ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

ฟังก์ชัน TEXT ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของตัวเลขโดยนําการจัดรูปแบบไปใช้กับตัวเลขด้วยรหัสรูปแบบ ซึ่งมีประโยชน์ในกรณีที่คุณต้องการแสดงตัวเลขในรูปแบบที่อ่านได้มากขึ้น หรือคุณต้องการรวมตัวเลขกับข้อความหรือสัญลักษณ์

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน TEXT จะแปลงตัวเลขเป็นข้อความ ซึ่งอาจทําให้ยากต่อการอ้างอิงในการคํานวณในภายหลัง วิธีที่ดีที่สุดคือเก็บค่าเดิมของคุณไว้ในเซลล์หนึ่ง แล้วใช้ฟังก์ชัน TEXT ในเซลล์อื่น จากนั้น ถ้าคุณต้องการสร้างสูตรอื่นๆ ให้อ้างอิงค่าเดิมเสมอไม่ใช่ผลลัพธ์ของฟังก์ชัน TEXT

ไวยากรณ์

TEXT(value, format_text)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน TEXT มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

ชื่ออาร์กิวเมนต์

คำอธิบาย

value

ค่าตัวเลขที่คุณต้องการแปลงเป็นข้อความ

format_text

สตริงข้อความที่ระบุการจัดรูปแบบที่คุณต้องการนำไปใช้กับค่าที่ระบุ

ภาพรวม

ในรูปแบบที่ง่ายที่สุด ฟังก์ชัน TEXT จะระบุว่า:

 • =TEXT(ค่าที่คุณต้องการจัดรูปแบบ, "จัดรูปแบบโค้ดที่คุณต้องการนำไปใช้")

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างยอดนิยมบางตัวอย่าง ซึ่งคุณสามารถคัดลอกลงใน Excel ได้โดยตรงเพื่อทดลองด้วยตัวคุณเอง โปรดสังเกตโค้ดรูปแบบภายในเครื่องหมายอัญประกาศ

สูตร

คำอธิบาย

=TEXT(1234.567,"$#,##0.00")

สกุลเงินที่มีตัวคั่นหลักพันและทศนิยม 2 ตําแหน่ง เช่น $1,234.57 โปรดทราบว่า Excel จะปัดเศษค่าเป็นทศนิยม 2 ตําแหน่ง

=TEXT(TODAY(),"MM/DD/YY")

วันที่ของวันนี้ในรูปแบบ MM/DD/YY เช่น 03/14/12

=TEXT(TODAY(),"DDDD")

วันของวันนี้ในสัปดาห์ เช่น วันจันทร์

=TEXT(NOW(),"H:MM AM/PM")

เวลาปัจจุบัน เช่น 13:29 น.

=TEXT(0.285,"0.0%")

เปอร์เซ็นต์ เช่น 28.5%

=TEXT(4.34 ,"# ?/?")

เศษส่วน เช่น 4 1/3

=TRIM(TEXT(0.34,"# ?/?"))

เศษส่วน เช่น 1/3 โปรดสังเกตว่าฟังก์ชันนี้ใช้ฟังก์ชัน TRIM เพื่อเอาช่องว่างนําหน้าที่มีค่าทศนิยมออก

=TEXT(12200000,"0.00E+00")

เครื่องหมายทางวิทยาศาสตร์ เช่น 1.22E+07

=TEXT(1234567898,"[<=9999999]###-####;(###) ###-####")

พิเศษ (หมายเลขโทรศัพท์), เช่น (123) 456-7898

=TEXT(1234,"0000000")

เพิ่มเลขศูนย์นำหน้า (0) เช่น 0001234

=TEXT(123456,"##0° 00' 00''")

กำหนดเอง - ละติจูด/ลองจิจูด

หมายเหตุ: แม้ว่าคุณจะสามารถใช้ฟังก์ชัน TEXT เพื่อเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ แต่ยังมีวิธีอื่นอีก คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบโดยไม่มีสูตรได้โดยการกด CTRL+1 (หรือ รูปไอคอนปุ่ม Command ของ MAC+1 บน Mac) แล้วเลือกรูปแบบที่คุณต้องการจากกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ > ตัวเลข

