกส่งกลับ (Rainfall)

Rainfall

=T(A3)

เนื่องจากค่าที่สองเป็นตัวเลข ข้อความเปล่าจะถูกส่งกลับ ()

=T(A4)

เนื่องจากข้อความที่สามเป็นค่าตรรกะ ข้อความเปล่าจะถูกส่งกลับ ()

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Microsoft Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพการแปลแค่ไหน

สิ่งที่ส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

มีคําติชมเพิ่มเติมใดๆ หรือไม่ (ไม่บังคับ)

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ

×