ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
การสนับสนุน
ลงชื่อเข้าใช้
ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Microsoft
ลงชื่อเข้าใช้หรือสร้างบัญชี
สวัสดี
เลือกบัญชีอื่น
คุณมีหลายบัญชี
เลือกบัญชีที่คุณต้องการลงชื่อเข้าใช้

บทความนี้จะอธิบายเกี่ยวกับไวยากรณ์ของสูตรและการใช้ฟังก์ชัน TODAY ใน Microsoft Excel

คำอธิบาย

ส่งกลับเลขลำดับของวันที่ปัจจุบัน เลขลำดับคือโค้ดวันที่-เวลาซึ่งใช้โดย Excel สำหรับการคำนวณวันที่และเวลา ถ้ารูปแบบของเซลล์เป็นแบบ ทั่วไป ก่อนที่จะเข้าสู่ฟังก์ชัน Excel จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบเซลล์เป็น วันที่ ถ้าคุณต้องการดูเลขลำดับ คุณต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบเซลล์เป็นทั่วไปหรือตัวเลข

ฟังก์ชัน TODAY มีประโยชน์เมื่อคุณจำเป็นต้องแสดงวันที่ปัจจุบันบนเวิร์กชีตทุกครั้งที่คุณเปิดเวิร์กบุ๊ก ฟังก์ชันนี้ยังใช้ประโยชน์ในการคำนวณช่วงเวลาต่างๆ ได้ด้วย ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณทราบว่ามีคนที่เกิดในปี 1963 คุณอาจใช้สูตรต่อไปนี้เพื่อคำนวณหาอายุของบุคคลนั้นจนถึงวันเกิดในปีนี้ได้

= YEAR( TODAY())-1963

สูตรนี้ใช้ฟังก์ชัน TODAY เป็นอาร์กิวเมนต์สำหรับฟังก์ชัน YEAR เพื่อรับค่าปีปัจจุบัน แล้วนำมาลบด้วย 1963 จึงจะส่งกลับอายุของบุคคลนั้นได้

หมายเหตุ: ถ้าฟังก์ชัน TODAY ไม่ปรับปรุงวันที่เมื่อคุณคาดว่าจะมีการปรับปรุง คุณอาจจำเป็นต้องเปลี่ยนการตั้งค่าที่ควบคุมกำหนดเวลาที่เวิร์กบุ๊กหรือเวิร์กชีตทำการคำนวณใหม่ บนแท็บ ไฟล์ คลิก ตัวเลือก แล้วในประเภท สูตร ภายใต้ ตัวเลือกการคำนวณ ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้เลือก อัตโนมัติ ไว้แล้ว

ไวยากรณ์

TODAY

ไวยากรณ์ของฟังก์ชัน TODAY ไม่มีอาร์กิวเมนต์

หมายเหตุ: Excel เก็บข้อมูลวันที่เป็นเลขลำดับต่อเนื่องเพื่อให้สามารถใช้ในการคำนวณได้ ตามค่าเริ่มต้นแล้ว 1 มกราคม พ.ศ. 2443 เป็นเลขลำดับ 1 และวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2551 เป็นเลขลำดับ 39448 เนื่องจากเป็นวันในลำดับที่ 39,447 นับจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2443

ตัวอย่าง

คัดลอกข้อมูลตัวอย่างในตารางต่อไปนี้ และวางในเซลล์ A1 ของเวิร์กชีต Excel ใหม่ เพื่อให้สูตรแสดงผลลัพธ์ ให้เลือกสูตร กด F2 แล้วกด Enter ถ้าต้องการ คุณสามารถปรับความกว้างของคอลัมน์เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

สูตร

คำอธิบาย

ผลลัพธ์

=TODAY()

ส่งกลับค่าวันที่ปัจจุบัน

1/12/2554

=TODAY()+5

ส่งกลับวันที่ปัจจุบันบวกอีก 5 วัน ตัวอย่างเช่น ถ้าวันที่ปัจจุบันคือ 1/1/2012 สูตรนี้จะส่งกลับ 6/1/2012

6/12/2554

=DATEVALUE("1/1/2030")-TODAY()

ส่งกลับจำนวนวันระหว่างวันที่ปัจจุบันและ 1/1/2030 โปรดสังเกตว่า เซลล์ A4 ต้องมีรูปแบบเป็น General หรือ Number เพื่อให้แสดงผลลัพธ์ได้อย่างถูกต้อง

31/1/2461

=DAY(TODAY())

ส่งกลับค่าวันที่ปัจจุบันของเดือน (1 - 31)

1

=MONTH(TODAY())

ส่งกลับเดือนปัจจุบันของปี (1 - 12) ตัวอย่างเช่น ถ้าเดือนปัจจุบันเป็นเดือนพฤษภาคม สูตรนี้จะส่งกลับ 5

1.2

ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือไม่

ขยายทักษะของคุณ

สำรวจการฝึกอบรม >

รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร

เข้าร่วม MICROSOFT 365 INSIDERS >

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

คุณพึงพอใจกับคุณภาพภาษาเพียงใด
สิ่งที่ส่งผลต่อประสบการณ์ใช้งานของคุณ

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

×