ดาวน์โหลดตัวอย่างของเรา

คุณสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างเวิร์กบุ๊กที่มีตัวอย่างฟังก์ชัน TEXT ทั้งหมดที่คุณจะพบได้ในบทความนี้ พร้อมกับส่วนเพิ่มเติม คุณสามารถทำตาม หรือสร้างโค้ดรูปแบบของฟังก์ชัน TEXT ของคุณเอง

ดาวน์โหลดตัวอย่างฟังก์ชัน TEXT ของ Excel

โค้ดรูปแบบอื่นๆ ที่พร้อมใช้งาน

คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ เพื่อค้นหาโค้ดรูปแบบที่พร้อมใช้งานอื่นๆ:

 1. กด Ctrl+1 (รูปไอคอนปุ่ม Command ของ MAC+1 บน Mac) เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์

 2. เลือกรูปแบบที่คุณต้องการจากแท็บ ตัวเลข

 3. เลือกตัวเลือก กําหนดเอง

 4. โค้ดรูปแบบที่คุณต้องการจะแสดงอยู่ในกล่อง ชนิด ในกรณีนี้ ให้เลือกทุกอย่างจากกล่อง ชนิด ยกเว้นเครื่องหมายอัฒภาค (สัญลักษณ์ ;) และ @ ในตัวอย่างด้านล่าง เราเลือกและคัดลอก mm/dd/yy

 5. กด Ctrl+C เพื่อคัดลอกโค้ดรูปแบบ แล้วกด ยกเลิก เพื่อยกเลิกกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์

 6. ตอนนี้ สิ่งที่คุณต้องทําคือกด Ctrl+V เพื่อวางโค้ดรูปแบบลงในสูตร TEXT ของคุณ เช่น: =TEXT(B2,"mm/dd/yy") ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณวางโค้ดรูปแบบภายในเครื่องหมายอัญประกาศ ("โค้ดรูปแบบ") มิฉะนั้น Excel จะให้ข้อความแสดงข้อผิดพลาดแก่คุณ

ตัวอย่างของการใช้กล่องโต้ตอบ รูปแบบ > เซลล์ > หมายเลข > กำหนดเอง เพื่อให้ Excel สร้างสตริงรูปแบบให้คุณ

จัดรูปแบบโค้ดตามประเภท

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของวิธีการที่คุณสามารถนํารูปแบบตัวเลขที่ต่างกันไปใช้กับค่าของคุณโดยใช้กล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ แล้วใช้ตัวเลือก กําหนดเอง เพื่อคัดลอก โค้ดรูปแบบ เหล่านั้นไปยังฟังก์ชัน TEXT ของคุณ

ทำไม Excel ลบเลข 0 นำหน้าของฉัน

Excel ถูกออกแบบให้มองหาตัวเลขที่ใส่ในเซลล์ ไม่ใช่ตัวเลขที่ดูเหมือนข้อความ และหมายเลขชิ้นส่วนหรือ SKU เมื่อต้องการเก็บรักษาเลขศูนย์นำหน้า จัดรูปแบบช่วงข้อมูลที่ป้อนเป็นข้อความ ก่อนที่คุณจะวางหรือใส่ค่า เลือกคอลัมน์ หรือช่วงที่คุณจะใส่ค่า แล้วใช้ CTRL+1 เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบ รูปแบบ > เซลล์ และบน แท็บตัวเลข ให้เลือก ข้อความ ในตอนนี้ Excel จะเก็บเลข 0 นำหน้าของคุณ

ถ้าคุณใส่ข้อมูลแล้ว และ Excel ได้เอาเลข 0 นําหน้าของคุณออก คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน TEXT เพื่อเพิ่มเลข 0 เหล่านั้นกลับเข้าไปได้ คุณสามารถอ้างอิงเซลล์บนสุดที่มีค่าและใช้ =TEXT(value,"00000") โดยที่จํานวน 0 ในสูตรแสดงจํานวนรวมของอักขระที่คุณต้องการ แล้วคัดลอกและวางลงในส่วนที่เหลือของช่วงของคุณ

ตัวอย่างของการใช้ TEXT เพื่อจัดรูปแบบเลขศูนย์นําหน้า =TEXT(A2,"00000")

ถ้าคุณต้องการแปลงค่าข้อคความกลับเป็นตัวเลขที่คุฯสามารถคูณด้วย 1 เช่น =D4*1 หรือใช้ตัวดำเนินการเอกภาคสองตัว (--) เช่น =--D4

