ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้

ฟังก์ชัน TINV

ส่งกลับค่าผกผันแบบสองด้านของการแจกแจงแบบ t

สิ่งสำคัญ: ฟังก์ชันนี้ได้ถูกแทนที่ด้วยฟังก์ชันใหม่อย่างน้อยหนึ่งฟังก์ชัน ที่มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้น และชื่อของฟังก์ชันสื่อถึงการใช้งานได้ดีขึ้น แม้ว่าฟังก์ชันนี้จะยังคงมีให้ใช้งานได้อยู่เพื่อความเข้ากันได้กับเวอร์ชันก่อนหน้า คุณควรพิจารณาใช้ฟังก์ชันใหม่แทนตั้งแต่นี้เป็นต้นไป เนื่องจากฟังก์ชันนี้อาจไม่มีให้ใช้งานใน Excel เวอร์ชันต่อๆ ไป

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่ ให้ดูที่ฟังก์ชัน T.INV.2T หรือฟังก์ชัน T.INV

ไวยากรณ์

TINV(probability,deg_freedom)

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน TINV มีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

 • Probability    (ต้องระบุ) ความน่าจะเป็นที่สัมพันธ์กับการแจกแจงแบบ t สองด้าน

 • Deg_freedom    (ต้องระบุ) คือจำนวนองศาความเป็นอิสระที่ใช้บอกลักษณะการแจกแจง

ข้อสังเกต

 • ถ้าอาร์กิวเมนต์ตัวใดตัวหนึ่งไม่ใช่ตัวเลข TINV จะส่งกลับ #VALUE! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า probability <= 0 หรือถ้า probability > 1 แล้ว TINV จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • ถ้า deg_freedom ไม่ใช่จำนวนเต็ม จะถูกปัดเศษทิ้งให้เป็นจำนวนเต็ม

 • ถ้า deg_freedom < 1 แล้ว TINV จะส่งกลับ #NUM! เป็นค่าความผิดพลาด

 • TINV ส่งกลับค่า t ที่ทำให้ P(|X| > t) = ค่าความน่าจะเป็น เมื่อ X คือตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงแบบ t และ P(|X| > t) = P(X < -t หรือ X > t)

 • ค่า t แบบด้านเดียวสามารถส่งค่ากลับมาได้ โดยการแทนที่ probability ด้วย 2*probability ถ้าค่า probability เท่ากับ 0.05 และองศาความเป็นอิสระเท่ากับ 10 ค่าแบบสองด้านจะถูกคำนวณด้วย TINV(0.05,10) ซึ่งจะส่งกลับค่า 2.28139 ค่าแบบด้านเดียวสำหรับค่าความน่าจะเป็นและองศาความเป็นอิสระเดียวกันนี้สามารถคำนวณด้วย ฟังก์ชัน TINV(2*0.05,10) ซึ่งจะส่งกลับค่า 1.812462

  หมายเหตุ: ในบางตาราง probability จะถูกอธิบายเป็น (1-p)

  เมื่อกำหนดค่าให้ความน่าจะเป็น TINV จะหาค่า x ที่ทำให้ TDIST(x, deg_freedom, 2) = ความน่าจะเป็น ดังนั้น ความแม่นยำของ TINV จะขึ้นอยู่กับความแม่นยำของ TDIST ฟังก์ชัน TINV ใช้วิธีการค้นหาแบบวนซ้ำ ถ้าการค้นหายังไม่ได้ผลลัพธ์หลังจากการวนซ้ำ 100 รอบ ฟังก์ชันจะส่งกลับค่าความผิดพลาด #N/A

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ข้อมูล

คำอธิบาย

0.05464

ความน่าจะเป็นที่สัมพันธ์กับการแจกแจงแบบ t สองด้าน

60

ระดับความเป็นอิสระ

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=TINV(A2,A3)

ค่า t ของการแจกแจงแบบ t ที่ใช้อาร์กิวเมนต์ใน A2 และ A3

1.96

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×