ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน TIMEVALUE ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับตัวเลขทศนิยมของเวลาที่แสดงด้วยสตริงข้อความ ตัวเลขทศนิยมคือค่าตั้งแต่ 0 (ศูนย์) ถึง 0.99988426 ซึ่งแทนเวลาตั้งแต่ 0:00:00 (12:00:00 AM) ถึง 23:59:59 (11:59:59 P.M.)

ไวยากรณ์

TIMEVALUE(time_text)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน TIMEVALUE มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

  • Time_text    จำเป็น สตริงข้อความที่แสดงเวลาในรูปแบบเวลารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งของ Microsoft Excel ซึ่งจะแสดงในรูปแบบเวลาของ Microsoft Excel ชนิดใดก็ได้ ตัวอย่างเช่น สตริงข้อความ "6:45 PM" และ "18:45" ภายในเครื่องหมายอัญปีกกาเครื่องหมายที่แสดงถึงเวลา

ข้อสังเกต

  • ข้อมูลวันที่ใน time_text จะถูกละเว้น

  • ค่าเวลาเป็นส่วนหนึ่งของค่าวันที่ ซึ่งแสดงอยู่ในรูปตัวเลขทศนิยม (ตัวอย่างเช่น 12:00 PM จะแสดงเป็น 0.5 เนื่องจากเป็นเวลาครึ่งหนึ่งของวัน)

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ สำหรับสูตรที่จะแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมดได้

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=TIMEVALUE("2:24 AM")

ส่วนทศนิยมของวัน ที่ระบุเฉพาะเวลา

0.10

=TIMEVALUE("22-Aug-2011 06:35 AM")

ส่วนทศนิยมของวัน ที่ระบุวันที่และเวลา

0.2743

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ต้องการตัวเลือกเพิ่มเติมหรือไม่

สํารวจสิทธิประโยชน์ของการสมัครใช้งาน เรียกดูหลักสูตรการฝึกอบรม เรียนรู้วิธีการรักษาความปลอดภัยอุปกรณ์ของคุณ และอื่นๆ

ชุมชนช่วยให้คุณถามและตอบคําถาม ให้คําติชม และรับฟังจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้มากมาย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ
เมื่อกดส่ง คำติชมของคุณจะถูกใช้เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft ผู้ดูแลระบบ IT ของคุณจะสามารถรวบรวมข้อมูลนี้ได้ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×