Excel จะคั่นหลักพันด้วยเครื่องหมายจุลภาค ถ้ารูปแบบมีเครื่องหมายจุลภาค (,) ที่อยู่ในเครื่องหมายตัวเลข (#) หรือด้วยศูนย์ ตัวอย่างเช่น ถ้าสตริงรูปแบบเป็น "#,###" Excel จะแสดงตัวเลข 12200000 เป็น 12,200,000

เครื่องหมายจุลภาคที่อยู่หลังตัวยึดตัวเลขจะปรับมาตราส่วนตัวเลขด้วย 1,000 ตัวอย่างเช่น ถ้าสตริงรูปแบบเป็น "#,###.0," Excel จะแสดงตัวเลข 12200000 เป็น 12,200.0

ตัวอย่างของฟังก์ชัน TEXT ที่ใช้ตัวคั่น Thousands

หมายเหตุ: 

 • ตัวคั่นหลักพันจะขึ้นอยู่กับการตั้งค่าภูมิภาคของคุณ ในสหรัฐอเมริกา จะเป็นเครื่องหมายจุลภาค แต่ในตําแหน่งที่ตั้งอื่นๆ อาจเป็นเครื่องหมายมหัพภาค (.)

 • ตัวคั่นหลักพันจะพร้อมใช้งานสำหรับรูปแบบตัวเลข สกุลเงิน และบัญชี

ต่อไปนี้คือตัวอย่างของรูปแบบตัวเลขมาตรฐาน (ตัวคั่นหลักพันและทศนิยมเท่านั้น) สกุลเงินและบัญชี รูปแบบสกุลเงินช่วยให้คุณสามารถแทรกสัญลักษณ์สกุลเงินที่คุณเลือกและจัดแนวให้อยู่ถัดจากค่าของคุณ ในขณะที่รูปแบบทางบัญชีจะจัดแนวสัญลักษณ์สกุลเงินทางด้านซ้ายของเซลล์และค่าไปทางขวา โปรดสังเกตความแตกต่างระหว่างรหัสรูปแบบสกุลเงินและบัญชีด้านล่าง ซึ่งบัญชีใช้เครื่องหมายดอกจัน (*) เพื่อสร้างการแยกระหว่างสัญลักษณ์และค่า

ตัวอย่างของฟังก์ชัน TEXT ที่มีรูปแบบตัวเลข สกุลเงิน และบัญชี

เมื่อต้องการค้นหาโค้ดรูปแบบสำหรับสัญลักษณ์สกุลเงิน ให้กด Ctrl+1 (หรือ รูปไอคอนปุ่ม Command ของ MAC+1 บน Mac) เลือกรูปแบบที่คุณต้องการ แล้วเลือกสัญลักษณ์จากเมนูดรอปดาวน์ สัญลักษณ์:

เลือกสัญลักษณ์สกุลเงินจากกล่องโต้ตอบการจัดรูปแบบเซลล์

แล้วคลิก กำหนดเอง ทางด้านซ้ายจากส่วน ประเภท และคัดลอกโค้ดรูปแบบ รวมถึงสัญลักษณ์สกุลเงิน

ฟังก์ชัน TEXT - สกุลเงินแบบกำหนดเองพร้อมสัญลักษณ์

หมายเหตุ: ฟังก์ชัน TEXT ไม่สนับสนุนการจัดรูปแบบสี ดังนั้น ถ้าคุณคัดลอกโค้ดรูปแบบตัวเลขจากกล่องโต้ตอบการจัดรูปแบบเซลล์ที่มีสี ดังนี้: $#,##0.00_);[สีแดง]($#,##0.00) ฟังก์ชัน TEXT จะยอมรับโค้ดรูปแบบ แต่จะไม่แสดงสี

คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการแสดงวันที่โดยใช้การผสมของ "M" สำหรับเดือน "D" วัน และ "Y" สำหรับปี

รหัสรูปแบบเดือน วัน และปี

โค้ดรูปแบบในฟังก์ชัน TEXT จะไม่สนใจตัวพิมพ์ของตัวอักษร เพื่อให้คุณสามารถใช้ "M" หรือ "m", "D" หรือ "d", "Y" หรือ "y"

Excel MVP Mynda Treacy

Mynda แนะนำว่า...

ถ้าคุณแชร์ไฟล์และรายงาน Excel กับผู้ใช้จากประเทศต่างๆ แล้วคุณต้องการให้พวกเขาได้รับรายงานเป็นภาษาของพวกเขา Excel MVP, Mynda Treacy มีโซลูชันที่ยอดเยี่ยมในบทความ วันที่ Excel ที่แสดงเป็นภาษาต่างๆ นี้ ซึ่งยังมีเวิร์กบุ๊กตัวอย่างที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้

คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการแสดงเวลาโดยใช้การผสมของ "H" สำหรับชั่วโมง "M" สำหรับนาที หรือ "S" สำหรับวินาที และ "AM/PM" สำหรับนาฬิกาแบบ 12 ชั่วโมง

รูปแบบเวลาสำหรับชั่วโมง นาที และวินาที

ถ้าคุณปล่อยให้เป็น "AM/PM" หรือ " A/P " เวลาจะแสดงตามนาฬิกาแบบ 24 ชั่วโมง

โค้ดรูปแบบในฟังก์ชัน TEXT จะไม่สนใจตัวพิมพ์ของตัวอักษร เพื่อให้คุณสามารถใช้ "H" หรือ "h", "M" หรือ "m", "S" หรือ "s", "AM/PM" หรือ "am/pm"

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการแสดงค่าทศนิยมด้วยรูปแบบเปอร์เซ็นต์ (%)

จัดรูปแบบรหัสสำหรับเปอร์เซ็นต์

คุณสามารถเปลี่ยนวิธีแสดงค่าทศนิยมด้วยเศษส่วน (?/?) รูป แบบ

จัดรูปแบบรหัสสำหรับเศษส่วน

เครื่องหมายทางวิทยาศาสตร์ คือวิธีการแสดงตัวเลขในรูปแบบทศนิยมระหว่าง 1 และ 10 คูณด้วยเลขยกกําลัง 10 ซึ่งมักจะใช้เพื่อทําให้การแสดงตัวเลขจํานวนมากสั้นลง

รหัสรูปแบบสำหรับเครื่องหมายทางวิทยาศาสตร์

Excel มีรูปแบบพิเศษ 4 รูปแบบ:

 • รหัสไปรษณีย์ - "00000"

 • รหัสไปรษณีย์ + 4 - "00000-0000"

 • หมายเลขโทรศัพท์ - "[<=9999999]###-####;(###) ###-####"

 • หมายเลขประกันสังคม - "000-00-0000"

รูปแบบพิเศษสำหรับฟังก์ชัน TEXT

รูปแบบพิเศษจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้ง แต่ถ้าไม่มีรูปแบบพิเศษสำหรับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ หรือถ้ารูปแบบเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการ คุณสามารถสร้างรูปแบบของคุณเองผ่านทาง จัดรูปแบบเซลล์ > กล่องข้อความ กำหนดเอง

สถานการณ์ทั่วไป

ฟังก์ชัน TEXT จะถูกใช้ด้วยตัวฟังก์ชันน้อยครั้ง และจะถูกใช้บ่อยครั้งในการรวมกับสิ่งอื่น สมมติว่าคุณต้องการรวมข้อความกับค่าตัวเลข เช่น “พิมพ์รายงานเมื่อ: 03/14/12" หรือ "รายได้รายสัปดาห์: $66,348.72" คุณสามารถพิมพ์ข้อมูลนั้นลงใน Excel ได้ด้วยตนเอง แต่จะเป็นการยกเลิกวัตถุประสงค์ให้ Excel ทำงานนี้ให้คุณ น่าเสียดาย เมื่อคุณรวมข้อความและตัวเลขที่มีการจัดรูปแบบ เช่น วันที่ เวลา สกุลเงิน เป็นต้น แล้ว Excel ไม่ทราบว่าคุณต้องการแสดง จึงละการจัดรูปรูปแบบตัวเลข นี่คือจุดที่ฟังก์ชัน TEXT มีประโยชน์มาก เนื่องจากจะทำให้คุณบังคับให้ Excel จัดรูปแบบค่าด้วยวิธีที่คุณต้องการโดยใช้ โค้ดรูปแบบ เช่น "MM/DD/YY" สำหรับรูปแบบวันที่

ในตัวอย่างต่อไปนี้ คุณจะเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าคุณลองรวมข้อความกับตัวเลขโดยไม่ใช้ฟังก์ชัน TEXT ในกรณีนี้ เราจะใช้ เครื่องหมาย (&) ในการเรียงสตริงข้อความ ช่องว่าง (“ “) และค่าให้ต่อกันด้วย =A2&” “&B2

ตัวอย่างของข้อความติดกัน โดยไม่มีฟังก์ชัน TEXT

อย่างที่คุณเห็น Excel ได้เอาการจัดรูปแบบออกจากวันที่ในเซลล์ B2 ในตัวอย่างถัดไป คุณจะเห็นว่าฟังก์ชัน TEXT ช่วยให้คุณนํารูปแบบที่คุณต้องการไปใช้ได้อย่างไร

ตัวอย่างของข้อความติดกัน โดยมีฟังก์ชัน TEXT

สูตรที่อัปเดตของเราคือ:

 • เซลล์ C2:=A2&" "&TEXT(B2,"mm/dd/yy") - รูปแบบข้อมูล

คำถามที่ถามบ่อย

น่าเสียดายที่คุณไม่สามารถทําสิ่งนั้นได้ด้วยฟังก์ชัน TEXT  คุณจําเป็นต้องใช้โค้ด Visual Basic for Applications (VBA) ลิงก์ต่อไปนี้มีวิธีการ: วิธีแปลงค่าตัวเลขเป็นคําภาษาอังกฤษใน Excel

ได้ คุณสามารถใช้ฟังก์ชัน UPPER, LOWER และ PROPER ได้ ตัวอย่างเช่น =UPPER("hello") จะส่งกลับ "HELLO"

ได้ แต่จะต้องทำตามขั้นตอน ก่อนอื่น ให้เลือกเซลล์ที่คุณต้องการให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ และใช้ Ctrl+1 เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบ รูปแบบ > เซลล์ จากนั้น การจัดแนว > ตัวควบคุมข้อความ > เลือกตัวเลือก ตัดข้อความ จากนั้น ให้ปรับฟังก์ชัน TEXT ที่สมบูรณ์ของคุณเพื่อรวมฟังก์ชัน ASCII CHAR (10) ที่คุณต้องการใช้ตัวแบ่งบรรทัด คุณอาจต้องปรับความกว้างคอลัมน์ของคุณ โดยขึ้นอยู่กับวิธีการจัดแนวของผลลัพธ์สุดท้าย

ตัวอย่างของการใช้ TEXT ที่มี CHAR(10) เพื่อแทรกตัวแบ่งบรรทัด ="Today is: "&CHAR(10))&TEXT(TODAY(),"MM/DD/YY")

ในกรณีนี้ เราใช้: =”Today is: “&CHAR(10)&TEXT(TODAY(),”mm/dd/yy”)

สิ่งนี้เรียกว่า เครื่องหมายทางวิทยาศาสตร์ และ Excel จะแปลงตัวเลขที่มีความยาวมากกว่า 12 หลักโดยอัตโนมัติ ถ้าเซลล์ถูกจัดรูปแบบเป็น ทั่วไป และ 15 หลัก ถ้าเซลล์ถูกจัดรูปแบบเป็น ตัวเลข ถ้าคุณต้องการใส่สตริงตัวเลขที่ยาว แต่ไม่ต้องการให้แปลง ให้จัดรูปแบบเซลล์ที่มีปัญหาเป็น ข้อความ ก่อนที่คุณจะใส่หรือวางค่าของคุณลงใน Excel

Excel MVP Mynda Treacy

Mynda แนะนำว่า...

ถ้าคุณแชร์ไฟล์และรายงาน Excel กับผู้ใช้จากประเทศต่างๆ แล้วคุณต้องการให้พวกเขาได้รับรายงานเป็นภาษาของพวกเขา Excel MVP, Mynda Treacy มีโซลูชันที่ยอดเยี่ยมในบทความ วันที่ Excel ที่แสดงเป็นภาษาต่างๆ นี้ ซึ่งยังมีเวิร์กบุ๊กตัวอย่างที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้

ดูเพิ่มเติม

สร้างหรือลบรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

แปลงตัวเลขที่เก็บเป็นข้อความให้เป็นตัวเลข

ฟังก์ชัน Excel ทั้งหมด (ตามประเภท)

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×